Radim sečtená v číslech

Apr 6, 2021 | Zajímavosti

Momentálně probíhající sčítání lidu v České republice mě přivedlo k myšlence, podívat se do historie a zkusit z dostupých dat vytáhnout některé zajímavé statistiky.

Předně se podívejme co všechno se historicky sčítalo. Dříve než počty obyvatel, první záznamy sčítaly především hospodářský dobytek. Díky tomu víme, že v roce 1654 bylo v Radimi 5 koní, 5 prasat, 10 jalovic a 16 krav. Na konci 19. století už to potom nebyly jednotky, ale rovnou stovky kusů. Dále se sčítala půda. Naše obecní záznamy jsou plné sáhů, korců, jiter a lánů. Věděli jste, že jitro byla plošná jednotka plochy, kterou oráč byl schopen zorat od jitra do poledne? Navíc většina těchto jednotek se region od regionu lišila a tak není úplně jednoduché se dopočítat k přesným výsledkům. Naštěstí obyvatelstvo se vždy počítalo na jednotlivce a tak víme, že v roce 1842 žilo v Radimi 516 obyvatel v 62 chalupách. V roce 1890 žilo v obci 930 obyvatel ve 116 domech. Z toho výcházel průměr cca 8 osob na jednu domácnost. Celých 20% obyvatelstva tehdy navíc stále neumělo číst ani psát. Během dalších 80 let se tento průměr osob na jednu domácnost dramaticky snížil. V roce 1970 v naší obci žilo v průměru 3,4  osoby v jedné domácnosti a jejich gramotnost dosáhla 100%. Zanedlouho uvidíme k jakému průměru dospějeme v roce 2021.

Dalé se sčítaly studně. Tehdy jediný dostupný zdroj pitné vody. V roce 1970 bylo v obci 7 veřejných studní, dalších 171 studní bylo v soukromém vlastnictví. Nejstarší kopané obecní studně byly v zámku, v pivovaře, v Ševcovské ulici a ve škole. Později se vyvrtaly studně před OB a kvůli špatné kvalitě vody i druhá studně před školou. Nejhlubší studna v Radimi v roce 1970 byla pozůstatkem po radimské cihelně. Byla vykopaná po první světové válce a její hlouka činila úctyhodných 34 metrů.

Ze sčítání je taky možné vyčíst vývoj motorismu mezi roky 1970 a 1980. Zatímco v roce 1970 bylo v obci registrováno 65 motocyklů a pouze 35 automobilů o deset let později se tento poměr otočil na 38 motocyklů a 99 automobilů. V roce 1980 bylo v Radimi 328 bytových jednotek, z toho 260 vlastnilo televizor. Drtivá většina televizorů byla ale stále černobílá, pouhých 7 televizorů bylo barevných.

Populární statistikou je vždy spotřeba alkoholu. Však také výroba alkoholu byla součástí každého pořádného hospodářství a hostinec byl středem kulturního a společenského života. Místní šlechta historicky provozovala vlastní pipovar, vedený radimským sládkem. Vedle toho vinopalník navíc připravoval silné kořalky. Tedy v roce 1903 se ve třech radimských hospodách celkem vypilo 900 hl čepovaného piva a 15 hl kořalky, především žitné. V průměru na obyvatele tak vychází 91 litrů piva a 1,5 litru kořalky za rok. V roce 1970 průměrná roční konzumace piva vrostla na 121 litrů a místo žitné se začal pít hlavně rum. Podle celorepublikové statistiky je současná spotřeba piva v Čechách někde kolem 150 litrů na obyvatele za rok. Uvidíme, jaký vliv budou mít na spotřebu současná omezení v gastronomii. Jak vidíte statistika rozhodě není nuda a s odstupem času je dobré se na některá čísla zpětně podívat.

DALŠÍ ČLÁNKY

Lidé v pralese

Při nedávném rozhovoru s panem starostou jsem se dozvěděl, že zájem čtenářů o radimskou obecní knihovnu je tak malý, že se už nevyplatí držet knihovnu pravidelně otevřenou. Osobně jsem přesvědčen, že je to obrovská škoda. Je pravda, že dnešní doba nabízí daleko...

Kam o víkendu za tichem?

Čas od času je dobré si odpočinout od rušného koloběhu všedního života a to nejen obrazně. Dlouhodobá a intenzivní hluková zátěž, někdy také označovaná jako hlukový smog, má prokazatelně škodlivé účinky na naše zdraví. Proto není od věci vědět, kam je možné...

Kostel sv. Václava

Pokud se vydáme z Radimi směrem na jih, za chvilku se nám na obzoru objeví kostel sv. Václava ve Vrbčanech. Ohrazený kostel s oddělenou zděnou zvonicí stojí na malém návrší obehnán hřbitovní zdí a ochranným valem. Samotná obec Vrbčany se rozprostírá schovaná...

Příběh Jouzův

Genealogie, neboli nauka o rodokmenu, nabývá stále na větší a větší popularitě především díky digitalizaci a dostupnosti písemných pramenů. Nicméně znalost příbuzenských vazeb patřilo vždy k rodinnému stříbru a pro majetné a společensky významné rody přímo...

Záhady a tajemství dobřichovského kostela

Máte rádi záhady a historická tajemství čekající na svá odhalení? Pokud ano, potom nemusíte hned vyrážet na vzdálená exotická místa. Jedno tejemství čeká skoro za rohem a třeba ho odhalíte právě Vy. Asi každý z Radimi bude znát dobřichovský kostel Nejsvětější...

Radim sečtená v číslech

Momentálně probíhající sčítání lidu v České republice mě přivedlo k myšlence, podívat se do historie a zkusit z dostupých dat vytáhnout některé zajímavé statistiky. Předně se podívejme co všechno se historicky sčítalo. Dříve než počty obyvatel, první...

Šuplík, co zbylo na dně

V posledním díle našeho šuplíkového dobrodružství se nejprve podíváme na prvorepublikové stříbrné desetikoruny, dvacetikoruny a potom na několik zajímavých haléřů. Desetikoruny se razily čtyři po sobě jdoucí roky, a to od roku 1930 do roku 1933. Jednalo se o...

Šuplík, jeho další poklady

Uveřejnění našeho prvního článku na téma zapomenutých mincí z první republiky zatím nepřineslo žádné zázračné zbohatnutí, zřejmě nikdo doma nenašel 5 haléř z roku 1924. Proto přinášíme pokračování a nabízíme Vám další zajímavé informace o vzácnějších kusech...

První republika zapomenutá v šuplíku

Nedávno jsme se na Radimáčku dívali, jak vypadala Radim těsně před válkou, v období první republiky. Často nám v domácnostech z této doby přetrvaly po předcích předměty denní potřeby, a to díky jejich bytelné konstrukci, nebo jako uchovávaná památka....

Příjmení v Radimi.

Nedávno jsem byl osloven s prosbou, zda bych mohl zapátrat v radimské historii a pokusit se dohledat informace o předcích z rodinny Hartmannů, ve snaze obohatit jejich rodinný rodokmen, jehož jeden kořen rostl v naší obci více než 100 let. Tento...