Čtení na týden

Bedřich nebo Slavibor

Bedřich nebo Slavibor

Tímto článkem se vracím k samému začátku Radimáčku, kdy jsem se díky předpokládanému výročí obce v roce 2020, věnoval otázce, jak stará je naše Radim. Co se zpočátku zdálo jako jednoduchý úkol, skončilo překvapivým zjištěním, které jsem detailně rozebral v první kapitole živé kroniky. Zájemcům o obecní historii rozhodně doporučuji kapitolu ke zhlédnutí, k dispozici ji najdou na tomto odkazu. Protože ale stále dostávám k tomuto tématu otázky, dovolím si v tomto článku shrnout to nejvíce důležité. Navíc, s dostatečným časovým odstupem a novými nabytými poznatky z bádání v historických pramenech, si dovolím tvrdit, že závěry, které jsem před dvěma lety nabízel jako pravděpodobné, shledávám dnes ve světle nových poznatků jako jisté.

Chronicky známá věta, že “obec Radim se poprvé písemně připomíná roku 1320 jako zemanské sídlo Bedřicha z Radimi” je mylná, i když ji urputně a vytrvale opakujeme v každém dalším povídání o naší obci. Již před dvěma roky jsem se pokusil zjistit, kdo to byl Bedřich z Radimi. Pátráním v celé řadě historických zdrojů jsem se snažil dohledat aspoň nějakých detailů. K mému velikému překvapení jsem ale postupně zjistil, že ve skutečnosti zemské zápisy z roku 1320 žádného Bedřicha z Radimi neznají. Zemské zápisy znají “pouze” Fridricha z Radyně. Hlubším zkoumáním jsem navíc následně ověřil, že tento Fridrich, česky Bedřich, do naší obce ale zcela jistě nepatří.

Podle mého názoru k chybnému přiřazení tohoto zemana došlo již v druhé polovině 19. století, kdy díky národnímu obrození vznikala celá řada místopisných knih. Autoři, v dobrém úmyslu, někdy ale trochu zbrkle, oslavujíce českou historii, popisovali hromadně snad všechna česká historicky doložená sídla a přiřazovali jim, někdy domnělé, majitele. Někde tady vznikla i naše mýlka. Příkladem je i místopisně dějepisná kniha Plaňany s okolím od Bedřicha Brauna z roku 1896, která na stránce 59 jednoznačně cituje ještě původní německou variantu domnělého, prvně doloženého majitele naší obce, tedy Fridricha de Radyn. Toto mylné přiřazení se následně z těchto zdrojů dále jen slepě opisovalo. Bohužel to platí i o naší obecní kronice, které tento zápis v roce 1925 převzala. Že se jedná o chybné přiřazení, potvrzuje samotný překlad původního zápisu v zemských deskách, který odkazuje k majetkovému vypořádání v obci Darkovice na Opavsku. Po tomto zjištění mi již stačilo projít historická sídla v okolí Opavy a zjistit, že původní sídlo Radyn je dnešní obec Raduň, která se po právu k tomuto Bedřichovi hlásí. Zájemci si tuto informaci mohou sami ověřit přímo na raduňských obecních stránkách. Navíc je třeba poznamenat, že jméno Radim je původní slovanské a pokud skutečně pochází od Slavníkovce sv. Radima, potom se naše obec takto jmenuje již od 10. století, bez dalšího jazykového komolení.

Pokud jsem tedy prokazatelně vyvrátil původní domnělou nejstarší písemnou zmínku, nezbývalo, než hledat, která je další na řadě. V hledání jsem se vydal oběma směry, tzn. do mladších i starších zemských zápisů. Vložené úsilí se nakonec vyplatilo a předpoklad, že naše obec je daleko starší, se potvrdila. V zemských deskách jsem totiž dohledal pro nás důležitý a o 81 let starší zápis. Konkrétně z 28. června 1239. Tehdy král Václav v Praze daroval klášteru v Oseku výnosy z okresu Chemnicz. Tuto darovací listinu potvrdilo u královského dvora přes 30 urozených pánů. Jedním z nich byl i Slavibor z Radimi, původním zápisem Zlauibor de Radim. Mezi dalšími urozenými pány se navíc vyskytovalo i pár nám blízkých obcí, což nasvědčuje určitému společnému zájmu na této darovací listině.

