Čtení na týden

Stalo se před 665 lety

Stalo se před 665 lety

Historie je natolik rozmanitá, že je obtížné vyzdvihnout jeden „nejvýznamnější“ moment. Přesto se většinou významné události úspěšně drží v obecném povědomí po mnoho generací. Občas se však může stát, že nějaká opravdu významná událost postupem času upadne v zapomnění. O jedné takové bych vám rád dnes pověděl. Stala se před 665 a pro náš mikroregion mohla být v té době bez nadsázky životní událostí.

Však sami posuďte, kdo se této události zúčastnil. Saský vévoda Rudolf II., olešský kníže Konrád I., těšínský kníže Přemysl I., opolský kníže Boleslav I. Falkenberský. Možná že tyto jména pro Vás nebudou tak úplně známá, ale přidejme k nim královského sekretáře Tymona a královského komorníka Haška. Pak ještě třeba nejvyššího kancléře Českého království Dětřicha z Portic a olomouckého biskupa Očka z Vlašimi. Pokud ani tyto jména vám nejsou úplně povědomá, snad vás zaujme královský číšník a stolník Bušek z Velhartic. Teď už je k této partičce přidáme jen nejmocnějšího muže té doby, císaře Karla IV a jeho početný doprovod. Celou tuto elitu tehdejší společnosti mohli radimáci potkat dne 13. října 1357 v nedaleké Klášterní Skalici, tehdy zatím nazvanou pouze Skalicí, a to při slavnostním položení základního kamene nového cisterciáckého kláštera. Podle doložených účastníků se muselo jednat o obrovskou událost pro náš kraj.

Klášterní Skalice leží necelých 7 km jižně od naší obce a je dostupná příjemnou procházkou po zelené turistické stezce. Tento pěší výlet všem zájemcům o historii rozhodně doporučuji. Tento cisterciácký klášter totiž nebyl pouze významným duchovním počinem, ale podle dochovaných fragmentů se usuzuje, že se zároveň jednalo o jednu z nejvýznamnějších architektonických staveb Lucemburků na našem území vůbec. Podle provedené studie, byl hlavní stavbou klášterního komplexu chrám Milostné Panny Marie. Ve své době byl tento kostel, s odhadovanou výškou přes 30 metrů, pravděpodobně nejvyšším kostelem u nás. Zároveň zaklenul největší vnitřní prostoru celého království.

Klášter založil probošt vyšehradský a pozdější arcibiskup Dětřich z Portic. Pro klášter vykoupil pozemky, lesy, vsi a dvory v okolí. Klášteru dále věnoval na 2.000 kop grošů českých v hotovosti, 22 církevních rouch a 15 svazků knih. Do kláštera se na začátku přesunulo 12 mnichů s opatem Mikulášem z kláštera v Sedlci u Kutné Hory. Klášter si rychle získal velkou přízeň. Jeho založení potvrdil papež Innocenc VI a s císařem Karlem IV mu udělil celou řadu privilegií. Tím se stal hojně vyhledávaným místem k návštěvám a modlitbám. Kolem roku 1400 působilo ve Skalici už na 50 mnichů. Bohužel jeho rozkvět trval pouhých 64 let. Dne 18. dubna 1421 klášter vypálili husité a mnichy pobili. Zbytky kláštera a jeho zbylý majetek král později postupně rozdal a rozprodal. Zajímavostí je, že kolem roku 1436 se jako jeden z následných majitelů uvádí i Volfart z Radimi, stavitel a majitel radimské tvrze. V roce 1481 došlo k pokusu o znovusjednocení a obnovení kláštera a jeho činnosti. Klášter ale zůstal chudý a slabý. Po smrti opata Jakuba v roce 1550 většina z nouze opravených a chatrně spravovaných budov spadla a klášter zůstal opuštěn. Poslední pokus o obnovu kláštera, z iniciativy sedleckého opata, proběhl ještě v roce 1690, kdy bylo nutné dokonce vystavět v původních troskách nový, menší kostel. Bohužel ani tento pokus nenavázal na původní slávu. Ve Skalici působilo už pouze několik málo mnichů a klášter byl definitivně zrušen josefínskými reformami v roce 1782.

