Alžběta II. a vánoční poselství

Jan 5, 2021 | Čtení přes týden

Během vánočních svátků jsme měli možnost vyslechnout hned několik vánočních projevů. Většina politiků má potřebu využít tento čas k vyjádření svých myšlenek. O jejich obsahu a kvalitě můžeme dlouze diskutovat, nicméně jeden projev bych rád zmínil a vyzdvihl. Kupodivu byl jeden z nejkratších, nikoho nehodnotil, nekritizoval, byl o lásce a poděkování, byl o naději, byl prostě vánoční a státnický zároveň.

Dne 25. prosince přednesla královna Alžběta II. již svoji 68. sváteční řeč v úřadu panovnice, tzv. Královnino vánoční poselství. Přesto, že vystoupení netrvalo déle než pět minut, již tradičně patřilo celosvětově k nejsledovanějším vůbec.

S tradicí začal král Jiří V. již v roce 1932 a svá poselství vysílal rozhlasem do všech zemí Commonwealthu. Alžběta později přijala nabídku stanice BBC na živé televizní vysílaní ze svého venkovského sídla Sandringhamu. Díky tomu mohly milióny lidí začít sledovat královnu přímo. „Pevně doufám, že bude díky tomuto novému médiu vánoční poselství osobnější,“ uvedla svoji první řeč z pohodlí domova. Královna hned napoprvé prokázala  svoji profesionalitu a i když to bylo její první živé televizní vysílání vůbec, šlo jí to velmi dobře. Jak vzpomínal vedoucí produkce Richard Webber „ten den jsme si to projeli a pak šli rovnou na to, se čtečkou jí to šlo skvěle“. Neušel jí ani jediný detail. Během přenosu četla pasáže z knihy Poutníkova cesta, které byly vypsány na vložených listech. Při zkoušce si ale královna všimla, že listy byly vloženy do špatného vydání a z knihovny si nechala donést správnou kopii.

Bylo dlouholetou tradicí, že celá britská královská rodina trávila společné Vánoce  na zámku v Sandrighamu. Královna 24. prosince pořádala slavnostní večeři, hráli se hry a během servírování čaje se předávaly dárky. Rodina se účastnila svaté mše v kostele svaté Máří Magdaleny. Nejenom kvůli epidemii ovšem ty uplynulé Vánoce slavila rodina odděleně. Královna zůstala se svým manželem princem Philipem na hradě Windsoru. Jak oficiálně uvedl v prohlášení královský úřad, „s porozuměním, že členové rodiny mají vlatní požadavky se královna rozhodla pro klidnějsí průběh“. Vánoční státnické poselství si ale královna Alžběta II. nenechala ujít a jako každý rok odvedla svoji práci skvěle.

Josef Růžička

Windsor
Windsor

DALŠÍ ČLÁNKY

Sníh k zimě patří

Začátek prosince 2023 se zapíše do historie střední Evropy intenzivním nástupem zimy. Po relativně teplém podzimu převzala zima nadvládu pořádnou nadílkou sněhu s to hned během prvních dvou dnů. Trochu jsem zapátral v historie a podíval se, jak to bylo se...

Goodbye Bedřich!

Když jsem v roce 2019 začal dávat dohromady první podklady k plánovaným obecním oslavám 700 letého výročí, nenapadlo mě, že postupně přepíšeme obecní dějiny tak trochu od základu. Jedním z prvních nálezů bylo ve své podstatě šokující zjištění, že přes sto let udávaný,...

Masopust

Na 21. 2. letos připadá tzv. Masopustní úterý. Jedná se o hlavní den masopustního veselí, které vždy předchází Popeleční středě a následující postní době. Jedná se o slovanský svátek s kořeny, které sahají až do raného středověku. Během posledních tří dnů před...

Svatohavelské posvícení

Uplynulá třetí neděle v měsíci říjnu, byla provázena tradičním Svatohavelským posvícením, které připravilo pro své návštěvníky muzeum lidových staveb v Kouřimi. Kdo si našel čas a zavítal do kouřimského skanzenu, rozhodně neprohloupil. Skanzen...

Nad starými fotografiemi

Tento příspěvek navazuje na již na publikované články o historii v naší obci. Více než čtení, to ale dnes bude o unikátních starých fotografiích, které si mi podařilo dohledat. Hned první fotografie v záhlaví je zajímavá tím, že i přes špatnou kvalitu...

Stalo se před 665 lety

Historie je natolik rozmanitá, že je obtížné vyzdvihnout jeden „nejvýznamnější“ moment. Přesto se většinou významné události úspěšně drží v obecném povědomí po mnoho generací. Občas se však může stát, že nějaká opravdu významná událost postupem času upadne...

Sousedi v akci

Na konci roku 2019 jsme si přáli lepší rok 2020, bohužel nepřišel. V prosinci roku 2020 jsme si přáli lepší rok 2021, ani toto přání se nám nesplnilo, ale v posledních měsících jsme aspoň uvěřili, že lepší po-pandemické lepší časy by mohl přinést ten s dvojkami,...

Bedřich nebo Slavibor

Tímto článkem se vracím k samému začátku Radimáčku, kdy jsem se díky předpokládanému výročí obce v roce 2020, věnoval otázce, jak stará je naše Radim. Co se zpočátku zdálo jako jednoduchý úkol, skončilo překvapivým zjištěním, které jsem detailně rozebral v první...

Zlaté prasátko

Čas je neúprosný, ale spravedlivý dirigent našeho bytí, poctivě odpočítal další rok a na jeho konci nám servíruje nejkrásnější svátky, Vánoce. O významu Vánoc, jako o druhém nejdůležitějším křesťanském svátku připomínajícím narození Ježíše Krista, je známo mnoho, ale...

Letadla nad Radimí

Tento příspěvek je určen pro milovníky letectví, především pro obdivovatelé jeho průkopníků. V naší obci by se asi dnes již těžko hledal soused, který ještě neviděl letadlo. I dnes, v době, kdy cestovní ruch dramaticky zabrzdila přítomná pandemie, se stačí...