Radim sečtená v číslech

Apr 6, 2021 | Zajímavosti

Momentálně probíhající sčítání lidu v České republice mě přivedlo k myšlence, podívat se do historie a zkusit z dostupých dat vytáhnout některé zajímavé statistiky.

Předně se podívejme co všechno se historicky sčítalo. Dříve než počty obyvatel, první záznamy sčítaly především hospodářský dobytek. Díky tomu víme, že v roce 1654 bylo v Radimi 5 koní, 5 prasat, 10 jalovic a 16 krav. Na konci 19. století už to potom nebyly jednotky, ale rovnou stovky kusů. Dále se sčítala půda. Naše obecní záznamy jsou plné sáhů, korců, jiter a lánů. Věděli jste, že jitro byla plošná jednotka plochy, kterou oráč byl schopen zorat od jitra do poledne? Navíc většina těchto jednotek se region od regionu lišila a tak není úplně jednoduché se dopočítat k přesným výsledkům. Naštěstí obyvatelstvo se vždy počítalo na jednotlivce a tak víme, že v roce 1842 žilo v Radimi 516 obyvatel v 62 chalupách. V roce 1890 žilo v obci 930 obyvatel ve 116 domech. Z toho výcházel průměr cca 8 osob na jednu domácnost. Celých 20% obyvatelstva tehdy navíc stále neumělo číst ani psát. Během dalších 80 let se tento průměr osob na jednu domácnost dramaticky snížil. V roce 1970 v naší obci žilo v průměru 3,4  osoby v jedné domácnosti a jejich gramotnost dosáhla 100%. Zanedlouho uvidíme k jakému průměru dospějeme v roce 2021.

Dalé se sčítaly studně. Tehdy jediný dostupný zdroj pitné vody. V roce 1970 bylo v obci 7 veřejných studní, dalších 171 studní bylo v soukromém vlastnictví. Nejstarší kopané obecní studně byly v zámku, v pivovaře, v Ševcovské ulici a ve škole. Později se vyvrtaly studně před OB a kvůli špatné kvalitě vody i druhá studně před školou. Nejhlubší studna v Radimi v roce 1970 byla pozůstatkem po radimské cihelně. Byla vykopaná po první světové válce a její hlouka činila úctyhodných 34 metrů.

Ze sčítání je taky možné vyčíst vývoj motorismu mezi roky 1970 a 1980. Zatímco v roce 1970 bylo v obci registrováno 65 motocyklů a pouze 35 automobilů o deset let později se tento poměr otočil na 38 motocyklů a 99 automobilů. V roce 1980 bylo v Radimi 328 bytových jednotek, z toho 260 vlastnilo televizor. Drtivá většina televizorů byla ale stále černobílá, pouhých 7 televizorů bylo barevných.

Populární statistikou je vždy spotřeba alkoholu. Však také výroba alkoholu byla součástí každého pořádného hospodářství a hostinec byl středem kulturního a společenského života. Místní šlechta historicky provozovala vlastní pipovar, vedený radimským sládkem. Vedle toho vinopalník navíc připravoval silné kořalky. Tedy v roce 1903 se ve třech radimských hospodách celkem vypilo 900 hl čepovaného piva a 15 hl kořalky, především žitné. V průměru na obyvatele tak vychází 91 litrů piva a 1,5 litru kořalky za rok. V roce 1970 průměrná roční konzumace piva vrostla na 121 litrů a místo žitné se začal pít hlavně rum. Podle celorepublikové statistiky je současná spotřeba piva v Čechách někde kolem 150 litrů na obyvatele za rok. Uvidíme, jaký vliv budou mít na spotřebu současná omezení v gastronomii. Jak vidíte statistika rozhodě není nuda a s odstupem času je dobré se na některá čísla zpětně podívat.

DALŠÍ ČLÁNKY

Hledá se kolo od Jouzy

Není to tak dávno, co jsem na Radimáčku publikoval příběh Jouzův. Příběh jednoho významného rodu, který ovlivnil i radimskou historii. Jsem velice rád, že díky panu Ing. Michalu Jouzovi můžeme ve vyprávění dále navázat. Díky jeho péči je dobře popsán následný vývoj...

Lidé v pralese

Při nedávném rozhovoru s panem starostou jsem se dozvěděl, že zájem čtenářů o radimskou obecní knihovnu je tak malý, že se už nevyplatí držet knihovnu pravidelně otevřenou. Osobně jsem přesvědčen, že je to obrovská škoda. Je pravda, že dnešní doba nabízí daleko...

Kam o víkendu za tichem?

Čas od času je dobré si odpočinout od rušného koloběhu všedního života a to nejen obrazně. Dlouhodobá a intenzivní hluková zátěž, někdy také označovaná jako hlukový smog, má prokazatelně škodlivé účinky na naše zdraví. Proto není od věci vědět, kam je možné...

Kostel sv. Václava

Pokud se vydáme z Radimi směrem na jih, za chvilku se nám na obzoru objeví kostel sv. Václava ve Vrbčanech. Ohrazený kostel s oddělenou zděnou zvonicí stojí na malém návrší obehnán hřbitovní zdí a ochranným valem. Samotná obec Vrbčany se rozprostírá schovaná...

Příběh Jouzův

Genealogie, neboli nauka o rodokmenu, nabývá stále na větší a větší popularitě především díky digitalizaci a dostupnosti písemných pramenů. Nicméně znalost příbuzenských vazeb patřilo vždy k rodinnému stříbru a pro majetné a společensky významné rody přímo...

Záhady a tajemství dobřichovského kostela

Máte rádi záhady a historická tajemství čekající na svá odhalení? Pokud ano, potom nemusíte hned vyrážet na vzdálená exotická místa. Jedno tejemství čeká skoro za rohem a třeba ho odhalíte právě Vy. Asi každý z Radimi bude znát dobřichovský kostel Nejsvětější...

Radim sečtená v číslech

Momentálně probíhající sčítání lidu v České republice mě přivedlo k myšlence, podívat se do historie a zkusit z dostupých dat vytáhnout některé zajímavé statistiky. Předně se podívejme co všechno se historicky sčítalo. Dříve než počty obyvatel, první...

Šuplík, co zbylo na dně

V posledním díle našeho šuplíkového dobrodružství se nejprve podíváme na prvorepublikové stříbrné desetikoruny, dvacetikoruny a potom na několik zajímavých haléřů. Desetikoruny se razily čtyři po sobě jdoucí roky, a to od roku 1930 do roku 1933. Jednalo se o...

Šuplík, jeho další poklady

Uveřejnění našeho prvního článku na téma zapomenutých mincí z první republiky zatím nepřineslo žádné zázračné zbohatnutí, zřejmě nikdo doma nenašel 5 haléř z roku 1924. Proto přinášíme pokračování a nabízíme Vám další zajímavé informace o vzácnějších kusech...

První republika zapomenutá v šuplíku

Nedávno jsme se na Radimáčku dívali, jak vypadala Radim těsně před válkou, v období první republiky. Často nám v domácnostech z této doby přetrvaly po předcích předměty denní potřeby, a to díky jejich bytelné konstrukci, nebo jako uchovávaná památka....