Ve Skalici najdete informační tabule, které vás kromě historického popisu upozorní na několik stále patrných stavebních prvků, které byly zakomponovány do okolních staveb. Impozantní je torzo posledního zachovaného pilíře hlavní lodi chrámu Panny Marie, který vám dá pocit, jak monumentální klášter musel být v době své největší slávy. Model kláštera je k vidění v nedalekém kouřimském muzeu. Několik nalezených kamenných fragmentů pak vlastní i Národní muzeum v Praze. Podle expertizy se jednalo u špičkovou kamenickou práci, pravděpodobně z huti Matyáše z Arrasu.

Dnes se můžeme pouze dohadovat, jak přesně vypadal 13. říjen před 665 lety, ale jsem si jist, že většina tehdejších obyvatelů naší obce, si návštěvu císaře Karla IV i s věrným Buškem z Velhartic určitě nemohla nenechat ujít.

Stalo se před 665 lety

Stalo se před 665 lety

Historie je natolik rozmanitá, že je obtížné vyzdvihnout jeden „nejvýznamnější“ moment. Přesto se většinou významné události úspěšně drží v obecném povědomí po mnoho generací. Občas se však může stát, že nějaká opravdu významná událost postupem času upadne...

Sousedi v akci

Sousedi v akci

Na konci roku 2019 jsme si přáli lepší rok 2020, bohužel nepřišel. V prosinci roku 2020 jsme si přáli lepší rok 2021, ani toto přání se nám nesplnilo, ale v posledních měsících jsme aspoň uvěřili, že lepší po-pandemické lepší časy by mohl přinést ten s dvojkami,...

Bedřich nebo Slavibor

Bedřich nebo Slavibor

Tímto článkem se vracím k samému začátku Radimáčku, kdy jsem se díky předpokládanému výročí obce v roce 2020, věnoval otázce, jak stará je naše Radim. Co se zpočátku zdálo jako jednoduchý úkol, skončilo překvapivým zjištěním, které jsem detailně rozebral v první...

Zlaté prasátko

Zlaté prasátko

Čas je neúprosný, ale spravedlivý dirigent našeho bytí, poctivě odpočítal další rok a na jeho konci nám servíruje nejkrásnější svátky, Vánoce. O významu Vánoc, jako o druhém nejdůležitějším křesťanském svátku připomínajícím narození Ježíše Krista, je známo mnoho, ale...

Letadla nad Radimí

Letadla nad Radimí

Tento příspěvek je určen pro milovníky letectví, především pro obdivovatelé jeho průkopníků. V naší obci by se asi dnes již těžko hledal soused, který ještě neviděl letadlo. I dnes, v době, kdy cestovní ruch dramaticky zabrzdila přítomná pandemie, se stačí...

Baba Jaga na Radimi

Baba Jaga na Radimi

Baba Jaga, také někdy nazývaná Ježibaba, je mýtická postava slovanského folklóru. Většinou je zobrazovaná jako zlovolná, ošklivá stařena, škodící svému okolí. Čisté ztělesnění zla a závisti, obývající špatně přístupnou chaloupku na kuří nožce. Chaloupku na kuří nožce...

Nejvyšší stavba v republice a počasí

Nejvyšší stavba v republice a počasí

Počasí je vděčné téma k diskuzi, protože je zásadní a neoddělitelnou součástí našeho života. Přímo ovlivňuje náš aktuální komfort, stejně tak jako rozhoduje o úrodě či neúrodě a o kvalitě dané lokality pro život. Nejinak je tomu u nás v Radimi. Většinou...

Pivovarnictví

Pivovarnictví

Pokud se půjdete v těchto dnech pozdního léta projít do okolí radimského háje, určitě narazíte na keř, jehož plody výrazně připomínají svým vzhledem chmelové šišky. Ve skutečnosti se jedná o tzv. divoký nešlechtěný chmel otáčivý, žijící připomínka naší bohaté a...

Stále ve hře!

Stále ve hře!

Nejrozšířenější kolektivní sport v Radimi je a vždy byla kopaná. Místní fotbalový klub Viktoria Radim, po vynucené pauze opět ožil aktivní činností a to napříč všemi věkovými kategoriemi. Přes omezení kvůli probíhající rekonstrukci sportovního areálu obnovily...

Pouť

Pouť

Na konci června, poslední neděli v měsíci, se v Radimi každoročně slaví pouť. Většina si pod poutí představí kolotoče, houpačky a další atrakce určené především pro děti, střelnice a stánky se všemožným zbožím, hlasitou hudbu a světelné blikající efekty....

K2CO3

K2CO3

V tomto příspěvku bych se rád vrátil k jednomu zaniklému řemeslu. Řemeslu, které bylo dobře známo už od starověku. U nás v Čechách zažilo svůj největší rozmach v 18. století. Poměrně rychle ale zaniklo a to hned v první polovině 19. století, kdy...

