advent 2021

Advent tradičně patří k nejkrásnějším období v roce. Období, které je spojeno s nadějí, láskou a vírou v dobro, která sebou přináší štěstí, bezpečí a pohodu. Během adventu bychom se měli snažit co nejvíce odpoutat od materiální stránky života a posílit jeho duchovní část. Radimský koncert by rád k Vašemu pohodovému prožití adventu přispěl. 

Za účinkování děkuji studentům hudebního oboru ZUŠ v Pečkách, pod vedením pana učitele Michala Rovňana, paní ředitelce ZŠ v Radimi Petře Jirkové, teologu Jozefu Jakubčíkovi a obci Radim.