Posledním nepřímým důkazem je i samotný původ jména. Zatímco Bedřich, tedy Fridrich, má prokazatelně staroněmecký původ, čemuž by odpovídal i silný německý historický vliv na Opavsku, Slavibor je jméno se slovanskými kořeny, které se vyskytovalo v Děpoltově přemyslovské větvi. Právě tato větev Přemyslovců po úpadku Slavníkovců obsadila celé Kouřimsko.

Výše uvedené nálezy mi zatím nedávají prostor k jinému závěru, než že je třeba obecní historii aktualizovat. Přesto věřím, že dalším bádáním v archivech se dříve nebo později objeví další upřesňující informace, které nám ještě více osvětlí dějiny Radimi v ranném středověku. Zájemci a nadšenci o naše obecní dějiny mě mohou kontaktovat, rád se s nimi o zatím dohledané podrobnosti podělím.

Bedřich nebo Slavibor

Bedřich nebo Slavibor

Tímto článkem se vracím k samému začátku Radimáčku, kdy jsem se díky předpokládanému výročí obce v roce 2020, věnoval otázce, jak stará je naše Radim. Co se zpočátku zdálo jako jednoduchý úkol, skončilo překvapivým zjištěním, které jsem detailně rozebral v první...

Zlaté prasátko

Zlaté prasátko

Čas je neúprosný, ale spravedlivý dirigent našeho bytí, poctivě odpočítal další rok a na jeho konci nám servíruje nejkrásnější svátky, Vánoce. O významu Vánoc, jako o druhém nejdůležitějším křesťanském svátku připomínajícím narození Ježíše Krista, je známo mnoho, ale...

Letadla nad Radimí

Letadla nad Radimí

Tento příspěvek je určen pro milovníky letectví, především pro obdivovatelé jeho průkopníků. V naší obci by se asi dnes již těžko hledal soused, který ještě neviděl letadlo. I dnes, v době, kdy cestovní ruch dramaticky zabrzdila přítomná pandemie, se stačí...

Baba Jaga na Radimi

Baba Jaga na Radimi

Baba Jaga, také někdy nazývaná Ježibaba, je mýtická postava slovanského folklóru. Většinou je zobrazovaná jako zlovolná, ošklivá stařena, škodící svému okolí. Čisté ztělesnění zla a závisti, obývající špatně přístupnou chaloupku na kuří nožce. Chaloupku na kuří nožce...

Nejvyšší stavba v republice a počasí

Nejvyšší stavba v republice a počasí

Počasí je vděčné téma k diskuzi, protože je zásadní a neoddělitelnou součástí našeho života. Přímo ovlivňuje náš aktuální komfort, stejně tak jako rozhoduje o úrodě či neúrodě a o kvalitě dané lokality pro život. Nejinak je tomu u nás v Radimi. Většinou...

Pivovarnictví

Pivovarnictví

Pokud se půjdete v těchto dnech pozdního léta projít do okolí radimského háje, určitě narazíte na keř, jehož plody výrazně připomínají svým vzhledem chmelové šišky. Ve skutečnosti se jedná o tzv. divoký nešlechtěný chmel otáčivý, žijící připomínka naší bohaté a...

Stále ve hře!

Stále ve hře!

Nejrozšířenější kolektivní sport v Radimi je a vždy byla kopaná. Místní fotbalový klub Viktoria Radim, po vynucené pauze opět ožil aktivní činností a to napříč všemi věkovými kategoriemi. Přes omezení kvůli probíhající rekonstrukci sportovního areálu obnovily...

Pouť

Pouť

Na konci června, poslední neděli v měsíci, se v Radimi každoročně slaví pouť. Většina si pod poutí představí kolotoče, houpačky a další atrakce určené především pro děti, střelnice a stánky se všemožným zbožím, hlasitou hudbu a světelné blikající efekty....

K2CO3

K2CO3

V tomto příspěvku bych se rád vrátil k jednomu zaniklému řemeslu. Řemeslu, které bylo dobře známo už od starověku. U nás v Čechách zažilo svůj největší rozmach v 18. století. Poměrně rychle ale zaniklo a to hned v první polovině 19. století, kdy...

