Goodbye Bedřich!

Jun 22, 2023 | Čtení přes týden

Když jsem v roce 2019 začal dávat dohromady první podklady k plánovaným obecním oslavám 700 letého výročí, nenapadlo mě, že postupně přepíšeme obecní dějiny tak trochu od základu. Jedním z prvních nálezů bylo ve své podstatě šokující zjištění, že přes sto let udávaný, první písemný zápis o naší obci, je zřejmě chybný. Silně zakořeněný Bedřich z Radimi, který se připomíná v roce 1320, byl ve skutečnosti Fridrich z Raduně u Opavy a s největší pravděpodobností naši obec vůbec neznal. Během letošního jara se se mnou spojil pan Roman Šulc, autor internetové encyklopedie Kolínska, kterému tímto děkuji a který můj nález z roku 2019 poctivě přezkoumal. Výsledkem je potvrzení původního zjištění, že historické přiřazení Bedřicha k naší obci je jednoznačně mylné a tento zmiňovaný šlechtic nemá s naší historií nic společného.

Přezkoumán byl i můj druhý nález, a to ještě starší písemná zmínka z roku 1239, ve které se objevuje Slavibor z Radimi. U tohoto zápisu máme explicitně zmíněnou Radim, ovšem nemáme dostatečně ztotožněného Slavibora s naším regionem. Zápis se týká darovací listiny krále Václava Oseckému klášteru, tedy události v Ústeckém kraji, kde by asi šlechtic z naší obce neměl rozumný důvod svědčit. Účasten tomuto aktu by mohl být pravděpodobně pouze šlechtic z pozice nějakého královského úřadu, o tom ale dnes nemáme žádné prokazatelné indicie. Víme sice, že se na dvoře krále Václava nějaký Slavibor v tomto období vyskytoval, ale jeho role není úplně známa. Tady nám zůstává prostor pro další bádání a vítám každého, kdo by se chtěl tomuto tématu dále věnovat a prokázat nebo vyvrátit vztah Slavibora a našeho regionu.

V tuto chvíli můžeme s jistotou říci, že zatím nejstarší nalezený písmenný záznam, který je prokazatelně vztažen k naší obci, pochází z roku 1340, kdy se zástupci naší obce účastnili setkání v Kouřimi.

S trochou smutku, ale s čistým svědomím tak prohlašuji Goodbye Bedřichu!

DALŠÍ ČLÁNKY

Sníh k zimě patří

Začátek prosince 2023 se zapíše do historie střední Evropy intenzivním nástupem zimy. Po relativně teplém podzimu převzala zima nadvládu pořádnou nadílkou sněhu s to hned během prvních dvou dnů. Trochu jsem zapátral v historie a podíval se, jak to bylo se...

Goodbye Bedřich!

Když jsem v roce 2019 začal dávat dohromady první podklady k plánovaným obecním oslavám 700 letého výročí, nenapadlo mě, že postupně přepíšeme obecní dějiny tak trochu od základu. Jedním z prvních nálezů bylo ve své podstatě šokující zjištění, že přes sto let udávaný,...

Masopust

Na 21. 2. letos připadá tzv. Masopustní úterý. Jedná se o hlavní den masopustního veselí, které vždy předchází Popeleční středě a následující postní době. Jedná se o slovanský svátek s kořeny, které sahají až do raného středověku. Během posledních tří dnů před...

Svatohavelské posvícení

Uplynulá třetí neděle v měsíci říjnu, byla provázena tradičním Svatohavelským posvícením, které připravilo pro své návštěvníky muzeum lidových staveb v Kouřimi. Kdo si našel čas a zavítal do kouřimského skanzenu, rozhodně neprohloupil. Skanzen...

Nad starými fotografiemi

Tento příspěvek navazuje na již na publikované články o historii v naší obci. Více než čtení, to ale dnes bude o unikátních starých fotografiích, které si mi podařilo dohledat. Hned první fotografie v záhlaví je zajímavá tím, že i přes špatnou kvalitu...

Stalo se před 665 lety

Historie je natolik rozmanitá, že je obtížné vyzdvihnout jeden „nejvýznamnější“ moment. Přesto se většinou významné události úspěšně drží v obecném povědomí po mnoho generací. Občas se však může stát, že nějaká opravdu významná událost postupem času upadne...

Sousedi v akci

Na konci roku 2019 jsme si přáli lepší rok 2020, bohužel nepřišel. V prosinci roku 2020 jsme si přáli lepší rok 2021, ani toto přání se nám nesplnilo, ale v posledních měsících jsme aspoň uvěřili, že lepší po-pandemické lepší časy by mohl přinést ten s dvojkami,...

Bedřich nebo Slavibor

Tímto článkem se vracím k samému začátku Radimáčku, kdy jsem se díky předpokládanému výročí obce v roce 2020, věnoval otázce, jak stará je naše Radim. Co se zpočátku zdálo jako jednoduchý úkol, skončilo překvapivým zjištěním, které jsem detailně rozebral v první...

Zlaté prasátko

Čas je neúprosný, ale spravedlivý dirigent našeho bytí, poctivě odpočítal další rok a na jeho konci nám servíruje nejkrásnější svátky, Vánoce. O významu Vánoc, jako o druhém nejdůležitějším křesťanském svátku připomínajícím narození Ježíše Krista, je známo mnoho, ale...

Letadla nad Radimí

Tento příspěvek je určen pro milovníky letectví, především pro obdivovatelé jeho průkopníků. V naší obci by se asi dnes již těžko hledal soused, který ještě neviděl letadlo. I dnes, v době, kdy cestovní ruch dramaticky zabrzdila přítomná pandemie, se stačí...