Marie Majerová

Nov 15, 2023 | Zajímavosti

Minimálně ve školních hodinách literatury se zřejmě každý z nás setkal se jménem Marie Majerové. České spisovatelky, novinářky a překladatelky. Někteří se možná seznámili i s jejím dílem. Málo kdo by asi ale věděl, co měla Marie Majerová společné s naší Radimí.

Marie Majerová se narodila v nedalekých Úvalech 1. února 1882. Její otec, řezník, ale záhy zemřel a malá Maruška se přestěhovala s maminkou do Prahy. Marie vyrůstala v chudých poměrech, které ji neumožnily získat dobré vzdělání. Místo studia musela jako mladá do služby, což formovalo její osobnost v silné sociální cítění a v neúnavnou snahu o emancipaci žen. Přesto se Marii podařilo svojí pílí a pracovitostí prosadit. Sama se naučila čtyři světové jazyky, pronikla do dějin umění, věnovala se historii a filozofii. Marie byla společenská a aktivní. Angažovala se v celé řadě spolků a organizací. Angažovala se i politicky, což ji vydrželo po celý život. Přátelila se s celou řadou osobností z kulturního života jako byl S.K. Neumann nebo F.X. Šalda.

V Radimi, především po první světové válce, bylo krušno. V obci vládla chudoba, spousta mužů zahynula na frontě, hospodářství nefungovalo. V obci převládaly snad všechny sociální problémy. Zároveň se ale v té době snažili obecní představitelé o pozvednutí kulturního vyžití. V hostinci vznikla první obecní knihovna, ochotníci hráli divadlo, učitelé se aktivně zapojovali do obecního dění. Právě v té době do naší obce začala dojíždět i Marie Majerová. Podle zápisu v obecní kronice v roce 1920 několikrát zavítala do Radimi a uspořádala literární besídky s mládeží i s dospělými. Besídky byly hodně oblíbené a spoustu Radimáků přitáhla k literatuře. Doufejme, že se nám podaří i podobný restart dnes, o 100 let později.

Úvaly se odkazu Marie Majerové vesměs vzdaly, zřejmě kvůli její polické angažovanosti. Nicméně Marie Majerová zanechala jednoznačnou literární stopu v první polovině 20. století a v Radimi podpořila čtenářskou gramotnost, které díky místní knihovně vydržela po zbytek celého 20. století. Možná nadešel čas, najít v současném 21. století pro Radimáky nový stimul, který by opět pozvednul význam psaného slova.

DALŠÍ ČLÁNKY

Kníže Karel I. z Lichtenštejna 1569 – 1627. Finance – majetek – politika

Mezi aristokratickými rody zemí Koruny české nejvíce rozporů vzbuzují Lichtenštejnové. Konfiskace jejich majetku dle tzv. Benešových dekretů v roce 1945 a lichtenštejnskou stranou vyvolané soudní (neúspěšné) spory mnohdy provázejí „vášně a hněv“, avšak donedávna...

Lichtenštejnové – 400 let knížecího rodu v Čechách

recenze výstavy Ve Slezském zemském muzeu v Opavě se konala výstava Knížata z Lichtenštejna – Páni země opavské a krnovské, kterou byl hodnocen význam tohoto rodu. Její kurátoři se zaměřili na lichtenštejnská panství na Moravě a ve Slezsku, ale královský...

Marie Majerová

Minimálně ve školních hodinách literatury se zřejmě každý z nás setkal se jménem Marie Majerové. České spisovatelky, novinářky a překladatelky. Někteří se možná seznámili i s jejím dílem. Málo kdo by asi ale věděl, co měla Marie Majerová společné s naší...

Zavíříme si nebo zavýříme si?

Jaro je zde a příroda nám to dává, stejně jako každý rok, pomalu ale jistě vědět. Já si myslím, že Radim a její okolí je krásná v každém ročním období, ale jaro v sobě skrývá ještě něco navíc. Něco jako energii života, která čeká na ten správný okamžik, kdy...

NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI II

Díky slavnostnímu otevření nového sportovního areálu, se mi naskytla možnost prostudovat několik starých fotografií s tímto tématem. Děkuji za zpřístupnění obecního i klubového archivu a všem kdo mi umožnili nahlédnout do svých rodinných sbírek. Úvodní fotografie...

Fiat 666NM

Velice mě potěšil zájem o nedávno zveřejněné fotografie z května/června 1945, dokumentující situaci v Radimi. Unikátní fotky tábora Rudé armády, protiletadlového oddílu s kánony 37mm, postaveného na louce u Dobřichova, pak pěkně doplnily původní...

Poslední školní den

K poslednímu červnu patří v naší zemi neodmyslitelně školní vysvědčení. Generace po generaci, prožívá radost ze studijních úspěchů a smutek z neúspěchů. Odměny či naopak tresty potom nabírají různých podob a jsou motivací či strašákem do dalších let....

Stanice Radim

O železniční trati Pečky – Kouřim jsem se v různých souvislostech zmínil již několikrát. Přesto trať, která slouží Radimákům více než 140 let, si jistě zaslouží svoji vlastní kapitolu, která čeká na svoje zpracování. Dnes bych se rád podělil aspoň o zajímavou...

Zajímavé Velikonoce

Dočkali jsme se. Po zimě nastupuje jaro a s ním přicházejí Velikonoce. Pokud se Vám zdá, že letos jsou tyto svátky jara později, máte pravdu. Loni jsme slavili velikonoční neděli již 4. dubna, letos ji slavíme až 17. dubna. Důvodem je pohyblivost těchto svátků....

Prokop

Každý Radimák by měl znát příběh svatého Prokopa, zřejmě našeho nejbližšího svatořečeného rodáka, kterému věnuji toto krátké povídání. Svatý Prokop se narodil v blízké Chotouni. Datum jeho narození není známo, ale odhaduje se, že mohl být vrstevníkem sv. Radima. Toto...