Čtení na týden

Stále ve hře!

Stále ve hře!

Nejrozšířenější kolektivní sport v Radimi je a vždy byla kopaná. Místní fotbalový klub Viktoria Radim, po vynucené pauze opět ožil aktivní činností a to napříč všemi věkovými kategoriemi. Přes omezení kvůli probíhající rekonstrukci sportovního areálu obnovily svou činnost všechny týmy a ve zkrácené sezóně odehrály aspoň přátelská utkání. Nálada hráčů, hráček i fanoušků je více než dobrá. Letošek je pro Viktorku opravdu významným rokem a zaslouží si patřičnou pozornost. V roce 2021 se v Radimi slaví plných 100. let organizované kopané.

Podle dochovaných záznamů se fotbal v Radimi hrál již na konci 19. století. Hrálo se s hadrákem, tedy míčem vyrobeným z punčoch, vycpaných všemožnými, již nepotřebnými hadry. Hrálo se tzv. na boso, a to na návsi a školním dvoře. Podle vlastního hodnocení prý hráči dosahovali kvalitní hry, na kterou mohly navázat další generace. Na opravdový fotbal si ale Radim musela ještě několik desetiletí počkat.  První pořádný kožený míč se ve vsi objevil o prázdninách roku 1920. Ještě téhož roku se pak při tehdejší tělocvičné jednotě Sokola zformovala první fotbalová jedenáctka, která začala trénovat a hrát na panské louce. V následujícím roce 1921, inspirován sousedním klubem AFK Pečky, oficiálně vznikl fotbalový klub AFK Radim, který se o rok později přejmenoval na SK Radim. V témže roce vznikl na tři sezóny i druhý radimský klub kopané nazvaný Rudá hvězda. Obě mužstva dostala k užívání hřiště, které se prostíralo u řeky za hospodářským dvorem, tam kde dnes stojí domy č.p. 143, 292 a 299. Svými rozměry 70x40m patřilo k nejmenším na okrese, a proto si získalo přezdívku „plivátko“. Malé hřiště nebylo v počátcích jedinou slabinou. Ze zápisů je doložena neznalost pravidel, která ústila leckdy v úsměvné situace. Při jednom z prvních zápasů s SK Plaňany oslavil radimský brankář svůj úspěšný zákrok dvojitým oběhnutím tyče s míčem v rukou a nechtěně tak skóroval do vlastní brány, která v té době ještě neměla žádné sítě. V roce 1928 triumfovala Viktoria Žižkov ve fotbalové lize, a protože v Radimi hrála spousta jejích příznivců, prosadili změnu názvu místního klubu na FK Viktorie Radim. Tento název pak s drobnými úpravami vydržel až do dnešních dnů.

Hybatelem v oblasti kopané a spoluzakladatelem klubu byl František Jonáš, radimský kronikář a hospodský, který se zároveň stal prvním a později i čestným předsedou. Protože kabin tehdy ještě nebylo, umístila se klubová místnost do hostince „U Jonášů“. Krátce před druhou světovou válkou přišly sportovní neúspěchy a s nimi zároveň výměna vedení. Novým předsedou se stal Jaroslav Vrabec a klub se přestěhoval do jeho hostince „U Vrabců“. Ještě během války klub prošel další krizí, vedení se znovu změnilo a nový předseda Jaroslav Bauer, opět hostinský, přestěhoval klub do své pronajaté hospody „U háje“.

Po válce darovala obci paní Bukovská pro sportovní využití pozemky za mostem. Krátce na to zde mimo jiné vznikla i nová, dostatečně velká hrací plocha. První kabiny se postavily v roce 1947 na severní straně hřiště u silnice. Prkna, ze kterých byly kabiny postaveny, přivezli skauti z brigády v pohraničí. Zděné kabiny na jižní straně se vybudovaly v roce 1965. Ty prošly několika přestavbami a sloužily až do loňského roku, kdy ustoupily nové stavbě.

Nejenom nový sportovní areál ale především skutečnost, že fotbalový klub vydržel u své nepřetržité činnosti celých sto let, je velkým závazek do budoucnosti. Po celu dobu svého působení vychovával a kultivoval generace hráčů a zároveň přispíval ke společenskému a kulturnímu dění v obci. Dnes se Viktoria Radim těší obrovskému zájmu o mládežnický fotbal, fotbalovou školičku a přidružený regionální dívčí tým. Věříme, že toto je správný recept na další úspěšné fotbalové století. Viktoria je sice stoletá dáma, ale rozhodně neztrácí svůj sportovní půvab!

Stále ve hře!

Stále ve hře!

Nejrozšířenější kolektivní sport v Radimi je a vždy byla kopaná. Místní fotbalový klub Viktoria Radim, po vynucené pauze opět ožil aktivní činností a to napříč všemi věkovými kategoriemi. Přes omezení kvůli probíhající rekonstrukci sportovního areálu obnovily...

