Goodbye Bedřich!

Jun 22, 2023 | Čtení přes týden

Když jsem v roce 2019 začal dávat dohromady první podklady k plánovaným obecním oslavám 700 letého výročí, nenapadlo mě, že postupně přepíšeme obecní dějiny tak trochu od základu. Jedním z prvních nálezů bylo ve své podstatě šokující zjištění, že přes sto let udávaný, první písemný zápis o naší obci, je zřejmě chybný. Silně zakořeněný Bedřich z Radimi, který se připomíná v roce 1320, byl ve skutečnosti Fridrich z Raduně u Opavy a s největší pravděpodobností naši obec vůbec neznal. Během letošního jara se se mnou spojil pan Roman Šulc, autor internetové encyklopedie Kolínska, kterému tímto děkuji a který můj nález z roku 2019 poctivě přezkoumal. Výsledkem je potvrzení původního zjištění, že historické přiřazení Bedřicha k naší obci je jednoznačně mylné a tento zmiňovaný šlechtic nemá s naší historií nic společného.

Přezkoumán byl i můj druhý nález, a to ještě starší písemná zmínka z roku 1239, ve které se objevuje Slavibor z Radimi. U tohoto zápisu máme explicitně zmíněnou Radim, ovšem nemáme dostatečně ztotožněného Slavibora s naším regionem. Zápis se týká darovací listiny krále Václava Oseckému klášteru, tedy události v Ústeckém kraji, kde by asi šlechtic z naší obce neměl rozumný důvod svědčit. Účasten tomuto aktu by mohl být pravděpodobně pouze šlechtic z pozice nějakého královského úřadu, o tom ale dnes nemáme žádné prokazatelné indicie. Víme sice, že se na dvoře krále Václava nějaký Slavibor v tomto období vyskytoval, ale jeho role není úplně známa. Tady nám zůstává prostor pro další bádání a vítám každého, kdo by se chtěl tomuto tématu dále věnovat a prokázat nebo vyvrátit vztah Slavibora a našeho regionu.

V tuto chvíli můžeme s jistotou říci, že zatím nejstarší nalezený písmenný záznam, který je prokazatelně vztažen k naší obci, pochází z roku 1340, kdy se zástupci naší obce účastnili setkání v Kouřimi.

S trochou smutku, ale s čistým svědomím tak prohlašuji Goodbye Bedřichu!

DALŠÍ ČLÁNKY

Goodbye Bedřich!

Když jsem v roce 2019 začal dávat dohromady první podklady k plánovaným obecním oslavám 700 letého výročí, nenapadlo mě, že postupně přepíšeme obecní dějiny tak trochu od základu. Jedním z prvních nálezů bylo ve své podstatě šokující zjištění, že přes sto let udávaný,...

Masopust

Na 21. 2. letos připadá tzv. Masopustní úterý. Jedná se o hlavní den masopustního veselí, které vždy předchází Popeleční středě a následující postní době. Jedná se o slovanský svátek s kořeny, které sahají až do raného středověku. Během posledních tří dnů před...

Svatohavelské posvícení

Uplynulá třetí neděle v měsíci říjnu, byla provázena tradičním Svatohavelským posvícením, které připravilo pro své návštěvníky muzeum lidových staveb v Kouřimi. Kdo si našel čas a zavítal do kouřimského skanzenu, rozhodně neprohloupil. Skanzen...

Nad starými fotografiemi

Tento příspěvek navazuje na již na publikované články o historii v naší obci. Více než čtení, to ale dnes bude o unikátních starých fotografiích, které si mi podařilo dohledat. Hned první fotografie v záhlaví je zajímavá tím, že i přes špatnou kvalitu...

Stalo se před 665 lety

Historie je natolik rozmanitá, že je obtížné vyzdvihnout jeden „nejvýznamnější“ moment. Přesto se většinou významné události úspěšně drží v obecném povědomí po mnoho generací. Občas se však může stát, že nějaká opravdu významná událost postupem času upadne...

Sousedi v akci

Na konci roku 2019 jsme si přáli lepší rok 2020, bohužel nepřišel. V prosinci roku 2020 jsme si přáli lepší rok 2021, ani toto přání se nám nesplnilo, ale v posledních měsících jsme aspoň uvěřili, že lepší po-pandemické lepší časy by mohl přinést ten s dvojkami,...

Bedřich nebo Slavibor

Tímto článkem se vracím k samému začátku Radimáčku, kdy jsem se díky předpokládanému výročí obce v roce 2020, věnoval otázce, jak stará je naše Radim. Co se zpočátku zdálo jako jednoduchý úkol, skončilo překvapivým zjištěním, které jsem detailně rozebral v první...

Zlaté prasátko

Čas je neúprosný, ale spravedlivý dirigent našeho bytí, poctivě odpočítal další rok a na jeho konci nám servíruje nejkrásnější svátky, Vánoce. O významu Vánoc, jako o druhém nejdůležitějším křesťanském svátku připomínajícím narození Ježíše Krista, je známo mnoho, ale...

Letadla nad Radimí

Tento příspěvek je určen pro milovníky letectví, především pro obdivovatelé jeho průkopníků. V naší obci by se asi dnes již těžko hledal soused, který ještě neviděl letadlo. I dnes, v době, kdy cestovní ruch dramaticky zabrzdila přítomná pandemie, se stačí...

Baba Jaga na Radimi

Baba Jaga, také někdy nazývaná Ježibaba, je mýtická postava slovanského folklóru. Většinou je zobrazovaná jako zlovolná, ošklivá stařena, škodící svému okolí. Čisté ztělesnění zla a závisti, obývající špatně přístupnou chaloupku na kuří nožce. Chaloupku na kuří nožce...