Zlaté prasátko

Dec 23, 2021 | Čtení přes týden

Čas je neúprosný, ale spravedlivý dirigent našeho bytí, poctivě odpočítal další rok a na jeho konci nám servíruje nejkrásnější svátky, Vánoce. O významu Vánoc, jako o druhém nejdůležitějším křesťanském svátku připomínajícím narození Ježíše Krista, je známo mnoho, ale jak vypadaly Vánoce před rozšířením křesťanství? Jak se asi slavilo na radimském hradišti a v osadách rozsetých kolem Výrovky? Možná Vás překvapí, že některé symboly z těchto časů jsme si zachovali až do naší dnešní doby.

Vánoce, jako oslava narození Ježíše Krista, se objevují až od sedmého století. Další staletí ale ještě trvalo, než je křesťanství postupně rozšířilo až do našeho prostoru. V našem případě se dá předpokládat, že k většímu rozmachu došlo za vlády Slavníkovců. Do té doby převládala tradiční slovanská oslava zimního slunovratu. Zimní slunovrat, odpozorovaný předchozími generacemi, přímo vybízel naše předky k přemýšlení. Kam a proč se ztratí slunce?

Slované věřili, že „staré“ Slunce vyhasíná a odchází. Zima v té době kraluje a nastává nejdelší tajemná noc. Před západem se sešla celá vesnice kolem velikého ohně. Oheň měl za úkol uchovat světlo vyhaslého Slunce přes noc a ochránit vesnici a její obyvatele od všeho zlého. Vesničané společně večeřeli, především dostupné věci, jako byla jablka a ořechy. Tyto symboly nám přetrvaly až do dnešních dnů. Dále se ve velkém pojídal česnek, který zaháněl zlo. Lidé se často převlékali za maškary, inspirované bájnými zvířaty a v okolní přírodě hledali poklady. Vesnice společně bděly kolem ohně až do rozbřesku. Zakokrháním kohouta, nebo prvním paprskem světla začala hlavní část oslav znovuzrození Slunce, resp. Slunečního Boha Dažboga. Ženy ke snídani připravily pšeničné placky. Muži pečovali o oheň, který byl třeba znovu pořádně rozhořet. Na ohni se dopoledne peklo prase, které měl v poledne Bůh slunce nejlépe osvítit zlatým paprskem. Až odtud se traduje kult zlatého prasátka, kterého se měl dočkat každý, kdo vydržel u ohně až do rána bdít.

Oslavy zimního slunovratu trvaly pak až do 6. ledna a v řadě kultur je tomu tak dodnes. Oheň se nám transformoval do svíčky. Namísto znovuzrození Boha Dažboga slavíme narození Ježíška. Vepřové bylo, aspoň v Čechách, nahrazeno v 19. století kaprem, který byl v té době módním a dostupných zpestřením jídelníčku. To hlavní nám ale díky Bohu přetrvává, pospolitost a naděje.

Šťastné svátky.

DALŠÍ ČLÁNKY

Bedřich nebo Slavibor

Tímto článkem se vracím k samému začátku Radimáčku, kdy jsem se díky předpokládanému výročí obce v roce 2020, věnoval otázce, jak stará je naše Radim. Co se zpočátku zdálo jako jednoduchý úkol, skončilo překvapivým zjištěním, které jsem detailně rozebral v první...

Zlaté prasátko

Čas je neúprosný, ale spravedlivý dirigent našeho bytí, poctivě odpočítal další rok a na jeho konci nám servíruje nejkrásnější svátky, Vánoce. O významu Vánoc, jako o druhém nejdůležitějším křesťanském svátku připomínajícím narození Ježíše Krista, je známo mnoho, ale...

Letadla nad Radimí

Tento příspěvek je určen pro milovníky letectví, především pro obdivovatelé jeho průkopníků. V naší obci by se asi dnes již těžko hledal soused, který ještě neviděl letadlo. I dnes, v době, kdy cestovní ruch dramaticky zabrzdila přítomná pandemie, se stačí...

Baba Jaga na Radimi

Baba Jaga, také někdy nazývaná Ježibaba, je mýtická postava slovanského folklóru. Většinou je zobrazovaná jako zlovolná, ošklivá stařena, škodící svému okolí. Čisté ztělesnění zla a závisti, obývající špatně přístupnou chaloupku na kuří nožce. Chaloupku na kuří nožce...

Nejvyšší stavba v republice a počasí

Počasí je vděčné téma k diskuzi, protože je zásadní a neoddělitelnou součástí našeho života. Přímo ovlivňuje náš aktuální komfort, stejně tak jako rozhoduje o úrodě či neúrodě a o kvalitě dané lokality pro život. Nejinak je tomu u nás v Radimi. Většinou...

Pivovarnictví

Pokud se půjdete v těchto dnech pozdního léta projít do okolí radimského háje, určitě narazíte na keř, jehož plody výrazně připomínají svým vzhledem chmelové šišky. Ve skutečnosti se jedná o tzv. divoký nešlechtěný chmel otáčivý, žijící připomínka naší bohaté a...

Stále ve hře!

Nejrozšířenější kolektivní sport v Radimi je a vždy byla kopaná. Místní fotbalový klub Viktoria Radim, po vynucené pauze opět ožil aktivní činností a to napříč všemi věkovými kategoriemi. Přes omezení kvůli probíhající rekonstrukci sportovního areálu obnovily...

Pouť

Na konci června, poslední neděli v měsíci, se v Radimi každoročně slaví pouť. Většina si pod poutí představí kolotoče, houpačky a další atrakce určené především pro děti, střelnice a stánky se všemožným zbožím, hlasitou hudbu a světelné blikající efekty....

K2CO3

V tomto příspěvku bych se rád vrátil k jednomu zaniklému řemeslu. Řemeslu, které bylo dobře známo už od starověku. U nás v Čechách zažilo svůj největší rozmach v 18. století. Poměrně rychle ale zaniklo a to hned v první polovině 19. století, kdy...

Osvobození

Před 76. lety prožívali Radimáci, stejně jako většina Středních Čech a Prahy, jeden z nejvíce dramatických týdnů v celé historii. Zatímco většina Evropy již slavila konec válečného utrpení, v našem regionu se přeskupovaly německé bojové skupiny včetně...