Pohledem dravce

Feb 13, 2021 | Čtení přes týden

Je ráno, předpověď počasí slibuje další pěkný letní den. Na pražském Kbelském letišti se chystají dva mladí muži. Pomalu se strojí do letecké kombinézy a volným krokem míří k připravenému letounu na travnaté letištní ploše. Jedná se o stroj Letov Š-328 a dva mladí muži jsou důstojníci 1. leteckého pluku Československé armády. Je 1. července 1938 a jejich operační let má jediný cíl, zmapovat co největší kus území Československé republiky, kolem kterého se nebezpečně stahuje hitlerovské Německo. Pro splnění tohoto úkolu je jejich letoun vybaven dvěma kamerami A-I-34. Za několik desítek minut mimo jiné proletí nad naší obcí a pořídí první unikátní letecké snímky, které se na dalších 80. let skryjí do vojenského archivu, ve složce tajné.

Tímto nebo hodně podobným způsobem vznikl velmi cenný materiál, který nám přináší unikátní historická svědectví. Kvalita snímků je velmi dobrá, takže dokážeme pozorovat jednotlivé objekty. Materiál je natolik rozsáhlý a komplexní, že zcela jistě bude nutné projít každý jednotlivý kousek fotoarchivu a analyzovat všechny zachycené drobnosti. Rád bych tímto vyzval všechny čtenáře, kteří by mohli a chtěli v této práci pomoci, aby mě kontaktovali. Jistě i v této době najdeme bezpečný způsob, jak spolu detailně popsat historickou Radim, její podobu jenom pár dní před zánikem první republiky. Vždyť už za další tři měsíce bude podepsána Mnichovská dohoda.

Jako malou ochutnávku vám zde přikládám aspoň několik pěkných záběrů. Celkový pohled na obec a okolí zobrazuje dnes již zaniklé cesty. Někteří pamětníci ještě možná pamatují zkratku do Dobřichova s vysázeným stromořadím, ze které si školní děti navíc prošlapaly odbočku ke škole. Dobře patrná je cesta od železniční zastávky do Tatec. Dále najdeme funkční úvozovou cestu přes mrchovnu do Cerhýnek i původní úvozovou cestu na hradiště Na šancích. Plně funkční byla provozovna Dlabačovy cihelny v zatáčce na Plaňany. Pozor nezaměňovat s původní panskou cihelnou v Chroustově, která již v roce 1938 neexistovala. Na těchto snímcích je po ní patrná už jenom těžební jáma. Dobře viditelná je ale i Macháčkova cihelna v Dobřichově a s ní spojená těžební činnost na západní straně Pičhory. V plném provozu je vidět radimský kamenolom u tratě a písník směrem na Chotutice. Vcelku dobře čitelná je i druhá nákladní železniční kolej. Na přiblížených snímcích je krásně vidět vinice, nově osazená ovocnými stromy. Pěkně je upravená zámecká zahrada a zbytky areálu panského pivovaru. Z hospodářství je nejvíc dominantní panský velkostatek a nad ním směrem na Plaňany, dnes již zaniklý, Koděrův statek. Na fotografii jsou pro mě i překvapivé objekty. Například stavbu budovy mateřské školy jsme podle školní kroniky určil až na konec druhé světové války, ale na snímku z roku 1938 už prokazatelně stojí. Tyto a další objekty budou tedy předmětem dalšího zkoumání.

Aby toho nebylo málo, další druhé systematické letecké vojenské mapování proběhlo pak v roce 1947. Tyto snímky jsou ještě lepší a jsem na nich schopen rozeznat i jednotlivé postavy. Pro ilustraci jsem vám na ukázku vybral jeden. Pro příznivce fotbalu představuji pravděpodobně nejstarší letecký snímek hřiště z června 1947. Hřiště je znatelné již na pozemku dnešního sportovního areálu, který věnovala paní Bukovská po válce obci a na kterém Skauti hned po válce vybudovali svoje cvičiště, opičí dráhu, a právě zmiňované fotbalové hřiště. Ještě jednou poprosím každého, kdo mi s fotodokumentací může pomoci, aby mě kontaktoval. Už teď se těším na další společné objevy.

střed obce 1938
Dlabačova cihelna
zámek a zbytek pivovaru
fotbalové hřiště 1947

DALŠÍ ČLÁNKY

Sníh k zimě patří

Začátek prosince 2023 se zapíše do historie střední Evropy intenzivním nástupem zimy. Po relativně teplém podzimu převzala zima nadvládu pořádnou nadílkou sněhu s to hned během prvních dvou dnů. Trochu jsem zapátral v historie a podíval se, jak to bylo se...

Goodbye Bedřich!

Když jsem v roce 2019 začal dávat dohromady první podklady k plánovaným obecním oslavám 700 letého výročí, nenapadlo mě, že postupně přepíšeme obecní dějiny tak trochu od základu. Jedním z prvních nálezů bylo ve své podstatě šokující zjištění, že přes sto let udávaný,...

Masopust

Na 21. 2. letos připadá tzv. Masopustní úterý. Jedná se o hlavní den masopustního veselí, které vždy předchází Popeleční středě a následující postní době. Jedná se o slovanský svátek s kořeny, které sahají až do raného středověku. Během posledních tří dnů před...

Svatohavelské posvícení

Uplynulá třetí neděle v měsíci říjnu, byla provázena tradičním Svatohavelským posvícením, které připravilo pro své návštěvníky muzeum lidových staveb v Kouřimi. Kdo si našel čas a zavítal do kouřimského skanzenu, rozhodně neprohloupil. Skanzen...

Nad starými fotografiemi

Tento příspěvek navazuje na již na publikované články o historii v naší obci. Více než čtení, to ale dnes bude o unikátních starých fotografiích, které si mi podařilo dohledat. Hned první fotografie v záhlaví je zajímavá tím, že i přes špatnou kvalitu...

Stalo se před 665 lety

Historie je natolik rozmanitá, že je obtížné vyzdvihnout jeden „nejvýznamnější“ moment. Přesto se většinou významné události úspěšně drží v obecném povědomí po mnoho generací. Občas se však může stát, že nějaká opravdu významná událost postupem času upadne...

Sousedi v akci

Na konci roku 2019 jsme si přáli lepší rok 2020, bohužel nepřišel. V prosinci roku 2020 jsme si přáli lepší rok 2021, ani toto přání se nám nesplnilo, ale v posledních měsících jsme aspoň uvěřili, že lepší po-pandemické lepší časy by mohl přinést ten s dvojkami,...

Bedřich nebo Slavibor

Tímto článkem se vracím k samému začátku Radimáčku, kdy jsem se díky předpokládanému výročí obce v roce 2020, věnoval otázce, jak stará je naše Radim. Co se zpočátku zdálo jako jednoduchý úkol, skončilo překvapivým zjištěním, které jsem detailně rozebral v první...

Zlaté prasátko

Čas je neúprosný, ale spravedlivý dirigent našeho bytí, poctivě odpočítal další rok a na jeho konci nám servíruje nejkrásnější svátky, Vánoce. O významu Vánoc, jako o druhém nejdůležitějším křesťanském svátku připomínajícím narození Ježíše Krista, je známo mnoho, ale...

Letadla nad Radimí

Tento příspěvek je určen pro milovníky letectví, především pro obdivovatelé jeho průkopníků. V naší obci by se asi dnes již těžko hledal soused, který ještě neviděl letadlo. I dnes, v době, kdy cestovní ruch dramaticky zabrzdila přítomná pandemie, se stačí...