Jonášova chalupa

Mar 8, 2021 | Čtení přes týden

vítám Vás u dalších toulek radimskou historií. Tentokrát se spolu vydáme na virtuální naučnou stezku, která překlene hned několik staletí. Stezka nám ukáže, jak se v Radimi žilo, bydlelo, a navíc se dozvíme trochu více o jednom rodu, který nejenom v Radimi, zanechal po sobě nesmazatelnou stopu.

Naše putování začneme u čísla popisného 37, které stojí na začátku Ševcovské ulice. Ševcovská ulice je základ staré Radimi, obce, kde si stavěli svoje první stavení baráčníci a chalupníci. Na místě dnešního, z historického pohledu novodobého domku, stávala ještě v roce 1964, původní „Jonášova“ chalupa. Ona by se správně měla jmenovat Bítova, protože byla postavena už v roce 1672 chalupníkem Jan Bítem, jedním z prvních doložených chalupníků v Radimi. Chalupník měl vedle domu i malou výměru polí a jako drobný zemědělec stál společensky mezi sedlákem a baráčníkem. Jan Bít obhospodařoval asi 17.500 m2. Jeho chalupa byla postavena z nepálených cihel a měla doškovou střechu. U chalupy byla přistavěna i malá dřevěná stodola.   

Po otci Janovi, převzal chalupu jeho syn Pavel. V první polovině 17. století se v chalupě vystřídal rod Bedrnů a Novotných. Následně se na více než 100 let a na čtyři generace usadili v chalupě Dudlovi. V druhé polovině 18. století se objevuje na čísle 37 jméno Jonáš. Zřejmě zde se 21.11.1896 narodil otci Františkovi malý František Jonáš a o tři roky později 28.11.1899 jeho bratr Václav.

Zatímco Václav vystudoval reálné gymnázium v Kolíně a po návratu ze zákopů první světové války i Vysokou školu technickou v Praze, kde získal následně také doktorát v oblasti mikrobiologických aplikací v průmyslu. V roce 1925 nastoupil jako chemik drožďárny v Libáni a později se stal jejím vedoucím. Od roku 1950 vedl jako ředitel, Výzkumný ústav kvasné chemie v Praze. V roce 1952 se stal lauerátem státní ceny za vyřešení problému biologického čištění odpadních vod. Jeho starší bratr František naopak prožil většinu života v Radimi a stal se jedním s hlavních hybatelů obecního dění. František byl prvním obecním kronikářem, když v roce 1925 založil obecní kroniku do které sepsal vzpomínky svého otce, ten zemřel již v roce 1918. František se živil jako hostinský, vedl hostinec v čísle popisném 47, ten stával na místě dnešního obchodu s potravinami Bala. V rámci hostince vedl František i první radimskou knihovnu. František se stal také prvním předsedou radimské kopané, později byl zvolen jejím čestným předsedou. František byl i u založení JZD. Zemřel 15.3.1968 u své dcery. Chalupa Jonášů či Bítů, zažila opravdu mnoho. Jak se v chalupě žilo, je vidět na několika unikátních fotografiích, které byly pořízeny někdy v průběhu druhé světové války. Z fotek je patrné, že žádná velká idyla to nebyla. Standardy bydlení se za 3 století výrazně změnily, a tak není divu, že poslední obyvatelé, pan Petrák a rodina Čepelákových v roce 1947 chalupu opustili a přestěhovali se za novým životem do pohraničí. Od té doby chalupa už jen chátrala a její technický stav dospěl až k obecní demolici v roce 1964. Za zmínku stojí snaha vedení obce chalupu zachránit a udržet poslédní památku původního bydlení v Radimi. Zvažovaly se možnosti přesunutí chalupy do některého z okolních skanzenů, nebo odborná rekonstrukce a konzervace na místě. Bohužel, ani jedna z variant nebyla pro obec finančně únosná, a tak po 312 letech skončila nenávratně jedna kapitola naší obecní historie.

DALŠÍ ČLÁNKY

Sníh k zimě patří

Začátek prosince 2023 se zapíše do historie střední Evropy intenzivním nástupem zimy. Po relativně teplém podzimu převzala zima nadvládu pořádnou nadílkou sněhu s to hned během prvních dvou dnů. Trochu jsem zapátral v historie a podíval se, jak to bylo se...

Goodbye Bedřich!

Když jsem v roce 2019 začal dávat dohromady první podklady k plánovaným obecním oslavám 700 letého výročí, nenapadlo mě, že postupně přepíšeme obecní dějiny tak trochu od základu. Jedním z prvních nálezů bylo ve své podstatě šokující zjištění, že přes sto let udávaný,...

Masopust

Na 21. 2. letos připadá tzv. Masopustní úterý. Jedná se o hlavní den masopustního veselí, které vždy předchází Popeleční středě a následující postní době. Jedná se o slovanský svátek s kořeny, které sahají až do raného středověku. Během posledních tří dnů před...

Svatohavelské posvícení

Uplynulá třetí neděle v měsíci říjnu, byla provázena tradičním Svatohavelským posvícením, které připravilo pro své návštěvníky muzeum lidových staveb v Kouřimi. Kdo si našel čas a zavítal do kouřimského skanzenu, rozhodně neprohloupil. Skanzen...

Nad starými fotografiemi

Tento příspěvek navazuje na již na publikované články o historii v naší obci. Více než čtení, to ale dnes bude o unikátních starých fotografiích, které si mi podařilo dohledat. Hned první fotografie v záhlaví je zajímavá tím, že i přes špatnou kvalitu...

Stalo se před 665 lety

Historie je natolik rozmanitá, že je obtížné vyzdvihnout jeden „nejvýznamnější“ moment. Přesto se většinou významné události úspěšně drží v obecném povědomí po mnoho generací. Občas se však může stát, že nějaká opravdu významná událost postupem času upadne...

Sousedi v akci

Na konci roku 2019 jsme si přáli lepší rok 2020, bohužel nepřišel. V prosinci roku 2020 jsme si přáli lepší rok 2021, ani toto přání se nám nesplnilo, ale v posledních měsících jsme aspoň uvěřili, že lepší po-pandemické lepší časy by mohl přinést ten s dvojkami,...

Bedřich nebo Slavibor

Tímto článkem se vracím k samému začátku Radimáčku, kdy jsem se díky předpokládanému výročí obce v roce 2020, věnoval otázce, jak stará je naše Radim. Co se zpočátku zdálo jako jednoduchý úkol, skončilo překvapivým zjištěním, které jsem detailně rozebral v první...

Zlaté prasátko

Čas je neúprosný, ale spravedlivý dirigent našeho bytí, poctivě odpočítal další rok a na jeho konci nám servíruje nejkrásnější svátky, Vánoce. O významu Vánoc, jako o druhém nejdůležitějším křesťanském svátku připomínajícím narození Ježíše Krista, je známo mnoho, ale...

Letadla nad Radimí

Tento příspěvek je určen pro milovníky letectví, především pro obdivovatelé jeho průkopníků. V naší obci by se asi dnes již těžko hledal soused, který ještě neviděl letadlo. I dnes, v době, kdy cestovní ruch dramaticky zabrzdila přítomná pandemie, se stačí...