Kostel sv. Václava

May 30, 2021 | Zajímavosti

Pokud se vydáme z Radimi směrem na jih, za chvilku se nám na obzoru objeví kostel sv. Václava ve Vrbčanech. Ohrazený kostel s oddělenou zděnou zvonicí stojí na malém návrší obehnán hřbitovní zdí a ochranným valem. Samotná obec Vrbčany se rozprostírá schovaná pod ním. Vrbčanský kostel zcela jistě stojí za návštěvu a naši pozornost. Nejenom, že je součástí svatovojtěšské legendy, ale prokazatelně ukrývá asi nejstarší stavební pozůstatky raného středověku v našem okolí. Archeologický průzkum probíhající v 30. letech 20. století odhalil pod podlahou kostela velmi dobře zachovalé pozůstatky původní románské stavby. Její založení se přičítá sv. Vojtěchovi, pražskému biskupovi z rodu Slavníkovců. Toto návrší bylo ale zřejmě využíváno jako kultovní místo ještě daleko dříve. Podle legendy právě zde proběhl symbolický akt usmíření mezi tehdejším knížetem Zličanů Radslavem a knížetem Přemyslovců Václavem. Na památku bylo v původním, asi dřevěném kostelíku ponecháno Václavovo kopí, na které později připnul Vojtěch svoji korouhev. Kdo se chce dozvědět více o této etapě našich dějin, doporučuji shlédnout kapitolu Jméno Radim v radimáčkově Živé kronice.

Praporec podle legendy vstoupil do dějin znovu v roce 1126, kdy pomohl českému knížeti Soběslavovi porazit německého krále Lothara u Ústí nad Labem. Po vítězné bitvě byl praporec vrácen do vrbčanského kostela, aby stejnou službu poskytl znovu v roce 1260 králi Přemyslu Otakarovi II proti uherskému králi Bélovi IV. Praporec se stal slavný po celé zemi a byl uctíván jako ochránce českého království. Během husitských bouří byl praporec údajně ukryt do podzemí kostela, kde spočívá dodnes.

Pravdou zůstává, že v základech kostela je jistě zapsaná důležitá část našich dějin, ke kterým se sluší chovat úctu a respekt. Samotná stavba prošla řadou stavebních úprav, poslední výraznou přestavbou potom v první polovině 18. století. Z té doby je o zděná zvonice se dvěma velkými zvony. I jejich historie stojí za pozornost. Zájemcům, kteří by se chtěli dozvědět více, doporučuji podrobný článek místní kronikářky paní Svobodové, který je publikován zde.

Fotogalerii exteriérů v plném rozlišení si můžete prohlédnout na tomto odkazu. Zájemce o velkoformátové fotoplátno, odkazuji potom na radimáčkovu letní kolekci.

DALŠÍ ČLÁNKY

Kostel sv. Václava

Pokud se vydáme z Radimi směrem na jih, za chvilku se nám na obzoru objeví kostel sv. Václava ve Vrbčanech. Ohrazený kostel s oddělenou zděnou zvonicí stojí na malém návrší obehnán hřbitovní zdí a ochranným valem. Samotná obec Vrbčany se rozprostírá schovaná...

Příběh Jouzův

Genealogie, neboli nauka o rodokmenu, nabývá stále na větší a větší popularitě především díky digitalizaci a dostupnosti písemných pramenů. Nicméně znalost příbuzenských vazeb patřilo vždy k rodinnému stříbru a pro majetné a společensky významné rody přímo...

Záhady a tajemství dobřichovského kostela

Máte rádi záhady a historická tajemství čekající na svá odhalení? Pokud ano, potom nemusíte hned vyrážet na vzdálená exotická místa. Jedno tejemství čeká skoro za rohem a třeba ho odhalíte právě Vy. Asi každý z Radimi bude znát dobřichovský kostel Nejsvětější...

Radim sečtená v číslech

Momentálně probíhající sčítání lidu v České republice mě přivedlo k myšlence, podívat se do historie a zkusit z dostupých dat vytáhnout některé zajímavé statistiky. Předně se podívejme co všechno se historicky sčítalo. Dříve než počty obyvatel, první...

Šuplík, co zbylo na dně

V posledním díle našeho šuplíkového dobrodružství se nejprve podíváme na prvorepublikové stříbrné desetikoruny, dvacetikoruny a potom na několik zajímavých haléřů. Desetikoruny se razily čtyři po sobě jdoucí roky, a to od roku 1930 do roku 1933. Jednalo se o...

Šuplík, jeho další poklady

Uveřejnění našeho prvního článku na téma zapomenutých mincí z první republiky zatím nepřineslo žádné zázračné zbohatnutí, zřejmě nikdo doma nenašel 5 haléř z roku 1924. Proto přinášíme pokračování a nabízíme Vám další zajímavé informace o vzácnějších kusech...

První republika zapomenutá v šuplíku

Nedávno jsme se na Radimáčku dívali, jak vypadala Radim těsně před válkou, v období první republiky. Často nám v domácnostech z této doby přetrvaly po předcích předměty denní potřeby, a to díky jejich bytelné konstrukci, nebo jako uchovávaná památka....

Příjmení v Radimi.

Nedávno jsem byl osloven s prosbou, zda bych mohl zapátrat v radimské historii a pokusit se dohledat informace o předcích z rodinny Hartmannů, ve snaze obohatit jejich rodinný rodokmen, jehož jeden kořen rostl v naší obci více než 100 let. Tento...

Alžběta II. a dlouhověkost

Alžběta II. a dlouhověkost Nedávno jsme na Radimáčku publikovali článek o vánočním poselství Alžběty II., který sklidil velkou pozitvní odezvu. Proto se k této panovnici a ve své podstatě fenoménu vracíme. Přemýšleli jste někdy o tom, jak je možné zůstat aktivní do...

Ptačí hodinka v Radimi

Slyšeli jste již o Ptačí hodince? Pokud ještě ne, Ptačí hodinka je progam určený všem zájemcům o přírodu, kteří se tak mohou jednoduše zapojit do mezinárodního vědeckého výzkumu. Ptačí hodinka se zaměřuje na sledování a studium populace zimujících ptáků v Česku....