Historický poklad

Jan 19, 2021 | Čtení přes týden

Kdo bych nechtěl najít poklad. Jeden takový jsem nedávno objevil a chtěl bych se o něj s Vámi podělit. Dopředu přiznávám, že asi zklamu všechny ty, kteří se těší na zlaté mince nebo šperky zakopené v lese pod velikým kamenem. Můj poklad se sice neblýská, ale pro milovníky historie je snad ještě víc přitažlivější. Jsou to nejstarší mapy, které zachycují Radim a její okolí.

Nejstarší mapa, na které jsem objevil jméno Radim, byla vytištěna již v roce 1726. Přestože nezobrazuje detailní dispozici obce, dává nám spoustu zajímavých informací. Její náhled najdete v úvodu tohoto článku. Doporučuji si povšimnout, že v tomto výřezu jsou pouze dvě sídla vyznačena tučným tiskacím písmem. Je to Radim a jsou to sousední Plaňany, které na této mapě jsou uvedeny pod názvem Planian. Všechny ostatní sídla jsou potom vyznačena písmem psacím, což odpovídalo sídlům s nižší důležitostí a velikostí. Pečky se v té době označovaly jako „Pečky Podblatné“, což odpovídalo podmáčenému terénu na kterém se nacházely. V té době ještě také existovala samostatně stojící usedlost, či tvrz označovaná jako Kandie. Na mapě zakreslená jako Candia. O ní se několikrát zmiňuje i radimská kronika. Další hodnotnou informací je podoba radimské rybniční soustavy. Mapa není v přesném měřítku, ale ukazuje nám alespoň přibližnou velikost, rozložení a systém napájení. Dva radimské rybníky, označené jako Horní a Dolní potom zaznamenáváme i v pozdější době. Rybník v Chroustově není v tomto provedení moc známý. Na mapě je také vidět i největší rybník Klenot u Ratenic. K detailům rybničního hospodaření se vrátím v jedné z dalších kapitol Živé kroniky. Poslední věc, na kterou bych vás rád na této mapě upozornil, jsou cesty. Obchodní stezky, jejíž páteřní královská magistrála, označovaná jako Trstenická stezka, procházela od Prahy přes Vrbčany a Plaňany, a odtud pokračovala do Kolína a dále. Zakreslená je i její  pozdější odbočka, která vedla přes Velim a Tatce.

Druhá část našeho pokladu pochází z roku 1841. Jedná se o tři otisky císařských listů, která nám ukazují detaily Radimi v krásném a podrobném provedení. Originál této mapy je poměrně známý, ale rozlišení a přesnost není dostatečná pro přesnější lokalizaci všech staveb a dalších objektů. Na těchto otiscích je vše přesně zakresleno v měřítku a tím získáváme úžasně přesný pohled do naší, témeř 200 let staré obce. Na mapě je vidět červeně označený areál zámku s upravenými zahradami. Zakresleny jsou oba mosty přes Výrovku. Jak ten kamenný, ale i most dřevěný, který stával na cestě do Peček. Dominantní je areál hospodářského dvora, velká budova Špýcharu a pivovar. Vidět je kovárna, Flusárna a myslivna. Zajímavá je tehdejší dispozice malého rybníčku za zámkem, tehdy sloužící jako vodní nádrž pro potřeby pivovaru. Zakreslená je i zapomenutá budova, která stála za rybníkem a po které ještě na konci minulého století byly patrné zbytky základů. Všechny ostatní stavby, které jsou vyobrazeny růžově, byly zděné chalupy. Stavby vyobrazeny žlutě, byly stavby roubené, dřevěné. Definován byl už kamenolom, který se později využil ke stavbě železniční trati. Vidět je i pískovna u Chotutic. Pozemky za dnešním koupalištěm nebyly zalesněny, ale rozděleny ploty na malé loučky. Místo rybníků jsou už zakresleny jen podmáčené louky. Na druhém listu je vidět teprve vznikající Karlín a na posledním třetí listu je vidět situace v Chroustově a to na radimské katastrální straně. Zde je dominantní tehdejší areál panské cihelny. Za povšimnutí stojí označení pozemku u věže, kterému se dříve říkalo „Za Lusthausem“, tedy za letohrádkem. Letohrádek měl stávat někde nad Radimí. Z kroniky vím, že jeho zbytky byly kolem roku 1880 ještě znatelné, ale na mapě objekt zakreslen není. Další informace k letohrádku mi bohužel zatím chybí.

