Příběh Jouzův

May 13, 2021 | Zajímavosti

Genealogie, neboli nauka o rodokmenu, nabývá stále na větší a větší popularitě především díky digitalizaci a dostupnosti písemných pramenů. Nicméně znalost příbuzenských vazeb patřilo vždy k rodinnému stříbru a pro majetné a společensky významné rody přímo k nutnosti kvůli majetkovým a sňatkovým záležitostem. Díky svolení manželů Loukotových jsem měl příležitost nahlédnout do rodokmenu jedinečného rodu Jouzových, který sestavil před více než sto lety Jindřich Jouza z Hořan. Jeho práce je vzhledem k době vzniku více než úctyhodná. Pro všechny dnes navazující rody může být tento dokument dobrým základem pro další bádání.

Z rodokmenu bych Vám rád zprostředkoval příběh Josefa Jouzy, narozeného v roce 1592 v Kardašově Řečici. Jeho dědeček Joseph Jause byl Francouz, který pocházel z Grenoblu a díky třetí křížové výpravě vedené v roce 1427 proti husitům, do které byl naverbován s vidinou získání rytiřských poct, se dostal až do Lince. Tato křížová výprava, tak jako čtyři další, skončila neúspěchem. Joseph Jause z armády dezertoval a po krátkém potulování se usadil v Českých Budějovicích, kde se oženil a stal se krčmářem. V Budějovicích tak založil nový český rod Jouzů s francouzkými kořeny.

Jeho vnuk Josef se také narodil v rodině krčmáře a ve svých 20 letech byl naverbován na vojnu. Osm let sloužil ve Stavoské armádě až do neděle 8. listopadu 1620, kdy krátce po poledni bylo Stavovské vojsko rozmetáno. Josef se zachránil útěkem. Jeho cílem bylo dostat se zpět domů, do Kardašovy Řečice. Nicméně u Kouřimi byl zadržen a předán plaňanskému rychtáři, který ho odvezl na radimský zámek jako dezertéra. Pro Josefa bylo štestí, že v tu dobu byl purkrabím v Radimi Adam Leitter, který taktéž pocházel z Kardašovy Řečice a rodinu Jouzovu znal. Josefa vzal pod svou ochranu a do panské služby. Z rodokmenu se můžeme dočíst, že v tu dobu kromě zámku v Radimi stála tvrz, pivovar, mlýn, dvůr se 40 kravami a 22 jalovicemi a k tomu 700 ovcí. Josefovi se ale v Radimi nelíbilo. Třicetiletá válka zuřila a táhnoucí armády neustále plundrovaly okolí. Josef pořád toužil vrátit se do rodinné krčmy v Kardašově Řečici. Ze služby se tedy vyvázal a zamířil domů. Doma ho ovšem čekala ještě větší spoušť. Rodiče byli po smrti a vesnice vypálena. Zde nebyla žádná životní perspektiva. Josef se tedy vrátil zpět do Radimi a vyprosil si novou službu.

V Radimi se oženil s Annou Horelovou a ve svých 30 letech se stal radimským purkrabím. Doba to ale byla složitá. Josef se snažil dostát lepšího živobytí. Postupem se dopracoval na pukrabího v Kostelci nad Černými lesy. Ani zde ale nenalezl prosperující klidné hospodářství. Zakrátko město obsadili a vyrabovali táhnoucí Švédové. Josef po sobě zanechal dva syny, Václava a Aloise, kteří se usadili v okolí jako pokračovatelé rodu.

DALŠÍ ČLÁNKY

Kníže Karel I. z Lichtenštejna 1569 – 1627. Finance – majetek – politika

Mezi aristokratickými rody zemí Koruny české nejvíce rozporů vzbuzují Lichtenštejnové. Konfiskace jejich majetku dle tzv. Benešových dekretů v roce 1945 a lichtenštejnskou stranou vyvolané soudní (neúspěšné) spory mnohdy provázejí „vášně a hněv“, avšak donedávna...

Lichtenštejnové – 400 let knížecího rodu v Čechách

recenze výstavy Ve Slezském zemském muzeu v Opavě se konala výstava Knížata z Lichtenštejna – Páni země opavské a krnovské, kterou byl hodnocen význam tohoto rodu. Její kurátoři se zaměřili na lichtenštejnská panství na Moravě a ve Slezsku, ale královský...

Marie Majerová

Minimálně ve školních hodinách literatury se zřejmě každý z nás setkal se jménem Marie Majerové. České spisovatelky, novinářky a překladatelky. Někteří se možná seznámili i s jejím dílem. Málo kdo by asi ale věděl, co měla Marie Majerová společné s naší...

Zavíříme si nebo zavýříme si?

Jaro je zde a příroda nám to dává, stejně jako každý rok, pomalu ale jistě vědět. Já si myslím, že Radim a její okolí je krásná v každém ročním období, ale jaro v sobě skrývá ještě něco navíc. Něco jako energii života, která čeká na ten správný okamžik, kdy...

NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI II

Díky slavnostnímu otevření nového sportovního areálu, se mi naskytla možnost prostudovat několik starých fotografií s tímto tématem. Děkuji za zpřístupnění obecního i klubového archivu a všem kdo mi umožnili nahlédnout do svých rodinných sbírek. Úvodní fotografie...

Fiat 666NM

Velice mě potěšil zájem o nedávno zveřejněné fotografie z května/června 1945, dokumentující situaci v Radimi. Unikátní fotky tábora Rudé armády, protiletadlového oddílu s kánony 37mm, postaveného na louce u Dobřichova, pak pěkně doplnily původní...

Poslední školní den

K poslednímu červnu patří v naší zemi neodmyslitelně školní vysvědčení. Generace po generaci, prožívá radost ze studijních úspěchů a smutek z neúspěchů. Odměny či naopak tresty potom nabírají různých podob a jsou motivací či strašákem do dalších let....

Stanice Radim

O železniční trati Pečky – Kouřim jsem se v různých souvislostech zmínil již několikrát. Přesto trať, která slouží Radimákům více než 140 let, si jistě zaslouží svoji vlastní kapitolu, která čeká na svoje zpracování. Dnes bych se rád podělil aspoň o zajímavou...

Zajímavé Velikonoce

Dočkali jsme se. Po zimě nastupuje jaro a s ním přicházejí Velikonoce. Pokud se Vám zdá, že letos jsou tyto svátky jara později, máte pravdu. Loni jsme slavili velikonoční neděli již 4. dubna, letos ji slavíme až 17. dubna. Důvodem je pohyblivost těchto svátků....

Prokop

Každý Radimák by měl znát příběh svatého Prokopa, zřejmě našeho nejbližšího svatořečeného rodáka, kterému věnuji toto krátké povídání. Svatý Prokop se narodil v blízké Chotouni. Datum jeho narození není známo, ale odhaduje se, že mohl být vrstevníkem sv. Radima. Toto...