Malovaný most

Feb 27, 2021 | Čtení přes týden

Toto čtení bych rád věnoval našemu kamennému mostu U Čtyř svatých. Jeho minulost i význam pro naši obec jsem již zpracoval v jedné kapitole Živé kroniky. Zájemce o podrobnosti tedy odkazuji na tento příspěvek. Osobně jsem přesvědčen, že se jedná o objekt, který za poslední staletí odvedl a stále pro radimáky odvádí neocenitelnou službu. V minulosti byl součástí rybničního díla, které bylo lokálním zdrojem obživy. Byl to jeden z prvních kamenných mostů v okolí, který bezpečně převáděl pocestné i vozy přes řeku Výrovku. Přečkal několik povodní, včetně té poslední v roce 2013 a díky své původní sochařské výzdobě světců od mistra Platzera, byl po několik desetiletí chloubou, duchovním zastavením i kulturním prvkem v koloritu naší obce. Svoji technickou funkci tento most plní po nedávné rekonstrukci dodnes a já vyslovuji přání, aby se snad v blízké budoucnosti vrátil i k těm ostatním, dnes již zaniklým kulturním rolím. Ne náhodou jsem most U Čtyř svatých vybral i jako ikonickou předlohu pro logo Radimáčku.

Nedávno mě náhoda svedla do cesty se začínající nadějnou malířkou, paní Andreou Soukupovou z Vrbčan. Slovo dalo slovo a během několika dní byl na světě krásný, malovaný obrázek našeho mostu, se kterým bych se rád s Vámi, po svolení autorky, tímto podělil. Fotografií mostu mám ve svém archivu nespočet, ale takto krásně vymalovaný obraz je první. Z kronik vím, že několik obrazů našeho mostu v historii již vzniklo, a dokonce jeden z nich vyhrál i lokální výtvarnou soutěž, ale bohužel, zatím jsem neměl tu příležitost tyto obrazy spatřit. Nicméně díky paní Soukupové je teď tato mezera velmi pěkně zacelena. Moc jí tímto děkuji.

Díky aktivitě a nadšení autorky se navíc zrodila další skvělá myšlenka. Zkusit společný projekt a pro vyobrazení mostu oslovit další amatérské i profesionální malíře, kteří pod odborným vedením paní Anny Tiché zpracují hned několik dalších malovaných obrazů, které pro Vás na Radimáčku velmi rád virtuálně vystavím. Při svolení autorů bychom rádi obrázky následně nabídli i do dobročinné aukce, jejíž výtěžek půjde na SOS dětské vesničky. Jsem hluboce přesvědčen, že celá akce bude dělat radost Vám, sousedům, dětem v SOS dětských vesničkách, a nakonec i autorům samotným.

Pro více informací sledujte Radimáčka, budu Vás včas o chystané výstavě i aukci informovat. Nakonec poprosím Vás čtenáře, sdílet tento projekt i s dalšími sousedy, tak aby společná práce přinesla všem co nejvíce radosti.

DALŠÍ ČLÁNKY

Tip na výlet?

Něco pro milovníky vojenské historie na našem okrese. Čas ubíhá a co byla včera realita, dnes je už historie. Tentokrát bych Vás pozval na toulky po stopách Československé armády v našem nejbližším okolí. Ano, přestože Radim není a nebyla nijak úzce spojena...

Velikonoce, svátky jara

Jsou tu Velikonoce, pro křesťany svátky znovuzrození Ježíše Krista. Pro spoustu z nás krásné svátky jara. Přestože církevní význam Velikonoc je poměrně dobře známý, v současné době je jejich duchovní rozměr nahrazen spíše společenským a kulturním pojetím. Zřejmě je to...

Jonášova chalupa

vítám Vás u dalších toulek radimskou historií. Tentokrát se spolu vydáme na virtuální naučnou stezku, která překlene hned několik staletí. Stezka nám ukáže, jak se v Radimi žilo, bydlelo, a navíc se dozvíme trochu více o jednom rodu, který nejenom v Radimi,...

Malovaný most

Toto čtení bych rád věnoval našemu kamennému mostu U Čtyř svatých. Jeho minulost i význam pro naši obec jsem již zpracoval v jedné kapitole Živé kroniky. Zájemce o podrobnosti tedy odkazuji na tento příspěvek. Osobně jsem přesvědčen, že se jedná o objekt, který...

Pohledem dravce

Je ráno, předpověď počasí slibuje další pěkný letní den. Na pražském Kbelském letišti se chystají dva mladí muži. Pomalu se strojí do letecké kombinézy a volným krokem míří k připravenému letounu na travnaté letištní ploše. Jedná se o stroj Letov Š-328 a dva...

Horní rybník

Téma dnešního článku rozhodl malý, ale velmi pěkně malovaný obrázek Dobřichova. Namalovám byl někdy na přelomu 19. a 20. století. Kromě dobřichovského kostela a vesnice pod ním je v popředí krásně vidět hráz velkého, tehdy již vypuštěného a vysušeného, radimského...

Historický poklad

Kdo bych nechtěl najít poklad. Jeden takový jsem nedávno objevil a chtěl bych se o něj s Vámi podělit. Dopředu přiznávám, že asi zklamu všechny ty, kteří se těší na zlaté mince nebo šperky zakopené v lese pod velikým kamenem. Můj poklad se sice neblýská, ale...

Alžběta II. a vánoční poselství

Během vánočních svátků jsme měli možnost vyslechnout hned několik vánočních projevů. Většina politiků má potřebu využít tento čas k vyjádření svých myšlenek. O jejich obsahu a kvalitě můžeme dlouze diskutovat, nicméně jeden projev bych rád zmínil a vyzdvihl. Kupodivu...

Sbohem 2020!

Čas neúprosně odpočítal dalších dvanáct měsíců a my můžeme opět balancovat právě uplynulý rok, aspoň ten rok kalendářní. V mnohém to opravdu bylo neobvyklých dvanáct měsíců, na které budeme jistě dlouho vzpomínat. Bohužel tyto vzpomínky asi nebudou většinou...

Ladovské Vánoce v Radimi

Kdo by nechtěl prožít Ladovské Vánoce? Pro mnohé z nás to jsou nejkrásnější svátky roku, ke kterým patří spousta bílého sněhu, teploty pod bodem mrazu a za okny spokojené rodiny choulící se u bohatě nazdobeného vánočního stromku. Vánoce nejvíce prožíváme...