Osvobození

Osvobození

Před 76. lety prožívali Radimáci, stejně jako většina Středních Čech a Prahy, jeden z nejvíce dramatických týdnů v celé historii. Zatímco většina Evropy již slavila konec válečného utrpení, v našem regionu se přeskupovaly německé bojové skupiny včetně...

Románová Radim

Románová Radim

Pokud máte rádi historický román, je tento příspěvek určen především Vám. Téma literatury v naší obci můžeme pojmout různě, navíc historie naší radimské obecní knihovny je bohatá a určitě o ní zpracuji jednu samostatnou kapitolu. Tentokrát bych Vám ale rád...

Tip na výlet?

Tip na výlet?

Něco pro milovníky vojenské historie na našem okrese. Čas ubíhá a co byla včera realita, dnes je už historie. Tentokrát bych Vás pozval na toulky po stopách Československé armády v našem nejbližším okolí. Ano, přestože Radim není a nebyla nijak úzce spojena...

Velikonoce, svátky jara

Velikonoce, svátky jara

Jsou tu Velikonoce, pro křesťany svátky znovuzrození Ježíše Krista. Pro spoustu z nás krásné svátky jara. Přestože církevní význam Velikonoc je poměrně dobře známý, v současné době je jejich duchovní rozměr nahrazen spíše společenským a kulturním pojetím. Zřejmě je to...

Jonášova chalupa

Jonášova chalupa

vítám Vás u dalších toulek radimskou historií. Tentokrát se spolu vydáme na virtuální naučnou stezku, která překlene hned několik staletí. Stezka nám ukáže, jak se v Radimi žilo, bydlelo, a navíc se dozvíme trochu více o jednom rodu, který nejenom v Radimi,...

Malovaný most

Malovaný most

Toto čtení bych rád věnoval našemu kamennému mostu U Čtyř svatých. Jeho minulost i význam pro naši obec jsem již zpracoval v jedné kapitole Živé kroniky. Zájemce o podrobnosti tedy odkazuji na tento příspěvek. Osobně jsem přesvědčen, že se jedná o objekt, který...

Pohledem dravce

Pohledem dravce

Je ráno, předpověď počasí slibuje další pěkný letní den. Na pražském Kbelském letišti se chystají dva mladí muži. Pomalu se strojí do letecké kombinézy a volným krokem míří k připravenému letounu na travnaté letištní ploše. Jedná se o stroj Letov Š-328 a dva...

Horní rybník

Horní rybník

Téma dnešního článku rozhodl malý, ale velmi pěkně malovaný obrázek Dobřichova. Namalovám byl někdy na přelomu 19. a 20. století. Kromě dobřichovského kostela a vesnice pod ním je v popředí krásně vidět hráz velkého, tehdy již vypuštěného a vysušeného, radimského...

Historický poklad

Historický poklad

Kdo bych nechtěl najít poklad. Jeden takový jsem nedávno objevil a chtěl bych se o něj s Vámi podělit. Dopředu přiznávám, že asi zklamu všechny ty, kteří se těší na zlaté mince nebo šperky zakopené v lese pod velikým kamenem. Můj poklad se sice neblýská, ale...

Alžběta II. a vánoční poselství

Alžběta II. a vánoční poselství

Během vánočních svátků jsme měli možnost vyslechnout hned několik vánočních projevů. Většina politiků má potřebu využít tento čas k vyjádření svých myšlenek. O jejich obsahu a kvalitě můžeme dlouze diskutovat, nicméně jeden projev bych rád zmínil a vyzdvihl. Kupodivu...

Sbohem 2020!

Sbohem 2020!

Čas neúprosně odpočítal dalších dvanáct měsíců a my můžeme opět balancovat právě uplynulý rok, aspoň ten rok kalendářní. V mnohém to opravdu bylo neobvyklých dvanáct měsíců, na které budeme jistě dlouho vzpomínat. Bohužel tyto vzpomínky asi nebudou většinou...

Ladovské Vánoce v Radimi

Ladovské Vánoce v Radimi

Kdo by nechtěl prožít Ladovské Vánoce? Pro mnohé z nás to jsou nejkrásnější svátky roku, ke kterým patří spousta bílého sněhu, teploty pod bodem mrazu a za okny spokojené rodiny choulící se u bohatě nazdobeného vánočního stromku. Vánoce nejvíce prožíváme...