Svatohavelské posvícení

Oct 17, 2022 | Čtení přes týden

Uplynulá třetí neděle v měsíci říjnu, byla provázena tradičním Svatohavelským posvícením, které připravilo pro své návštěvníky muzeum lidových staveb v Kouřimi. Kdo si našel čas a zavítal do kouřimského skanzenu, rozhodně neprohloupil. Skanzen v uplynulých letech prošel zdařilou přeměnou a rozšířením na ucelenou staročeskou vesničku a díky připravenému programu, si mohl každý z návštěvníků okusit opravdovou posvícenskou atmosféru, ochutnat spoustu staročeských dobrot a vyzkoušet dnes již zapomenutá řemesla a dovednosti.

Jaký význam má posvícení, jsem již rozebral dříve, v příspěvku věnované svaté pouti, který stále můžete dohledat v archívu. Dnes bych se ale rád věnoval tomu, jak naši předci posvícení slavili a prožívali. Posvícení, na Moravě nazýváno také jako hody, je vzpomínková slavnost na vysvěcení místního kostela. Kostely se stavěly během celého roku, nicméně postupně se stalo praxí, že svěcení probíhalo převážně v podzimních měsících, což mělo čistě svůj praktický význam. Jednak ubylo práce na polích a většinou byl dostatek potravin z právě skončené sklizně. Posvícení nebylo záležitostí jednoho jediného dne. Na posvícení se chystala celá vesnice hned několik dnů dopředu. V kuchyni se převážně peklo. Sladké pečivo, koláče, se roznášely po sousedech a příbuzných jako pozvánka ke společnému svátečnímu stolu. Naší sladkou regionální specialitou pak byla tzv. mětýnka. Velký bohatý koláč, se třemi náplněmi, který připravovala dívka pro svého vyvoleného chlapce. Předání mětýnky byla jednoznačná výzva k žádosti o ruku. Z masa se převážně připravovala pečená posvícenská husa s knedlíky a zelím. Svátečný stůl se chystal i v chudých rodinách. Na slávu se zdobil kostel i místní hostinec. Vesničané se strojili do svátečních šatů, krojů.

V neděli ráno se začalo mší svatou. K obědu se každá rodina sešla u bohatého svátečního stolu, kde se servírovaly nejlepší pokrmy, na které během roku nezbýval čas ani peníze. Večer obvykle následovala posvícenská zábava. Ta nedělní byla určena především pro svobodné. V pondělí ráno se vesnice opět sešla v kostele a průvodem se vydala na hřbitov vzpomenout na své zesnulé. Po krátké církevní slavnosti, se pokračovalo ze hřbitova rovnou do hostince, kde se hodovalo až do vyhoření všech zapálených svíček. Posvícení se potom uzavřelo v úterý tzv. sousedskou zábavou, která naopak byla určena pouze pro sezdané páry.

Posvícení bylo pro obec jednou z nejdůležitějších společenských akcí v roce. Termíny se přirozeně lišily vesnice od vesnice, resp. kostel od kostela. Převážně se ale konala od konce srpna až po začátek adventního času. Z dochovaných materiálů víme, že často docházelo ke kumulaci několika posvícení za sebou, což na malém území mělo neblahý vliv na pracovní výkon. To se přirozeně nelíbilo šlechtě ani panovníkovi. Proto v roce 1786 nařídil císař Josef II. sjednotit termín posvícení v celém království na třetí neděli v říjnu, tedy na svátek svatého Havla. Odtud pochází název Svatohavelské. Císařovým cílem bylo zvýšit produktivitu a omezit počty nepracovních dní. Císařova snaha se ale minula účinkem. Většina vesnic začala totiž nově slavit posvícení hned dvakrát. Jednou tzv. císařské Svatohavelské a potom to své, původní.               Ať tak či tak, myslím, že je dobré občas nahlédnout do minulosti a podívat se, jak se vesnice dokázala bavit bez vymožeností dnešního světa. Přičichnout k dobrotám, které dokázali uvařit hospodyně bez polotovarů a konzervantů. Potěšit se u živé muziky, stejně jako zklidnit mysl a otevřít srdce v kostele.

DALŠÍ ČLÁNKY

Sníh k zimě patří

Začátek prosince 2023 se zapíše do historie střední Evropy intenzivním nástupem zimy. Po relativně teplém podzimu převzala zima nadvládu pořádnou nadílkou sněhu s to hned během prvních dvou dnů. Trochu jsem zapátral v historie a podíval se, jak to bylo se...

Goodbye Bedřich!

Když jsem v roce 2019 začal dávat dohromady první podklady k plánovaným obecním oslavám 700 letého výročí, nenapadlo mě, že postupně přepíšeme obecní dějiny tak trochu od základu. Jedním z prvních nálezů bylo ve své podstatě šokující zjištění, že přes sto let udávaný,...

Masopust

Na 21. 2. letos připadá tzv. Masopustní úterý. Jedná se o hlavní den masopustního veselí, které vždy předchází Popeleční středě a následující postní době. Jedná se o slovanský svátek s kořeny, které sahají až do raného středověku. Během posledních tří dnů před...

Svatohavelské posvícení

Uplynulá třetí neděle v měsíci říjnu, byla provázena tradičním Svatohavelským posvícením, které připravilo pro své návštěvníky muzeum lidových staveb v Kouřimi. Kdo si našel čas a zavítal do kouřimského skanzenu, rozhodně neprohloupil. Skanzen...

Nad starými fotografiemi

Tento příspěvek navazuje na již na publikované články o historii v naší obci. Více než čtení, to ale dnes bude o unikátních starých fotografiích, které si mi podařilo dohledat. Hned první fotografie v záhlaví je zajímavá tím, že i přes špatnou kvalitu...

Stalo se před 665 lety

Historie je natolik rozmanitá, že je obtížné vyzdvihnout jeden „nejvýznamnější“ moment. Přesto se většinou významné události úspěšně drží v obecném povědomí po mnoho generací. Občas se však může stát, že nějaká opravdu významná událost postupem času upadne...

Sousedi v akci

Na konci roku 2019 jsme si přáli lepší rok 2020, bohužel nepřišel. V prosinci roku 2020 jsme si přáli lepší rok 2021, ani toto přání se nám nesplnilo, ale v posledních měsících jsme aspoň uvěřili, že lepší po-pandemické lepší časy by mohl přinést ten s dvojkami,...

Bedřich nebo Slavibor

Tímto článkem se vracím k samému začátku Radimáčku, kdy jsem se díky předpokládanému výročí obce v roce 2020, věnoval otázce, jak stará je naše Radim. Co se zpočátku zdálo jako jednoduchý úkol, skončilo překvapivým zjištěním, které jsem detailně rozebral v první...

Zlaté prasátko

Čas je neúprosný, ale spravedlivý dirigent našeho bytí, poctivě odpočítal další rok a na jeho konci nám servíruje nejkrásnější svátky, Vánoce. O významu Vánoc, jako o druhém nejdůležitějším křesťanském svátku připomínajícím narození Ježíše Krista, je známo mnoho, ale...

Letadla nad Radimí

Tento příspěvek je určen pro milovníky letectví, především pro obdivovatelé jeho průkopníků. V naší obci by se asi dnes již těžko hledal soused, který ještě neviděl letadlo. I dnes, v době, kdy cestovní ruch dramaticky zabrzdila přítomná pandemie, se stačí...