Horní rybník

Jan 31, 2021 | Čtení přes týden

Téma dnešního článku rozhodl malý, ale velmi pěkně malovaný obrázek Dobřichova. Namalovám byl někdy na přelomu 19. a 20. století. Kromě dobřichovského kostela a vesnice pod ním je v popředí krásně vidět hráz velkého, tehdy již vypuštěného a vysušeného, radimského rybníku. O radimské rybniční soustavě jsem se už v Živé kronice několikrát zmiňoval, ale tento obrázek nám pomůže si o tomto kusu, dnes již zaniklé historie, udělat daleko lepší představu.

Díky své poloze, dávala Radim příhodné podmínky pro život. Hlavním zdrojem obživy byla dříve hlavně řeka Výrovka. Ve vrcholném středověku, zvláště za vlády Jiřího z Poděbrad, se ve středním polabí začala intenzivně budovat rybniční soustava. V Radimi tomu nebylo jinak. Ostatně už ty nestarší záznamy hovoří o mlýnech, které v Radimi klapaly snad od pradávna. K mlýnům bylo zapotřebí regulovat tok Výrovky.

Podle dochovaných map jsem byl schopen určit čtyři velké radimské rybníky. Jeden býval v Chroustově, druhý u zámku v místě dnešního sportovního areálu a další dva po proudu řeky. Napravo, směrem k Dobřichovu tam kde dnes stojí čistička odpadních vod, býval tzv. Dolní rybník a nalevo po směru toku, směrem na Pečky se rozkládal náš největší rybník, který nesl jméno Horní.

Kdy přesně byly rybníky založeny nevíme, ale podle nepřímých důkazů můžeme usuzovat na období kolem roku 1450. Jejich zánik byl postupný. Časem se rybníky zanášely a přestávaly tak plnit svojí funkci. K radikálnímu úbytku rybníků v našem regionu došlo v první polovině 19. století, zřejmě kolem roku 1840. Důvodem byla radikální změna v zemědělství. Rychlý přírustek obyvatelstva už nestačil pokrývat samotný rybolov. Rybníky byly vysoušeny a na jejich místě se nejprve nechala růst pastvina pro koně a dobytek. Když se pozemky dostatečně vysušily, zoraly se na pole.

Náš Horní rybník měl po svém obvodu téměř 3 km a rozlohu skoro 50 ha. Jeho poloha je krásně vidět na mapě z prvního vojenského mapování. Na jižní straně rybník kopíroval tok Výrovky, tehdy ještě v jejím mělkém přirozeném korytu. U Peček byla mohutná rybniční hráz, které měla ve svém středu propust. Její koruna je stále ještě rozeznatelná na družicovém skenování zemského povrchu. Ostatně její poslední fragment je ještě dnes vidět pod pečeckým mlýnem. Hráz potom pokračovala až k mlýskému náhonu, který tehdy nebyl uměle napřímen. Ze západní strany procházela kolem rybníku cesta z Radimi do Peček. Cesta nešla přímo, tak jako dnešní silnice, ale za mostem kopírovala řeku a až u rybníka se oddělila a rybník obešla až za mlýn na křížení s cestou do Tatec. I přes intezivní, už téměř dvěstě let trvající zemědělskou činost, je průběh této cesty dodnes také částečně rozeznatelný na družicovém snímku. V kronikách je cesta popisovaná jako dosti blátivá a s velkými břehy. Zcela náhodou se mi podařilo získat unikátní fotografii, na které je její část vidět. Rybník se napájal ze tří zdrojů. Jeden šel zřejmě z mlýnského náhonu přes bažantnici, druhý přítok byl vyveden taktéž z mlýnského náhonu kousek před tateckou cestou. Třetí a zřejmě hlavní přítok byl zajištěn, dnes již zaniklým náhonem, který byl vyveden přímo z Výrovky někde u mostu na Pečky. Z kronik víme, že se do tohoto rybníku ročně nasazovalo až 2.500 kaprů a na 30 štik. Podle reliéfu terénu se dá odhadnou, že rybník u hráze mohl mít hloubku až 5 metrů.

