Kostel sv. Václava

May 30, 2021 | Zajímavosti

Pokud se vydáme z Radimi směrem na jih, za chvilku se nám na obzoru objeví kostel sv. Václava ve Vrbčanech. Ohrazený kostel s oddělenou zděnou zvonicí stojí na malém návrší obehnán hřbitovní zdí a ochranným valem. Samotná obec Vrbčany se rozprostírá schovaná pod ním. Vrbčanský kostel zcela jistě stojí za návštěvu a naši pozornost. Nejenom, že je součástí svatovojtěšské legendy, ale prokazatelně ukrývá asi nejstarší stavební pozůstatky raného středověku v našem okolí. Archeologický průzkum probíhající v 30. letech 20. století odhalil pod podlahou kostela velmi dobře zachovalé pozůstatky původní románské stavby. Její založení se přičítá sv. Vojtěchovi, pražskému biskupovi z rodu Slavníkovců. Toto návrší bylo ale zřejmě využíváno jako kultovní místo ještě daleko dříve. Podle legendy právě zde proběhl symbolický akt usmíření mezi tehdejším knížetem Zličanů Radslavem a knížetem Přemyslovců Václavem. Na památku bylo v původním, asi dřevěném kostelíku ponecháno Václavovo kopí, na které později připnul Vojtěch svoji korouhev. Kdo se chce dozvědět více o této etapě našich dějin, doporučuji shlédnout kapitolu Jméno Radim v radimáčkově Živé kronice.

Praporec podle legendy vstoupil do dějin znovu v roce 1126, kdy pomohl českému knížeti Soběslavovi porazit německého krále Lothara u Ústí nad Labem. Po vítězné bitvě byl praporec vrácen do vrbčanského kostela, aby stejnou službu poskytl znovu v roce 1260 králi Přemyslu Otakarovi II proti uherskému králi Bélovi IV. Praporec se stal slavný po celé zemi a byl uctíván jako ochránce českého království. Během husitských bouří byl praporec údajně ukryt do podzemí kostela, kde spočívá dodnes.

Pravdou zůstává, že v základech kostela je jistě zapsaná důležitá část našich dějin, ke kterým se sluší chovat úctu a respekt. Samotná stavba prošla řadou stavebních úprav, poslední výraznou přestavbou potom v první polovině 18. století. Z té doby je o zděná zvonice se dvěma velkými zvony. I jejich historie stojí za pozornost. Zájemcům, kteří by se chtěli dozvědět více, doporučuji podrobný článek místní kronikářky paní Svobodové, který je publikován zde.

Fotogalerii exteriérů v plném rozlišení si můžete prohlédnout na tomto odkazu. Zájemce o velkoformátové fotoplátno, odkazuji potom na radimáčkovu letní kolekci.

DALŠÍ ČLÁNKY

Havrani

Zima se aspoň na chvíli usadila i v naší Polabské nížině a příroda se tradičně uložila ke spánku. Rozhodně by se ale ke spánku neměli ukládat nadšení milovníci přírody. Pro pečlivého pozorovatele je stále co obdivovat. Teď je například ten správný čas zasypat...

Počasí včera a dnes

V minulém příspěvku jsem se dotknul lokálního počasí, drobné srážkové anomálie v Radimi. Zajímavý je ale i celkový pohled, srovnání vývoje počasí současného roku 2021 a počasí, jaké zažili Radimáci přesně před sto lety. Kdo by čekal ladovskou zimu, byl by...

Hledá se kolo od Jouzy

Není to tak dávno, co jsem na Radimáčku publikoval příběh Jouzův. Příběh jednoho významného rodu, který ovlivnil i radimskou historii. Jsem velice rád, že díky panu Ing. Michalu Jouzovi můžeme ve vyprávění dále navázat. Díky jeho péči je dobře popsán následný vývoj...

Lidé v pralese

Při nedávném rozhovoru s panem starostou jsem se dozvěděl, že zájem čtenářů o radimskou obecní knihovnu je tak malý, že se už nevyplatí držet knihovnu pravidelně otevřenou. Osobně jsem přesvědčen, že je to obrovská škoda. Je pravda, že dnešní doba nabízí daleko...

Kam o víkendu za tichem?

Čas od času je dobré si odpočinout od rušného koloběhu všedního života a to nejen obrazně. Dlouhodobá a intenzivní hluková zátěž, někdy také označovaná jako hlukový smog, má prokazatelně škodlivé účinky na naše zdraví. Proto není od věci vědět, kam je možné...

Kostel sv. Václava

Pokud se vydáme z Radimi směrem na jih, za chvilku se nám na obzoru objeví kostel sv. Václava ve Vrbčanech. Ohrazený kostel s oddělenou zděnou zvonicí stojí na malém návrší obehnán hřbitovní zdí a ochranným valem. Samotná obec Vrbčany se rozprostírá schovaná...

Příběh Jouzův

Genealogie, neboli nauka o rodokmenu, nabývá stále na větší a větší popularitě především díky digitalizaci a dostupnosti písemných pramenů. Nicméně znalost příbuzenských vazeb patřilo vždy k rodinnému stříbru a pro majetné a společensky významné rody přímo...

Záhady a tajemství dobřichovského kostela

Máte rádi záhady a historická tajemství čekající na svá odhalení? Pokud ano, potom nemusíte hned vyrážet na vzdálená exotická místa. Jedno tejemství čeká skoro za rohem a třeba ho odhalíte právě Vy. Asi každý z Radimi bude znát dobřichovský kostel Nejsvětější...

Radim sečtená v číslech

Momentálně probíhající sčítání lidu v České republice mě přivedlo k myšlence, podívat se do historie a zkusit z dostupých dat vytáhnout některé zajímavé statistiky. Předně se podívejme co všechno se historicky sčítalo. Dříve než počty obyvatel, první...

Šuplík, co zbylo na dně

V posledním díle našeho šuplíkového dobrodružství se nejprve podíváme na prvorepublikové stříbrné desetikoruny, dvacetikoruny a potom na několik zajímavých haléřů. Desetikoruny se razily čtyři po sobě jdoucí roky, a to od roku 1930 do roku 1933. Jednalo se o...