Osvobození

Osvobození

Před 76. lety prožívali Radimáci, stejně jako většina Středních Čech a Prahy, jeden z nejvíce dramatických týdnů v celé historii. Zatímco většina Evropy již slavila konec válečného utrpení, v našem regionu se přeskupovaly německé bojové skupiny včetně...

Románová Radim

Románová Radim

Pokud máte rádi historický román, je tento příspěvek určen především Vám. Téma literatury v naší obci můžeme pojmout různě, navíc historie naší radimské obecní knihovny je bohatá a určitě o ní zpracuji jednu samostatnou kapitolu. Tentokrát bych Vám ale rád...

Tip na výlet?

Tip na výlet?

Něco pro milovníky vojenské historie na našem okrese. Čas ubíhá a co byla včera realita, dnes je už historie. Tentokrát bych Vás pozval na toulky po stopách Československé armády v našem nejbližším okolí. Ano, přestože Radim není a nebyla nijak úzce spojena...

Velikonoce, svátky jara

Velikonoce, svátky jara

Jsou tu Velikonoce, pro křesťany svátky znovuzrození Ježíše Krista. Pro spoustu z nás krásné svátky jara. Přestože církevní význam Velikonoc je poměrně dobře známý, v současné době je jejich duchovní rozměr nahrazen spíše společenským a kulturním pojetím. Zřejmě je to...

Jonášova chalupa

Jonášova chalupa

vítám Vás u dalších toulek radimskou historií. Tentokrát se spolu vydáme na virtuální naučnou stezku, která překlene hned několik staletí. Stezka nám ukáže, jak se v Radimi žilo, bydlelo, a navíc se dozvíme trochu více o jednom rodu, který nejenom v Radimi,...

Malovaný most

Malovaný most

Toto čtení bych rád věnoval našemu kamennému mostu U Čtyř svatých. Jeho minulost i význam pro naši obec jsem již zpracoval v jedné kapitole Živé kroniky. Zájemce o podrobnosti tedy odkazuji na tento příspěvek. Osobně jsem přesvědčen, že se jedná o objekt, který...

Pohledem dravce

Pohledem dravce

Je ráno, předpověď počasí slibuje další pěkný letní den. Na pražském Kbelském letišti se chystají dva mladí muži. Pomalu se strojí do letecké kombinézy a volným krokem míří k připravenému letounu na travnaté letištní ploše. Jedná se o stroj Letov Š-328 a dva...

Horní rybník

Horní rybník

Téma dnešního článku rozhodl malý, ale velmi pěkně malovaný obrázek Dobřichova. Namalovám byl někdy na přelomu 19. a 20. století. Kromě dobřichovského kostela a vesnice pod ním je v popředí krásně vidět hráz velkého, tehdy již vypuštěného a vysušeného, radimského...

Historický poklad

Historický poklad

Kdo bych nechtěl najít poklad. Jeden takový jsem nedávno objevil a chtěl bych se o něj s Vámi podělit. Dopředu přiznávám, že asi zklamu všechny ty, kteří se těší na zlaté mince nebo šperky zakopené v lese pod velikým kamenem. Můj poklad se sice neblýská, ale...

Alžběta II. a vánoční poselství

Alžběta II. a vánoční poselství

Během vánočních svátků jsme měli možnost vyslechnout hned několik vánočních projevů. Většina politiků má potřebu využít tento čas k vyjádření svých myšlenek. O jejich obsahu a kvalitě můžeme dlouze diskutovat, nicméně jeden projev bych rád zmínil a vyzdvihl. Kupodivu...

Sbohem 2020!

Sbohem 2020!

Čas neúprosně odpočítal dalších dvanáct měsíců a my můžeme opět balancovat právě uplynulý rok, aspoň ten rok kalendářní. V mnohém to opravdu bylo neobvyklých dvanáct měsíců, na které budeme jistě dlouho vzpomínat. Bohužel tyto vzpomínky asi nebudou většinou...

Ladovské Vánoce v Radimi

Ladovské Vánoce v Radimi

Kdo by nechtěl prožít Ladovské Vánoce? Pro mnohé z nás to jsou nejkrásnější svátky roku, ke kterým patří spousta bílého sněhu, teploty pod bodem mrazu a za okny spokojené rodiny choulící se u bohatě nazdobeného vánočního stromku. Vánoce nejvíce prožíváme...