Voda je život, voda je obživa, voda může dobrý sluha i zlý pán. To vše Radim zažila. Velké rybníky u nás byly a sloužily přes 400 let. Tento článek je určeň k jejich poctě.

první mapování z konce 18. století – Horní a Dolní rybník
laserové zaměření povrchu – v červeném hráz, v zeleném průběh staré cesty
stará cesta do Peček

DALŠÍ ČLÁNKY

Nejvyšší stavba v republice a počasí

Počasí je vděčné téma k diskuzi, protože je zásadní a neoddělitelnou součástí našeho života. Přímo ovlivňuje náš aktuální komfort, stejně tak jako rozhoduje o úrodě či neúrodě a o kvalitě dané lokality pro život. Nejinak je tomu u nás v Radimi. Většinou...

Pivovarnictví

Pokud se půjdete v těchto dnech pozdního léta projít do okolí radimského háje, určitě narazíte na keř, jehož plody výrazně připomínají svým vzhledem chmelové šišky. Ve skutečnosti se jedná o tzv. divoký nešlechtěný chmel otáčivý, žijící připomínka naší bohaté a...

Stále ve hře!

Nejrozšířenější kolektivní sport v Radimi je a vždy byla kopaná. Místní fotbalový klub Viktoria Radim, po vynucené pauze opět ožil aktivní činností a to napříč všemi věkovými kategoriemi. Přes omezení kvůli probíhající rekonstrukci sportovního areálu obnovily...

Pouť

Na konci června, poslední neděli v měsíci, se v Radimi každoročně slaví pouť. Většina si pod poutí představí kolotoče, houpačky a další atrakce určené především pro děti, střelnice a stánky se všemožným zbožím, hlasitou hudbu a světelné blikající efekty....

K2CO3

V tomto příspěvku bych se rád vrátil k jednomu zaniklému řemeslu. Řemeslu, které bylo dobře známo už od starověku. U nás v Čechách zažilo svůj největší rozmach v 18. století. Poměrně rychle ale zaniklo a to hned v první polovině 19. století, kdy...

Osvobození

Před 76. lety prožívali Radimáci, stejně jako většina Středních Čech a Prahy, jeden z nejvíce dramatických týdnů v celé historii. Zatímco většina Evropy již slavila konec válečného utrpení, v našem regionu se přeskupovaly německé bojové skupiny včetně...

Románová Radim

Pokud máte rádi historický román, je tento příspěvek určen především Vám. Téma literatury v naší obci můžeme pojmout různě, navíc historie naší radimské obecní knihovny je bohatá a určitě o ní zpracuji jednu samostatnou kapitolu. Tentokrát bych Vám ale rád...

Tip na výlet?

Něco pro milovníky vojenské historie na našem okrese. Čas ubíhá a co byla včera realita, dnes je už historie. Tentokrát bych Vás pozval na toulky po stopách Československé armády v našem nejbližším okolí. Ano, přestože Radim není a nebyla nijak úzce spojena...

Velikonoce, svátky jara

Jsou tu Velikonoce, pro křesťany svátky znovuzrození Ježíše Krista. Pro spoustu z nás krásné svátky jara. Přestože církevní význam Velikonoc je poměrně dobře známý, v současné době je jejich duchovní rozměr nahrazen spíše společenským a kulturním pojetím. Zřejmě je to...

Jonášova chalupa

vítám Vás u dalších toulek radimskou historií. Tentokrát se spolu vydáme na virtuální naučnou stezku, která překlene hned několik staletí. Stezka nám ukáže, jak se v Radimi žilo, bydlelo, a navíc se dozvíme trochu více o jednom rodu, který nejenom v Radimi,...