Historický poklad

Jan 19, 2021 | Čtení přes týden

Kdo bych nechtěl najít poklad. Jeden takový jsem nedávno objevil a chtěl bych se o něj s Vámi podělit. Dopředu přiznávám, že asi zklamu všechny ty, kteří se těší na zlaté mince nebo šperky zakopené v lese pod velikým kamenem. Můj poklad se sice neblýská, ale pro milovníky historie je snad ještě víc přitažlivější. Jsou to nejstarší mapy, které zachycují Radim a její okolí.

Nejstarší mapa, na které jsem objevil jméno Radim, byla vytištěna již v roce 1726. Přestože nezobrazuje detailní dispozici obce, dává nám spoustu zajímavých informací. Její náhled najdete v úvodu tohoto článku. Doporučuji si povšimnout, že v tomto výřezu jsou pouze dvě sídla vyznačena tučným tiskacím písmem. Je to Radim a jsou to sousední Plaňany, které na této mapě jsou uvedeny pod názvem Planian. Všechny ostatní sídla jsou potom vyznačena písmem psacím, což odpovídalo sídlům s nižší důležitostí a velikostí. Pečky se v té době označovaly jako „Pečky Podblatné“, což odpovídalo podmáčenému terénu na kterém se nacházely. V té době ještě také existovala samostatně stojící usedlost, či tvrz označovaná jako Kandie. Na mapě zakreslená jako Candia. O ní se několikrát zmiňuje i radimská kronika. Další hodnotnou informací je podoba radimské rybniční soustavy. Mapa není v přesném měřítku, ale ukazuje nám alespoň přibližnou velikost, rozložení a systém napájení. Dva radimské rybníky, označené jako Horní a Dolní potom zaznamenáváme i v pozdější době. Rybník v Chroustově není v tomto provedení moc známý. Na mapě je také vidět i největší rybník Klenot u Ratenic. K detailům rybničního hospodaření se vrátím v jedné z dalších kapitol Živé kroniky. Poslední věc, na kterou bych vás rád na této mapě upozornil, jsou cesty. Obchodní stezky, jejíž páteřní královská magistrála, označovaná jako Trstenická stezka, procházela od Prahy přes Vrbčany a Plaňany, a odtud pokračovala do Kolína a dále. Zakreslená je i její  pozdější odbočka, která vedla přes Velim a Tatce.

Druhá část našeho pokladu pochází z roku 1841. Jedná se o tři otisky císařských listů, která nám ukazují detaily Radimi v krásném a podrobném provedení. Originál této mapy je poměrně známý, ale rozlišení a přesnost není dostatečná pro přesnější lokalizaci všech staveb a dalších objektů. Na těchto otiscích je vše přesně zakresleno v měřítku a tím získáváme úžasně přesný pohled do naší, témeř 200 let staré obce. Na mapě je vidět červeně označený areál zámku s upravenými zahradami. Zakresleny jsou oba mosty přes Výrovku. Jak ten kamenný, ale i most dřevěný, který stával na cestě do Peček. Dominantní je areál hospodářského dvora, velká budova Špýcharu a pivovar. Vidět je kovárna, Flusárna a myslivna. Zajímavá je tehdejší dispozice malého rybníčku za zámkem, tehdy sloužící jako vodní nádrž pro potřeby pivovaru. Zakreslená je i zapomenutá budova, která stála za rybníkem a po které ještě na konci minulého století byly patrné zbytky základů. Všechny ostatní stavby, které jsou vyobrazeny růžově, byly zděné chalupy. Stavby vyobrazeny žlutě, byly stavby roubené, dřevěné. Definován byl už kamenolom, který se později využil ke stavbě železniční trati. Vidět je i pískovna u Chotutic. Pozemky za dnešním koupalištěm nebyly zalesněny, ale rozděleny ploty na malé loučky. Místo rybníků jsou už zakresleny jen podmáčené louky. Na druhém listu je vidět teprve vznikající Karlín a na posledním třetí listu je vidět situace v Chroustově a to na radimské katastrální straně. Zde je dominantní tehdejší areál panské cihelny. Za povšimnutí stojí označení pozemku u věže, kterému se dříve říkalo „Za Lusthausem“, tedy za letohrádkem. Letohrádek měl stávat někde nad Radimí. Z kroniky vím, že jeho zbytky byly kolem roku 1880 ještě znatelné, ale na mapě objekt zakreslen není. Další informace k letohrádku mi bohužel zatím chybí.

