Sousedi v akci

Mar 23, 2022 | Čtení přes týden

Na konci roku 2019 jsme si přáli lepší rok 2020, bohužel nepřišel. V prosinci roku 2020 jsme si přáli lepší rok 2021, ani toto přání se nám nesplnilo, ale v posledních měsících jsme aspoň uvěřili, že lepší po-pandemické lepší časy by mohl přinést ten s dvojkami, tedy rok 2022. I přes tak trochu podivné olympijské hry, to začínalo vypadat na znovuoživení společnosti a optimisti nabyli dojmu, že Covidová zkušenost pomohla stmelit světové společenství a překlenout vzájemné rozpory. Bohužel toto přisvědčení vydrželo do čtvrtka 24.2. Naprosto nesmyslný agresivní útok na Ukrajinu rozpoutal v Evropě novou válku, ve kterou většina starého kontinentu nevěřila. Nenaplněné ambice stárnoucího autoritářské politika maří zbytečně desetitisíce lidských životů, ničí životy miliónům lidí a decimuje zemi, která by spíše potřebovala rozvojovou pomoc. Není lehké psát tyto řádky, ale také není možné situaci ignorovat. I toto je historie, historie bohužel temná a smutná. Není v silách jednotlivce zastavit válku, ale je povinností nás všech aktivovat všechny síly a prokázat, že evropské hodnoty jsou stále s námi. Spravedlnost, solidarita, čestnost, svoboda, na tom musí být postavena naše odpověď.

Díky mé profesi jsem se během několika únorových hodin dostal do nutnosti akutních rozhodnutí. Některá rozhodnutí byla zcela zřejmá, jako bezpečnost spolupracovníků a jejich rychlá evakuace. Jiná rozhodnutí byla těžká a složitá. To ovšem není nic v porovnání s lidmi, na které začaly přes noc padat bomby a rakety, aby je osvobodily. Nastávající jaro je tedy smutné, tragické. Přesto se nesmíme vzdát. Správnou odpovědí je udělat jaro pěkné, barevné, mírotvorné. Musíme se o to pokusit a je krásné sledovat, že není potřeba naší společnost v tomto ohledu výrazně tlačit. Spontánní vlna solidarity, které nemá v našich dějinách období, je ohromující. Přesto je nutné vytrvat. Euforie ze společného vzepětí časem opadne, ale potřeba pomáhat a starat se zůstane. Bude celá řada problémů, které budeme muset řešit. Ty překonáme pouze společně.

S respektem a s díky sleduji v našem okolí celou řadu skvělých příkladů. Sousedé, kteří poskytli ubytování uprchlíkům. Příspěvky do sbírek, včetně té obecní radimské. Školy, které zareagovaly a v řádu dnů zajistily výuku pro děti uprchlíků. Radost mám i z respektu k ruské menšině, která se rozhodla žít ve svobodné Evropě, místo pod autoritářským režimem. Oceňuji kreativitu všech, kteří v rámci svých možností hledají způsob, jak mohou být užiteční. Za všechny příklady jeden. Nedávno jsem sousedovi nabídnul nevyužitá dětské jízdní kola, která by mohla ještě posloužit, ale u nás zabírala pouze místo. Ani u souseda ale pro ně nebylo skutečné uplatnění. Nicméně hned druhý den, soused zazvonil u branky a s nadšením přinesl návrh, že pokud nebudu nic namítat, kola zrenovuje a daruje do rodin uprchlíků. Jednoduchý, úžasný nápad. Každý můžeme pomoci, stačí se nevzdat.

Možná tento příspěvek je pro Radimáček netradiční. Ale rád bych takto vyjádřil respekt a poděkování Vám všem, kterým válka není lhostejná. Buďme aktivní, odmítněme našimi činy agresi. I drobnost udělá v celku svoji podstatnou práci. Nesmíme zůstat lhostejní, když sousedovi hoří dům, pokud nechceme, aby hořel i ten náš. Udělejme jaro opět pěkné!

DALŠÍ ČLÁNKY

Masopust

Na 21. 2. letos připadá tzv. Masopustní úterý. Jedná se o hlavní den masopustního veselí, které vždy předchází Popeleční středě a následující postní době. Jedná se o slovanský svátek s kořeny, které sahají až do raného středověku. Během posledních tří dnů před...

Svatohavelské posvícení

Uplynulá třetí neděle v měsíci říjnu, byla provázena tradičním Svatohavelským posvícením, které připravilo pro své návštěvníky muzeum lidových staveb v Kouřimi. Kdo si našel čas a zavítal do kouřimského skanzenu, rozhodně neprohloupil. Skanzen...

Nad starými fotografiemi

Tento příspěvek navazuje na již na publikované články o historii v naší obci. Více než čtení, to ale dnes bude o unikátních starých fotografiích, které si mi podařilo dohledat. Hned první fotografie v záhlaví je zajímavá tím, že i přes špatnou kvalitu...

Stalo se před 665 lety

Historie je natolik rozmanitá, že je obtížné vyzdvihnout jeden „nejvýznamnější“ moment. Přesto se většinou významné události úspěšně drží v obecném povědomí po mnoho generací. Občas se však může stát, že nějaká opravdu významná událost postupem času upadne...

Sousedi v akci

Na konci roku 2019 jsme si přáli lepší rok 2020, bohužel nepřišel. V prosinci roku 2020 jsme si přáli lepší rok 2021, ani toto přání se nám nesplnilo, ale v posledních měsících jsme aspoň uvěřili, že lepší po-pandemické lepší časy by mohl přinést ten s dvojkami,...

Bedřich nebo Slavibor

Tímto článkem se vracím k samému začátku Radimáčku, kdy jsem se díky předpokládanému výročí obce v roce 2020, věnoval otázce, jak stará je naše Radim. Co se zpočátku zdálo jako jednoduchý úkol, skončilo překvapivým zjištěním, které jsem detailně rozebral v první...

Zlaté prasátko

Čas je neúprosný, ale spravedlivý dirigent našeho bytí, poctivě odpočítal další rok a na jeho konci nám servíruje nejkrásnější svátky, Vánoce. O významu Vánoc, jako o druhém nejdůležitějším křesťanském svátku připomínajícím narození Ježíše Krista, je známo mnoho, ale...

Letadla nad Radimí

Tento příspěvek je určen pro milovníky letectví, především pro obdivovatelé jeho průkopníků. V naší obci by se asi dnes již těžko hledal soused, který ještě neviděl letadlo. I dnes, v době, kdy cestovní ruch dramaticky zabrzdila přítomná pandemie, se stačí...

Baba Jaga na Radimi

Baba Jaga, také někdy nazývaná Ježibaba, je mýtická postava slovanského folklóru. Většinou je zobrazovaná jako zlovolná, ošklivá stařena, škodící svému okolí. Čisté ztělesnění zla a závisti, obývající špatně přístupnou chaloupku na kuří nožce. Chaloupku na kuří nožce...

Nejvyšší stavba v republice a počasí

Počasí je vděčné téma k diskuzi, protože je zásadní a neoddělitelnou součástí našeho života. Přímo ovlivňuje náš aktuální komfort, stejně tak jako rozhoduje o úrodě či neúrodě a o kvalitě dané lokality pro život. Nejinak je tomu u nás v Radimi. Většinou...