Malovaný most

Feb 27, 2021 | Čtení přes týden

Toto čtení bych rád věnoval našemu kamennému mostu U Čtyř svatých. Jeho minulost i význam pro naši obec jsem již zpracoval v jedné kapitole Živé kroniky. Zájemce o podrobnosti tedy odkazuji na tento příspěvek. Osobně jsem přesvědčen, že se jedná o objekt, který za poslední staletí odvedl a stále pro radimáky odvádí neocenitelnou službu. V minulosti byl součástí rybničního díla, které bylo lokálním zdrojem obživy. Byl to jeden z prvních kamenných mostů v okolí, který bezpečně převáděl pocestné i vozy přes řeku Výrovku. Přečkal několik povodní, včetně té poslední v roce 2013 a díky své původní sochařské výzdobě světců od mistra Platzera, byl po několik desetiletí chloubou, duchovním zastavením i kulturním prvkem v koloritu naší obce. Svoji technickou funkci tento most plní po nedávné rekonstrukci dodnes a já vyslovuji přání, aby se snad v blízké budoucnosti vrátil i k těm ostatním, dnes již zaniklým kulturním rolím. Ne náhodou jsem most U Čtyř svatých vybral i jako ikonickou předlohu pro logo Radimáčku.

Nedávno mě náhoda svedla do cesty se začínající nadějnou malířkou, paní Andreou Soukupovou z Vrbčan. Slovo dalo slovo a během několika dní byl na světě krásný, malovaný obrázek našeho mostu, se kterým bych se rád s Vámi, po svolení autorky, tímto podělil. Fotografií mostu mám ve svém archivu nespočet, ale takto krásně vymalovaný obraz je první. Z kronik vím, že několik obrazů našeho mostu v historii již vzniklo, a dokonce jeden z nich vyhrál i lokální výtvarnou soutěž, ale bohužel, zatím jsem neměl tu příležitost tyto obrazy spatřit. Nicméně díky paní Soukupové je teď tato mezera velmi pěkně zacelena. Moc jí tímto děkuji.

Díky aktivitě a nadšení autorky se navíc zrodila další skvělá myšlenka. Zkusit společný projekt a pro vyobrazení mostu oslovit další amatérské i profesionální malíře, kteří pod odborným vedením paní Anny Tiché zpracují hned několik dalších malovaných obrazů, které pro Vás na Radimáčku velmi rád virtuálně vystavím. Při svolení autorů bychom rádi obrázky následně nabídli i do dobročinné aukce, jejíž výtěžek půjde na SOS dětské vesničky. Jsem hluboce přesvědčen, že celá akce bude dělat radost Vám, sousedům, dětem v SOS dětských vesničkách, a nakonec i autorům samotným.

Pro více informací sledujte Radimáčka, budu Vás včas o chystané výstavě i aukci informovat. Nakonec poprosím Vás čtenáře, sdílet tento projekt i s dalšími sousedy, tak aby společná práce přinesla všem co nejvíce radosti.

DALŠÍ ČLÁNKY

Sníh k zimě patří

Začátek prosince 2023 se zapíše do historie střední Evropy intenzivním nástupem zimy. Po relativně teplém podzimu převzala zima nadvládu pořádnou nadílkou sněhu s to hned během prvních dvou dnů. Trochu jsem zapátral v historie a podíval se, jak to bylo se...

Goodbye Bedřich!

Když jsem v roce 2019 začal dávat dohromady první podklady k plánovaným obecním oslavám 700 letého výročí, nenapadlo mě, že postupně přepíšeme obecní dějiny tak trochu od základu. Jedním z prvních nálezů bylo ve své podstatě šokující zjištění, že přes sto let udávaný,...

Masopust

Na 21. 2. letos připadá tzv. Masopustní úterý. Jedná se o hlavní den masopustního veselí, které vždy předchází Popeleční středě a následující postní době. Jedná se o slovanský svátek s kořeny, které sahají až do raného středověku. Během posledních tří dnů před...

Svatohavelské posvícení

Uplynulá třetí neděle v měsíci říjnu, byla provázena tradičním Svatohavelským posvícením, které připravilo pro své návštěvníky muzeum lidových staveb v Kouřimi. Kdo si našel čas a zavítal do kouřimského skanzenu, rozhodně neprohloupil. Skanzen...

Nad starými fotografiemi

Tento příspěvek navazuje na již na publikované články o historii v naší obci. Více než čtení, to ale dnes bude o unikátních starých fotografiích, které si mi podařilo dohledat. Hned první fotografie v záhlaví je zajímavá tím, že i přes špatnou kvalitu...

Stalo se před 665 lety

Historie je natolik rozmanitá, že je obtížné vyzdvihnout jeden „nejvýznamnější“ moment. Přesto se většinou významné události úspěšně drží v obecném povědomí po mnoho generací. Občas se však může stát, že nějaká opravdu významná událost postupem času upadne...

Sousedi v akci

Na konci roku 2019 jsme si přáli lepší rok 2020, bohužel nepřišel. V prosinci roku 2020 jsme si přáli lepší rok 2021, ani toto přání se nám nesplnilo, ale v posledních měsících jsme aspoň uvěřili, že lepší po-pandemické lepší časy by mohl přinést ten s dvojkami,...

Bedřich nebo Slavibor

Tímto článkem se vracím k samému začátku Radimáčku, kdy jsem se díky předpokládanému výročí obce v roce 2020, věnoval otázce, jak stará je naše Radim. Co se zpočátku zdálo jako jednoduchý úkol, skončilo překvapivým zjištěním, které jsem detailně rozebral v první...

Zlaté prasátko

Čas je neúprosný, ale spravedlivý dirigent našeho bytí, poctivě odpočítal další rok a na jeho konci nám servíruje nejkrásnější svátky, Vánoce. O významu Vánoc, jako o druhém nejdůležitějším křesťanském svátku připomínajícím narození Ježíše Krista, je známo mnoho, ale...

Letadla nad Radimí

Tento příspěvek je určen pro milovníky letectví, především pro obdivovatelé jeho průkopníků. V naší obci by se asi dnes již těžko hledal soused, který ještě neviděl letadlo. I dnes, v době, kdy cestovní ruch dramaticky zabrzdila přítomná pandemie, se stačí...