Šuplík, co zbylo na dně

Mar 20, 2021 | Zajímavosti

V posledním díle našeho šuplíkového dobrodružství se nejprve podíváme na prvorepublikové stříbrné desetikoruny, dvacetikoruny a potom na několik zajímavých haléřů.

Desetikoruny se razily čtyři po sobě jdoucí roky, a to od roku 1930 do roku 1933. Jednalo se o velmi zdařilou a oblíbenou minci. Ražba byla provedena ze slitiny stříbra o jakosti 70%, o průměru 30mm, s vahou 10g. Zatímco první 3 ročníky jsou považovány za běžné sběratelské kousky, díky značnému vyraženému množství kusů, jejichž hodnota se pohybuje v řádu stokorun, ročník 1933 je považován za velmi vzácný. Jeho náklad byl pouze 915.000 vyražených mincí. Jeho sběratelská cena se dnes pohybuje kolem 70.000,- Kč. Je potřeba upozornit na fakt, že každé poškození, opotřebení, škrábanec, nebo jenom otlučená hrana, výrazně snižuje cenu.

Pro úplnost doplníme, že z oběžných stříbrných mincí byla ještě ražena dvacetikoruna. Razila se v letech 1933 a 1934, s průměrem 34mm a váhou 12g. Oba ročníky byly raženy ve velmi vysokém nákladu a tak jejich cena nepřesahuje 250,- Kč. Navíc byly vydány 2 stříbrné pamětní mince a to desetikoruna v roce 1928 s TGM, k 10. výročí vzniku republiky a dále dvacetikoruna v roce 1937, k úmrtí TGM. Obě se stejnými parametry jako mince oběžné a obě v nákladu 1.000.000 kusů. Jejich současné sběratelská cena je o něco vyšší, než u těch oběžných.

Na závěr ještě něco málo o „lepších“ zbývajících haléřích a korunách. Jako vzácné se dají označit desetihaléř z roku 1929, padesátihaléř z roku1926. Dále pak koruna z roku1925 a 1926. Ceny se pohybují v řádu několika stokorun. Vzácnější je dvacetihaléř z roku 1933, zde se jedná již o tisícikoruny.

Poslední zajímavou mincí, kterou zmíníme, je dvouhaléř. Ten jako jediný byl v letech 1923, 1924 a 1925 ražen ze zinku. Protože zinek rychle oxyduje na vzduchu, není možné, aby se zachoval kvalitní kus, pokud nebyl včas konzervovaný bezbarvým lakem. Jeho cena se pohybuje v řádu několika desetikorun až stokorun, dle opotřebení mince. Pokud se chcete o mincích a bankovkách dozvědět více, nebo potřebujete svoje nálezy konzultovat. Můžete se obrátit na Radimáček, zprostředkujeme vám odbornou radu České numismatické společnosti.

Josef Růžička

DALŠÍ ČLÁNKY

Lidé v pralese

Při nedávném rozhovoru s panem starostou jsem se dozvěděl, že zájem čtenářů o radimskou obecní knihovnu je tak malý, že se už nevyplatí držet knihovnu pravidelně otevřenou. Osobně jsem přesvědčen, že je to obrovská škoda. Je pravda, že dnešní doba nabízí daleko...

Kam o víkendu za tichem?

Čas od času je dobré si odpočinout od rušného koloběhu všedního života a to nejen obrazně. Dlouhodobá a intenzivní hluková zátěž, někdy také označovaná jako hlukový smog, má prokazatelně škodlivé účinky na naše zdraví. Proto není od věci vědět, kam je možné...

Kostel sv. Václava

Pokud se vydáme z Radimi směrem na jih, za chvilku se nám na obzoru objeví kostel sv. Václava ve Vrbčanech. Ohrazený kostel s oddělenou zděnou zvonicí stojí na malém návrší obehnán hřbitovní zdí a ochranným valem. Samotná obec Vrbčany se rozprostírá schovaná...

Příběh Jouzův

Genealogie, neboli nauka o rodokmenu, nabývá stále na větší a větší popularitě především díky digitalizaci a dostupnosti písemných pramenů. Nicméně znalost příbuzenských vazeb patřilo vždy k rodinnému stříbru a pro majetné a společensky významné rody přímo...

Záhady a tajemství dobřichovského kostela

Máte rádi záhady a historická tajemství čekající na svá odhalení? Pokud ano, potom nemusíte hned vyrážet na vzdálená exotická místa. Jedno tejemství čeká skoro za rohem a třeba ho odhalíte právě Vy. Asi každý z Radimi bude znát dobřichovský kostel Nejsvětější...

Radim sečtená v číslech

Momentálně probíhající sčítání lidu v České republice mě přivedlo k myšlence, podívat se do historie a zkusit z dostupých dat vytáhnout některé zajímavé statistiky. Předně se podívejme co všechno se historicky sčítalo. Dříve než počty obyvatel, první...

Šuplík, co zbylo na dně

V posledním díle našeho šuplíkového dobrodružství se nejprve podíváme na prvorepublikové stříbrné desetikoruny, dvacetikoruny a potom na několik zajímavých haléřů. Desetikoruny se razily čtyři po sobě jdoucí roky, a to od roku 1930 do roku 1933. Jednalo se o...

Šuplík, jeho další poklady

Uveřejnění našeho prvního článku na téma zapomenutých mincí z první republiky zatím nepřineslo žádné zázračné zbohatnutí, zřejmě nikdo doma nenašel 5 haléř z roku 1924. Proto přinášíme pokračování a nabízíme Vám další zajímavé informace o vzácnějších kusech...

První republika zapomenutá v šuplíku

Nedávno jsme se na Radimáčku dívali, jak vypadala Radim těsně před válkou, v období první republiky. Často nám v domácnostech z této doby přetrvaly po předcích předměty denní potřeby, a to díky jejich bytelné konstrukci, nebo jako uchovávaná památka....

Příjmení v Radimi.

Nedávno jsem byl osloven s prosbou, zda bych mohl zapátrat v radimské historii a pokusit se dohledat informace o předcích z rodinny Hartmannů, ve snaze obohatit jejich rodinný rodokmen, jehož jeden kořen rostl v naší obci více než 100 let. Tento...