Pohledem dravce

Feb 13, 2021 | Čtení přes týden

Je ráno, předpověď počasí slibuje další pěkný letní den. Na pražském Kbelském letišti se chystají dva mladí muži. Pomalu se strojí do letecké kombinézy a volným krokem míří k připravenému letounu na travnaté letištní ploše. Jedná se o stroj Letov Š-328 a dva mladí muži jsou důstojníci 1. leteckého pluku Československé armády. Je 1. července 1938 a jejich operační let má jediný cíl, zmapovat co největší kus území Československé republiky, kolem kterého se nebezpečně stahuje hitlerovské Německo. Pro splnění tohoto úkolu je jejich letoun vybaven dvěma kamerami A-I-34. Za několik desítek minut mimo jiné proletí nad naší obcí a pořídí první unikátní letecké snímky, které se na dalších 80. let skryjí do vojenského archivu, ve složce tajné.

Tímto nebo hodně podobným způsobem vznikl velmi cenný materiál, který nám přináší unikátní historická svědectví. Kvalita snímků je velmi dobrá, takže dokážeme pozorovat jednotlivé objekty. Materiál je natolik rozsáhlý a komplexní, že zcela jistě bude nutné projít každý jednotlivý kousek fotoarchivu a analyzovat všechny zachycené drobnosti. Rád bych tímto vyzval všechny čtenáře, kteří by mohli a chtěli v této práci pomoci, aby mě kontaktovali. Jistě i v této době najdeme bezpečný způsob, jak spolu detailně popsat historickou Radim, její podobu jenom pár dní před zánikem první republiky. Vždyť už za další tři měsíce bude podepsána Mnichovská dohoda.

Jako malou ochutnávku vám zde přikládám aspoň několik pěkných záběrů. Celkový pohled na obec a okolí zobrazuje dnes již zaniklé cesty. Někteří pamětníci ještě možná pamatují zkratku do Dobřichova s vysázeným stromořadím, ze které si školní děti navíc prošlapaly odbočku ke škole. Dobře patrná je cesta od železniční zastávky do Tatec. Dále najdeme funkční úvozovou cestu přes mrchovnu do Cerhýnek i původní úvozovou cestu na hradiště Na šancích. Plně funkční byla provozovna Dlabačovy cihelny v zatáčce na Plaňany. Pozor nezaměňovat s původní panskou cihelnou v Chroustově, která již v roce 1938 neexistovala. Na těchto snímcích je po ní patrná už jenom těžební jáma. Dobře viditelná je ale i Macháčkova cihelna v Dobřichově a s ní spojená těžební činnost na západní straně Pičhory. V plném provozu je vidět radimský kamenolom u tratě a písník směrem na Chotutice. Vcelku dobře čitelná je i druhá nákladní železniční kolej. Na přiblížených snímcích je krásně vidět vinice, nově osazená ovocnými stromy. Pěkně je upravená zámecká zahrada a zbytky areálu panského pivovaru. Z hospodářství je nejvíc dominantní panský velkostatek a nad ním směrem na Plaňany, dnes již zaniklý, Koděrův statek. Na fotografii jsou pro mě i překvapivé objekty. Například stavbu budovy mateřské školy jsme podle školní kroniky určil až na konec druhé světové války, ale na snímku z roku 1938 už prokazatelně stojí. Tyto a další objekty budou tedy předmětem dalšího zkoumání.

Aby toho nebylo málo, další druhé systematické letecké vojenské mapování proběhlo pak v roce 1947. Tyto snímky jsou ještě lepší a jsem na nich schopen rozeznat i jednotlivé postavy. Pro ilustraci jsem vám na ukázku vybral jeden. Pro příznivce fotbalu představuji pravděpodobně nejstarší letecký snímek hřiště z června 1947. Hřiště je znatelné již na pozemku dnešního sportovního areálu, který věnovala paní Bukovská po válce obci a na kterém Skauti hned po válce vybudovali svoje cvičiště, opičí dráhu, a právě zmiňované fotbalové hřiště. Ještě jednou poprosím každého, kdo mi s fotodokumentací může pomoci, aby mě kontaktoval. Už teď se těším na další společné objevy.

střed obce 1938
Dlabačova cihelna
zámek a zbytek pivovaru
fotbalové hřiště 1947

DALŠÍ ČLÁNKY

Malovaný most

Toto čtení bych rád věnoval našemu kamennému mostu U Čtyř svatých. Jeho minulost i význam pro naši obec jsem již zpracoval v jedné kapitole Živé kroniky. Zájemce o podrobnosti tedy odkazuji na tento příspěvek. Osobně jsem přesvědčen, že se jedná o objekt, který...

Pohledem dravce

Je ráno, předpověď počasí slibuje další pěkný letní den. Na pražském Kbelském letišti se chystají dva mladí muži. Pomalu se strojí do letecké kombinézy a volným krokem míří k připravenému letounu na travnaté letištní ploše. Jedná se o stroj Letov Š-328 a dva...

Horní rybník

Téma dnešního článku rozhodl malý, ale velmi pěkně malovaný obrázek Dobřichova. Namalovám byl někdy na přelomu 19. a 20. století. Kromě dobřichovského kostela a vesnice pod ním je v popředí krásně vidět hráz velkého, tehdy již vypuštěného a vysušeného, radimského...

Historický poklad

Kdo bych nechtěl najít poklad. Jeden takový jsem nedávno objevil a chtěl bych se o něj s Vámi podělit. Dopředu přiznávám, že asi zklamu všechny ty, kteří se těší na zlaté mince nebo šperky zakopené v lese pod velikým kamenem. Můj poklad se sice neblýská, ale...

Alžběta II. a vánoční poselství

Během vánočních svátků jsme měli možnost vyslechnout hned několik vánočních projevů. Většina politiků má potřebu využít tento čas k vyjádření svých myšlenek. O jejich obsahu a kvalitě můžeme dlouze diskutovat, nicméně jeden projev bych rád zmínil a vyzdvihl. Kupodivu...

Sbohem 2020!

Čas neúprosně odpočítal dalších dvanáct měsíců a my můžeme opět balancovat právě uplynulý rok, aspoň ten rok kalendářní. V mnohém to opravdu bylo neobvyklých dvanáct měsíců, na které budeme jistě dlouho vzpomínat. Bohužel tyto vzpomínky asi nebudou většinou...

Ladovské Vánoce v Radimi

Kdo by nechtěl prožít Ladovské Vánoce? Pro mnohé z nás to jsou nejkrásnější svátky roku, ke kterým patří spousta bílého sněhu, teploty pod bodem mrazu a za okny spokojené rodiny choulící se u bohatě nazdobeného vánočního stromku. Vánoce nejvíce prožíváme...