Živá kronika

V živé kronice obce najdete populárně zpracované kapitoly, dle vybraných témat, z historie naší obce. Kapitoly jsou přidávány postupně a jsou přehledně řazeny, aby byla zajištěna jednoduchá orientace. Obsah jednotlivých kapitol je zpracován podle nejlepšího vědomí a svědomí, a to na základě dostupných informací v době jejich zpracování.

Zpracování a výklad jednotlivých kapitol nemá ctižádost se stát odborným vědeckým historickým dílem, v případě chyb a nepřesností prosím kontaktujte autora. Při zjištěných nových skutečností, jsou kapitoly postupně upřesněny a dopracovány.  

Jméno Radim

Původ jména naší obce. Příběh z ranného středověku, první majitelé a jejich osudy. Jakou funkci plnilo naše hradiště a proč dnes Kouřim není hlavním městem.

Příběh zvonu

Povídání o železném srdci naší obce. Jaká je jeho historie i současnost. Kdo ho vyrobil, kdo je jeho patronem a jak se do naší obce vůbec dostal. To vše je v dalším povídání naší živé kroniky.

Tajemství radimské věže

Víte jak vypadala původní podoba zámku? Věděli jste, že měl dvě věže? A jak to bylo s pozemkovou reformou, to vše najdete v našem dalším povídání.

Most U Čtyř svatých

Povídání o tom, jaká je historie kamenného mostu v Radimi. Kdo a kdy ho nechal postavit a kteří svatí naší obec chránili před tím, než jsme je nechali padnout.

Školství v radimi

Povídání o Radimi, jako centru vzdělání v našem regionu. Vývoj školství v Radimi v průběhu uplynulých staletí, kdy a jak se chodilo dřív do školy, kdo tam vyučoval a jak to bylo s naší školní budovou.

Paleontologie v Radimi

Povídání o prvním doloženém životě na území naší obce. Běhal v Radimi dinosaurus a jak vypadalo radimské moře?

Radimská lípa

Povídání o původu obecního znaku. Jak se v Radimi objevila lípa jako symbol a jak velké tajemství po staletí skrývala.

Jak je stará Radim

Povídání o první písemné zmínce a jejím hledání nám dává odpověď na otázku, jak je stará naše obec.