Pospané listy si můžete prohlédnout v gelerii níže, nebo v lepším rozlišení na odkazu ZDE. Kdo z Vás má zájem o další podrobnější informace, nebo mi můžete poskytnout jakékoliv upřesnění k těmto mapám a objektům na ní, prosím ozvěte se. Pomůžete mi tak obohatit historii naší obce. Děkuji.

Radim
Karlín
Chroustov

DALŠÍ ČLÁNKY

Sníh k zimě patří

Začátek prosince 2023 se zapíše do historie střední Evropy intenzivním nástupem zimy. Po relativně teplém podzimu převzala zima nadvládu pořádnou nadílkou sněhu s to hned během prvních dvou dnů. Trochu jsem zapátral v historie a podíval se, jak to bylo se...

Goodbye Bedřich!

Když jsem v roce 2019 začal dávat dohromady první podklady k plánovaným obecním oslavám 700 letého výročí, nenapadlo mě, že postupně přepíšeme obecní dějiny tak trochu od základu. Jedním z prvních nálezů bylo ve své podstatě šokující zjištění, že přes sto let udávaný,...

Masopust

Na 21. 2. letos připadá tzv. Masopustní úterý. Jedná se o hlavní den masopustního veselí, které vždy předchází Popeleční středě a následující postní době. Jedná se o slovanský svátek s kořeny, které sahají až do raného středověku. Během posledních tří dnů před...

Svatohavelské posvícení

Uplynulá třetí neděle v měsíci říjnu, byla provázena tradičním Svatohavelským posvícením, které připravilo pro své návštěvníky muzeum lidových staveb v Kouřimi. Kdo si našel čas a zavítal do kouřimského skanzenu, rozhodně neprohloupil. Skanzen...

Nad starými fotografiemi

Tento příspěvek navazuje na již na publikované články o historii v naší obci. Více než čtení, to ale dnes bude o unikátních starých fotografiích, které si mi podařilo dohledat. Hned první fotografie v záhlaví je zajímavá tím, že i přes špatnou kvalitu...

Stalo se před 665 lety

Historie je natolik rozmanitá, že je obtížné vyzdvihnout jeden „nejvýznamnější“ moment. Přesto se většinou významné události úspěšně drží v obecném povědomí po mnoho generací. Občas se však může stát, že nějaká opravdu významná událost postupem času upadne...

Sousedi v akci

Na konci roku 2019 jsme si přáli lepší rok 2020, bohužel nepřišel. V prosinci roku 2020 jsme si přáli lepší rok 2021, ani toto přání se nám nesplnilo, ale v posledních měsících jsme aspoň uvěřili, že lepší po-pandemické lepší časy by mohl přinést ten s dvojkami,...

Bedřich nebo Slavibor

Tímto článkem se vracím k samému začátku Radimáčku, kdy jsem se díky předpokládanému výročí obce v roce 2020, věnoval otázce, jak stará je naše Radim. Co se zpočátku zdálo jako jednoduchý úkol, skončilo překvapivým zjištěním, které jsem detailně rozebral v první...

Zlaté prasátko

Čas je neúprosný, ale spravedlivý dirigent našeho bytí, poctivě odpočítal další rok a na jeho konci nám servíruje nejkrásnější svátky, Vánoce. O významu Vánoc, jako o druhém nejdůležitějším křesťanském svátku připomínajícím narození Ježíše Krista, je známo mnoho, ale...

Letadla nad Radimí

Tento příspěvek je určen pro milovníky letectví, především pro obdivovatelé jeho průkopníků. V naší obci by se asi dnes již těžko hledal soused, který ještě neviděl letadlo. I dnes, v době, kdy cestovní ruch dramaticky zabrzdila přítomná pandemie, se stačí...