Pohledem dravce

Feb 13, 2021 | Čtení přes týden

Je ráno, předpověď počasí slibuje další pěkný letní den. Na pražském Kbelském letišti se chystají dva mladí muži. Pomalu se strojí do letecké kombinézy a volným krokem míří k připravenému letounu na travnaté letištní ploše. Jedná se o stroj Letov Š-328 a dva mladí muži jsou důstojníci 1. leteckého pluku Československé armády. Je 1. července 1938 a jejich operační let má jediný cíl, zmapovat co největší kus území Československé republiky, kolem kterého se nebezpečně stahuje hitlerovské Německo. Pro splnění tohoto úkolu je jejich letoun vybaven dvěma kamerami A-I-34. Za několik desítek minut mimo jiné proletí nad naší obcí a pořídí první unikátní letecké snímky, které se na dalších 80. let skryjí do vojenského archivu, ve složce tajné.

Tímto nebo hodně podobným způsobem vznikl velmi cenný materiál, který nám přináší unikátní historická svědectví. Kvalita snímků je velmi dobrá, takže dokážeme pozorovat jednotlivé objekty. Materiál je natolik rozsáhlý a komplexní, že zcela jistě bude nutné projít každý jednotlivý kousek fotoarchivu a analyzovat všechny zachycené drobnosti. Rád bych tímto vyzval všechny čtenáře, kteří by mohli a chtěli v této práci pomoci, aby mě kontaktovali. Jistě i v této době najdeme bezpečný způsob, jak spolu detailně popsat historickou Radim, její podobu jenom pár dní před zánikem první republiky. Vždyť už za další tři měsíce bude podepsána Mnichovská dohoda.

Jako malou ochutnávku vám zde přikládám aspoň několik pěkných záběrů. Celkový pohled na obec a okolí zobrazuje dnes již zaniklé cesty. Někteří pamětníci ještě možná pamatují zkratku do Dobřichova s vysázeným stromořadím, ze které si školní děti navíc prošlapaly odbočku ke škole. Dobře patrná je cesta od železniční zastávky do Tatec. Dále najdeme funkční úvozovou cestu přes mrchovnu do Cerhýnek i původní úvozovou cestu na hradiště Na šancích. Plně funkční byla provozovna Dlabačovy cihelny v zatáčce na Plaňany. Pozor nezaměňovat s původní panskou cihelnou v Chroustově, která již v roce 1938 neexistovala. Na těchto snímcích je po ní patrná už jenom těžební jáma. Dobře viditelná je ale i Macháčkova cihelna v Dobřichově a s ní spojená těžební činnost na západní straně Pičhory. V plném provozu je vidět radimský kamenolom u tratě a písník směrem na Chotutice. Vcelku dobře čitelná je i druhá nákladní železniční kolej. Na přiblížených snímcích je krásně vidět vinice, nově osazená ovocnými stromy. Pěkně je upravená zámecká zahrada a zbytky areálu panského pivovaru. Z hospodářství je nejvíc dominantní panský velkostatek a nad ním směrem na Plaňany, dnes již zaniklý, Koděrův statek. Na fotografii jsou pro mě i překvapivé objekty. Například stavbu budovy mateřské školy jsme podle školní kroniky určil až na konec druhé světové války, ale na snímku z roku 1938 už prokazatelně stojí. Tyto a další objekty budou tedy předmětem dalšího zkoumání.

Aby toho nebylo málo, další druhé systematické letecké vojenské mapování proběhlo pak v roce 1947. Tyto snímky jsou ještě lepší a jsem na nich schopen rozeznat i jednotlivé postavy. Pro ilustraci jsem vám na ukázku vybral jeden. Pro příznivce fotbalu představuji pravděpodobně nejstarší letecký snímek hřiště z června 1947. Hřiště je znatelné již na pozemku dnešního sportovního areálu, který věnovala paní Bukovská po válce obci a na kterém Skauti hned po válce vybudovali svoje cvičiště, opičí dráhu, a právě zmiňované fotbalové hřiště. Ještě jednou poprosím každého, kdo mi s fotodokumentací může pomoci, aby mě kontaktoval. Už teď se těším na další společné objevy.

střed obce 1938
Dlabačova cihelna
zámek a zbytek pivovaru
fotbalové hřiště 1947

DALŠÍ ČLÁNKY

Pivovarnictví

Pokud se půjdete v těchto dnech pozdního léta projít do okolí radimského háje, určitě narazíte na keř, jehož plody výrazně připomínají svým vzhledem chmelové šišky. Ve skutečnosti se jedná o tzv. divoký nešlechtěný chmel otáčivý, žijící připomínka naší bohaté a...

Stále ve hře!

Nejrozšířenější kolektivní sport v Radimi je a vždy byla kopaná. Místní fotbalový klub Viktoria Radim, po vynucené pauze opět ožil aktivní činností a to napříč všemi věkovými kategoriemi. Přes omezení kvůli probíhající rekonstrukci sportovního areálu obnovily...

Pouť

Na konci června, poslední neděli v měsíci, se v Radimi každoročně slaví pouť. Většina si pod poutí představí kolotoče, houpačky a další atrakce určené především pro děti, střelnice a stánky se všemožným zbožím, hlasitou hudbu a světelné blikající efekty....

K2CO3

V tomto příspěvku bych se rád vrátil k jednomu zaniklému řemeslu. Řemeslu, které bylo dobře známo už od starověku. U nás v Čechách zažilo svůj největší rozmach v 18. století. Poměrně rychle ale zaniklo a to hned v první polovině 19. století, kdy...

Osvobození

Před 76. lety prožívali Radimáci, stejně jako většina Středních Čech a Prahy, jeden z nejvíce dramatických týdnů v celé historii. Zatímco většina Evropy již slavila konec válečného utrpení, v našem regionu se přeskupovaly německé bojové skupiny včetně...

Románová Radim

Pokud máte rádi historický román, je tento příspěvek určen především Vám. Téma literatury v naší obci můžeme pojmout různě, navíc historie naší radimské obecní knihovny je bohatá a určitě o ní zpracuji jednu samostatnou kapitolu. Tentokrát bych Vám ale rád...

Tip na výlet?

Něco pro milovníky vojenské historie na našem okrese. Čas ubíhá a co byla včera realita, dnes je už historie. Tentokrát bych Vás pozval na toulky po stopách Československé armády v našem nejbližším okolí. Ano, přestože Radim není a nebyla nijak úzce spojena...

Velikonoce, svátky jara

Jsou tu Velikonoce, pro křesťany svátky znovuzrození Ježíše Krista. Pro spoustu z nás krásné svátky jara. Přestože církevní význam Velikonoc je poměrně dobře známý, v současné době je jejich duchovní rozměr nahrazen spíše společenským a kulturním pojetím. Zřejmě je to...

Jonášova chalupa

vítám Vás u dalších toulek radimskou historií. Tentokrát se spolu vydáme na virtuální naučnou stezku, která překlene hned několik staletí. Stezka nám ukáže, jak se v Radimi žilo, bydlelo, a navíc se dozvíme trochu více o jednom rodu, který nejenom v Radimi,...

Malovaný most

Toto čtení bych rád věnoval našemu kamennému mostu U Čtyř svatých. Jeho minulost i význam pro naši obec jsem již zpracoval v jedné kapitole Živé kroniky. Zájemce o podrobnosti tedy odkazuji na tento příspěvek. Osobně jsem přesvědčen, že se jedná o objekt, který...