Pospané listy si můžete prohlédnout v gelerii níže, nebo v lepším rozlišení na odkazu ZDE. Kdo z Vás má zájem o další podrobnější informace, nebo mi můžete poskytnout jakékoliv upřesnění k těmto mapám a objektům na ní, prosím ozvěte se. Pomůžete mi tak obohatit historii naší obce. Děkuji.

Radim
Karlín
Chroustov

DALŠÍ ČLÁNKY

Osvobození

Před 76. lety prožívali Radimáci, stejně jako většina Středních Čech a Prahy, jeden z nejvíce dramatických týdnů v celé historii. Zatímco většina Evropy již slavila konec válečného utrpení, v našem regionu se přeskupovaly německé bojové skupiny včetně...

Románová Radim

Pokud máte rádi historický román, je tento příspěvek určen především Vám. Téma literatury v naší obci můžeme pojmout různě, navíc historie naší radimské obecní knihovny je bohatá a určitě o ní zpracuji jednu samostatnou kapitolu. Tentokrát bych Vám ale rád...

Tip na výlet?

Něco pro milovníky vojenské historie na našem okrese. Čas ubíhá a co byla včera realita, dnes je už historie. Tentokrát bych Vás pozval na toulky po stopách Československé armády v našem nejbližším okolí. Ano, přestože Radim není a nebyla nijak úzce spojena...

Velikonoce, svátky jara

Jsou tu Velikonoce, pro křesťany svátky znovuzrození Ježíše Krista. Pro spoustu z nás krásné svátky jara. Přestože církevní význam Velikonoc je poměrně dobře známý, v současné době je jejich duchovní rozměr nahrazen spíše společenským a kulturním pojetím. Zřejmě je to...

Jonášova chalupa

vítám Vás u dalších toulek radimskou historií. Tentokrát se spolu vydáme na virtuální naučnou stezku, která překlene hned několik staletí. Stezka nám ukáže, jak se v Radimi žilo, bydlelo, a navíc se dozvíme trochu více o jednom rodu, který nejenom v Radimi,...

Malovaný most

Toto čtení bych rád věnoval našemu kamennému mostu U Čtyř svatých. Jeho minulost i význam pro naši obec jsem již zpracoval v jedné kapitole Živé kroniky. Zájemce o podrobnosti tedy odkazuji na tento příspěvek. Osobně jsem přesvědčen, že se jedná o objekt, který...

Pohledem dravce

Je ráno, předpověď počasí slibuje další pěkný letní den. Na pražském Kbelském letišti se chystají dva mladí muži. Pomalu se strojí do letecké kombinézy a volným krokem míří k připravenému letounu na travnaté letištní ploše. Jedná se o stroj Letov Š-328 a dva...

Horní rybník

Téma dnešního článku rozhodl malý, ale velmi pěkně malovaný obrázek Dobřichova. Namalovám byl někdy na přelomu 19. a 20. století. Kromě dobřichovského kostela a vesnice pod ním je v popředí krásně vidět hráz velkého, tehdy již vypuštěného a vysušeného, radimského...

Historický poklad

Kdo bych nechtěl najít poklad. Jeden takový jsem nedávno objevil a chtěl bych se o něj s Vámi podělit. Dopředu přiznávám, že asi zklamu všechny ty, kteří se těší na zlaté mince nebo šperky zakopené v lese pod velikým kamenem. Můj poklad se sice neblýská, ale...

Alžběta II. a vánoční poselství

Během vánočních svátků jsme měli možnost vyslechnout hned několik vánočních projevů. Většina politiků má potřebu využít tento čas k vyjádření svých myšlenek. O jejich obsahu a kvalitě můžeme dlouze diskutovat, nicméně jeden projev bych rád zmínil a vyzdvihl. Kupodivu...