Záhady a tajemství dobřichovského kostela

Apr 15, 2021 | Zajímavosti

Máte rádi záhady a historická tajemství čekající na svá odhalení? Pokud ano, potom nemusíte hned vyrážet na vzdálená exotická místa. Jedno tejemství čeká skoro za rohem a třeba ho odhalíte právě Vy.

Asi každý z Radimi bude znát dobřichovský kostel Nejsvětější Trojice. Tento farní kostel byl pro celé generace radimáků místem prvního vítaní i posledního loučení. Kostel je díky své poloze dobře viditelný ze širokého okolí. Je to moc pěkná kulturní i historické památka, která určitě stojí za vycházku a prohlídku. Místo na kterém stojí má prostě své kouzlo. První písemná zmínka pochází už z roku 1354. Z provedeného průzkumu zdiva je jisté, že kostel prošel minimálně 3 významné stavební fáze. Úplně první byl malinký románský kostelík. Jeho stavba se odhaduje na první polovinu 13. století. Kostelík byl opevněný, chráněný valem, příkopem a ohradou. O jeho velikosti si můžete udělat docela dobrou představu, protože původní zdivo bylo nalezeno v severní části stavby, která dnes slouží jako sakristie. Hlavní loď, postavená původně v gotickém slohu, se odhaduje na rok 1495. Jediný, ale vzácný dochovaný zvon je z roku 1499. Odlit byl rodinou Ptáčků v Kutné Hoře. Zvon původně visel v oddělené dřevěné zvonici, ale po baroktní přestavbě kostela v 18. století, ke které se později přidala i dnešní kostelní věž s tolik typickou bání, našel své místo právě tam.

A jaké tajemství lze hledat na dobřichovském kostele? Stačí zvednout hlavu a prohlédnout si trochu podrobněji kostel zvenčí. Vzadu, na severní zdi najdeme zbytek špičky gotického okna nad tím současným barokním, to je průkazná připomínka původní gotické lodi. To záhadné pak najdete v přední části severní stěny. Tři kamenné zazděné prvky v pozici trojúhelníku. Vrchní prvek, dnes už těžko rozeznatelný, by mohla být busta. Spodní prvek vlevo je často označovaný jako rádlo a ten pravý je písmeno W s královskou korunkou. Můžete pro tyto symboly najít rozumné vystvětlení? Když obejdete kostel, potom v jeho jižní stěně, v úrovni očí, najdete pořádného zazděného kamenného Bradáče. Tedy nejenom Praha má svého Bradáče pod Křižovnickým náměstím, ale i dobřichovský kostel. Nedá se ale předpokládat, že by právě na tomto místě, tak vysoko nad řekou, měl hlídat vodu ve Výrovce. Komu by k dumání toto ještě nestačilo, potom zkuste ve zbytku ohradní zdi najít zazděný kříž a rozluštit jeho význam.

Přeji Vám pěknou procházku a těším se na výsledky Vašeho bádání. Teorií o smyslu a původu těchto symbolů existuje hned několik, ale já se těším na tu Vaši.

DALŠÍ ČLÁNKY

Lidé v pralese

Při nedávném rozhovoru s panem starostou jsem se dozvěděl, že zájem čtenářů o radimskou obecní knihovnu je tak malý, že se už nevyplatí držet knihovnu pravidelně otevřenou. Osobně jsem přesvědčen, že je to obrovská škoda. Je pravda, že dnešní doba nabízí daleko...

Kam o víkendu za tichem?

Čas od času je dobré si odpočinout od rušného koloběhu všedního života a to nejen obrazně. Dlouhodobá a intenzivní hluková zátěž, někdy také označovaná jako hlukový smog, má prokazatelně škodlivé účinky na naše zdraví. Proto není od věci vědět, kam je možné...

Kostel sv. Václava

Pokud se vydáme z Radimi směrem na jih, za chvilku se nám na obzoru objeví kostel sv. Václava ve Vrbčanech. Ohrazený kostel s oddělenou zděnou zvonicí stojí na malém návrší obehnán hřbitovní zdí a ochranným valem. Samotná obec Vrbčany se rozprostírá schovaná...

Příběh Jouzův

Genealogie, neboli nauka o rodokmenu, nabývá stále na větší a větší popularitě především díky digitalizaci a dostupnosti písemných pramenů. Nicméně znalost příbuzenských vazeb patřilo vždy k rodinnému stříbru a pro majetné a společensky významné rody přímo...

Záhady a tajemství dobřichovského kostela

Máte rádi záhady a historická tajemství čekající na svá odhalení? Pokud ano, potom nemusíte hned vyrážet na vzdálená exotická místa. Jedno tejemství čeká skoro za rohem a třeba ho odhalíte právě Vy. Asi každý z Radimi bude znát dobřichovský kostel Nejsvětější...

Radim sečtená v číslech

Momentálně probíhající sčítání lidu v České republice mě přivedlo k myšlence, podívat se do historie a zkusit z dostupých dat vytáhnout některé zajímavé statistiky. Předně se podívejme co všechno se historicky sčítalo. Dříve než počty obyvatel, první...

Šuplík, co zbylo na dně

V posledním díle našeho šuplíkového dobrodružství se nejprve podíváme na prvorepublikové stříbrné desetikoruny, dvacetikoruny a potom na několik zajímavých haléřů. Desetikoruny se razily čtyři po sobě jdoucí roky, a to od roku 1930 do roku 1933. Jednalo se o...

Šuplík, jeho další poklady

Uveřejnění našeho prvního článku na téma zapomenutých mincí z první republiky zatím nepřineslo žádné zázračné zbohatnutí, zřejmě nikdo doma nenašel 5 haléř z roku 1924. Proto přinášíme pokračování a nabízíme Vám další zajímavé informace o vzácnějších kusech...

První republika zapomenutá v šuplíku

Nedávno jsme se na Radimáčku dívali, jak vypadala Radim těsně před válkou, v období první republiky. Často nám v domácnostech z této doby přetrvaly po předcích předměty denní potřeby, a to díky jejich bytelné konstrukci, nebo jako uchovávaná památka....

Příjmení v Radimi.

Nedávno jsem byl osloven s prosbou, zda bych mohl zapátrat v radimské historii a pokusit se dohledat informace o předcích z rodinny Hartmannů, ve snaze obohatit jejich rodinný rodokmen, jehož jeden kořen rostl v naší obci více než 100 let. Tento...