Pouť

Pouť

Na konci června, poslední neděli v měsíci, se v Radimi každoročně slaví pouť. Většina si pod poutí představí kolotoče, houpačky a další atrakce určené především pro děti, střelnice a stánky se všemožným zbožím, hlasitou hudbu a světelné blikající efekty....

K2CO3

K2CO3

V tomto příspěvku bych se rád vrátil k jednomu zaniklému řemeslu. Řemeslu, které bylo dobře známo už od starověku. U nás v Čechách zažilo svůj největší rozmach v 18. století. Poměrně rychle ale zaniklo a to hned v první polovině 19. století, kdy...

Osvobození

Osvobození

Před 76. lety prožívali Radimáci, stejně jako většina Středních Čech a Prahy, jeden z nejvíce dramatických týdnů v celé historii. Zatímco většina Evropy již slavila konec válečného utrpení, v našem regionu se přeskupovaly německé bojové skupiny včetně...

Románová Radim

Románová Radim

Pokud máte rádi historický román, je tento příspěvek určen především Vám. Téma literatury v naší obci můžeme pojmout různě, navíc historie naší radimské obecní knihovny je bohatá a určitě o ní zpracuji jednu samostatnou kapitolu. Tentokrát bych Vám ale rád...

Tip na výlet?

Tip na výlet?

Něco pro milovníky vojenské historie na našem okrese. Čas ubíhá a co byla včera realita, dnes je už historie. Tentokrát bych Vás pozval na toulky po stopách Československé armády v našem nejbližším okolí. Ano, přestože Radim není a nebyla nijak úzce spojena...

Velikonoce, svátky jara

Velikonoce, svátky jara

Jsou tu Velikonoce, pro křesťany svátky znovuzrození Ježíše Krista. Pro spoustu z nás krásné svátky jara. Přestože církevní význam Velikonoc je poměrně dobře známý, v současné době je jejich duchovní rozměr nahrazen spíše společenským a kulturním pojetím. Zřejmě je to...

Jonášova chalupa

Jonášova chalupa

vítám Vás u dalších toulek radimskou historií. Tentokrát se spolu vydáme na virtuální naučnou stezku, která překlene hned několik staletí. Stezka nám ukáže, jak se v Radimi žilo, bydlelo, a navíc se dozvíme trochu více o jednom rodu, který nejenom v Radimi,...

Malovaný most

Malovaný most

Toto čtení bych rád věnoval našemu kamennému mostu U Čtyř svatých. Jeho minulost i význam pro naši obec jsem již zpracoval v jedné kapitole Živé kroniky. Zájemce o podrobnosti tedy odkazuji na tento příspěvek. Osobně jsem přesvědčen, že se jedná o objekt, který...

Pohledem dravce

Pohledem dravce

Je ráno, předpověď počasí slibuje další pěkný letní den. Na pražském Kbelském letišti se chystají dva mladí muži. Pomalu se strojí do letecké kombinézy a volným krokem míří k připravenému letounu na travnaté letištní ploše. Jedná se o stroj Letov Š-328 a dva...

Horní rybník

Horní rybník

Téma dnešního článku rozhodl malý, ale velmi pěkně malovaný obrázek Dobřichova. Namalovám byl někdy na přelomu 19. a 20. století. Kromě dobřichovského kostela a vesnice pod ním je v popředí krásně vidět hráz velkého, tehdy již vypuštěného a vysušeného, radimského...

Historický poklad

Historický poklad

Kdo bych nechtěl najít poklad. Jeden takový jsem nedávno objevil a chtěl bych se o něj s Vámi podělit. Dopředu přiznávám, že asi zklamu všechny ty, kteří se těší na zlaté mince nebo šperky zakopené v lese pod velikým kamenem. Můj poklad se sice neblýská, ale...

Alžběta II. a vánoční poselství

Alžběta II. a vánoční poselství

Během vánočních svátků jsme měli možnost vyslechnout hned několik vánočních projevů. Většina politiků má potřebu využít tento čas k vyjádření svých myšlenek. O jejich obsahu a kvalitě můžeme dlouze diskutovat, nicméně jeden projev bych rád zmínil a vyzdvihl. Kupodivu...

Sbohem 2020!

Sbohem 2020!

Čas neúprosně odpočítal dalších dvanáct měsíců a my můžeme opět balancovat právě uplynulý rok, aspoň ten rok kalendářní. V mnohém to opravdu bylo neobvyklých dvanáct měsíců, na které budeme jistě dlouho vzpomínat. Bohužel tyto vzpomínky asi nebudou většinou...

Ladovské Vánoce v Radimi

Ladovské Vánoce v Radimi

Kdo by nechtěl prožít Ladovské Vánoce? Pro mnohé z nás to jsou nejkrásnější svátky roku, ke kterým patří spousta bílého sněhu, teploty pod bodem mrazu a za okny spokojené rodiny choulící se u bohatě nazdobeného vánočního stromku. Vánoce nejvíce prožíváme...