Záhady a tajemství dobřichovského kostela

Apr 15, 2021 | Zajímavosti

Máte rádi záhady a historická tajemství čekající na svá odhalení? Pokud ano, potom nemusíte hned vyrážet na vzdálená exotická místa. Jedno tejemství čeká skoro za rohem a třeba ho odhalíte právě Vy.

Asi každý z Radimi bude znát dobřichovský kostel Nejsvětější Trojice. Tento farní kostel byl pro celé generace radimáků místem prvního vítaní i posledního loučení. Kostel je díky své poloze dobře viditelný ze širokého okolí. Je to moc pěkná kulturní i historické památka, která určitě stojí za vycházku a prohlídku. Místo na kterém stojí má prostě své kouzlo. První písemná zmínka pochází už z roku 1354. Z provedeného průzkumu zdiva je jisté, že kostel prošel minimálně 3 významné stavební fáze. Úplně první byl malinký románský kostelík. Jeho stavba se odhaduje na první polovinu 13. století. Kostelík byl opevněný, chráněný valem, příkopem a ohradou. O jeho velikosti si můžete udělat docela dobrou představu, protože původní zdivo bylo nalezeno v severní části stavby, která dnes slouží jako sakristie. Hlavní loď, postavená původně v gotickém slohu, se odhaduje na rok 1495. Jediný, ale vzácný dochovaný zvon je z roku 1499. Odlit byl rodinou Ptáčků v Kutné Hoře. Zvon původně visel v oddělené dřevěné zvonici, ale po baroktní přestavbě kostela v 18. století, ke které se později přidala i dnešní kostelní věž s tolik typickou bání, našel své místo právě tam.

A jaké tajemství lze hledat na dobřichovském kostele? Stačí zvednout hlavu a prohlédnout si trochu podrobněji kostel zvenčí. Vzadu, na severní zdi najdeme zbytek špičky gotického okna nad tím současným barokním, to je průkazná připomínka původní gotické lodi. To záhadné pak najdete v přední části severní stěny. Tři kamenné zazděné prvky v pozici trojúhelníku. Vrchní prvek, dnes už těžko rozeznatelný, by mohla být busta. Spodní prvek vlevo je často označovaný jako rádlo a ten pravý je písmeno W s královskou korunkou. Můžete pro tyto symboly najít rozumné vystvětlení? Když obejdete kostel, potom v jeho jižní stěně, v úrovni očí, najdete pořádného zazděného kamenného Bradáče. Tedy nejenom Praha má svého Bradáče pod Křižovnickým náměstím, ale i dobřichovský kostel. Nedá se ale předpokládat, že by právě na tomto místě, tak vysoko nad řekou, měl hlídat vodu ve Výrovce. Komu by k dumání toto ještě nestačilo, potom zkuste ve zbytku ohradní zdi najít zazděný kříž a rozluštit jeho význam.

Přeji Vám pěknou procházku a těším se na výsledky Vašeho bádání. Teorií o smyslu a původu těchto symbolů existuje hned několik, ale já se těším na tu Vaši.

DALŠÍ ČLÁNKY

Hledá se kolo od Jouzy

Není to tak dávno, co jsem na Radimáčku publikoval příběh Jouzův. Příběh jednoho významného rodu, který ovlivnil i radimskou historii. Jsem velice rád, že díky panu Ing. Michalu Jouzovi můžeme ve vyprávění dále navázat. Díky jeho péči je dobře popsán následný vývoj...

Lidé v pralese

Při nedávném rozhovoru s panem starostou jsem se dozvěděl, že zájem čtenářů o radimskou obecní knihovnu je tak malý, že se už nevyplatí držet knihovnu pravidelně otevřenou. Osobně jsem přesvědčen, že je to obrovská škoda. Je pravda, že dnešní doba nabízí daleko...

Kam o víkendu za tichem?

Čas od času je dobré si odpočinout od rušného koloběhu všedního života a to nejen obrazně. Dlouhodobá a intenzivní hluková zátěž, někdy také označovaná jako hlukový smog, má prokazatelně škodlivé účinky na naše zdraví. Proto není od věci vědět, kam je možné...

Kostel sv. Václava

Pokud se vydáme z Radimi směrem na jih, za chvilku se nám na obzoru objeví kostel sv. Václava ve Vrbčanech. Ohrazený kostel s oddělenou zděnou zvonicí stojí na malém návrší obehnán hřbitovní zdí a ochranným valem. Samotná obec Vrbčany se rozprostírá schovaná...

Příběh Jouzův

Genealogie, neboli nauka o rodokmenu, nabývá stále na větší a větší popularitě především díky digitalizaci a dostupnosti písemných pramenů. Nicméně znalost příbuzenských vazeb patřilo vždy k rodinnému stříbru a pro majetné a společensky významné rody přímo...

Záhady a tajemství dobřichovského kostela

Máte rádi záhady a historická tajemství čekající na svá odhalení? Pokud ano, potom nemusíte hned vyrážet na vzdálená exotická místa. Jedno tejemství čeká skoro za rohem a třeba ho odhalíte právě Vy. Asi každý z Radimi bude znát dobřichovský kostel Nejsvětější...

Radim sečtená v číslech

Momentálně probíhající sčítání lidu v České republice mě přivedlo k myšlence, podívat se do historie a zkusit z dostupých dat vytáhnout některé zajímavé statistiky. Předně se podívejme co všechno se historicky sčítalo. Dříve než počty obyvatel, první...

Šuplík, co zbylo na dně

V posledním díle našeho šuplíkového dobrodružství se nejprve podíváme na prvorepublikové stříbrné desetikoruny, dvacetikoruny a potom na několik zajímavých haléřů. Desetikoruny se razily čtyři po sobě jdoucí roky, a to od roku 1930 do roku 1933. Jednalo se o...

Šuplík, jeho další poklady

Uveřejnění našeho prvního článku na téma zapomenutých mincí z první republiky zatím nepřineslo žádné zázračné zbohatnutí, zřejmě nikdo doma nenašel 5 haléř z roku 1924. Proto přinášíme pokračování a nabízíme Vám další zajímavé informace o vzácnějších kusech...

První republika zapomenutá v šuplíku

Nedávno jsme se na Radimáčku dívali, jak vypadala Radim těsně před válkou, v období první republiky. Často nám v domácnostech z této doby přetrvaly po předcích předměty denní potřeby, a to díky jejich bytelné konstrukci, nebo jako uchovávaná památka....