Jonášova chalupa

Mar 8, 2021 | Čtení přes týden

vítám Vás u dalších toulek radimskou historií. Tentokrát se spolu vydáme na virtuální naučnou stezku, která překlene hned několik staletí. Stezka nám ukáže, jak se v Radimi žilo, bydlelo, a navíc se dozvíme trochu více o jednom rodu, který nejenom v Radimi, zanechal po sobě nesmazatelnou stopu.

Naše putování začneme u čísla popisného 37, které stojí na začátku Ševcovské ulice. Ševcovská ulice je základ staré Radimi, obce, kde si stavěli svoje první stavení baráčníci a chalupníci. Na místě dnešního, z historického pohledu novodobého domku, stávala ještě v roce 1964, původní „Jonášova“ chalupa. Ona by se správně měla jmenovat Bítova, protože byla postavena už v roce 1672 chalupníkem Jan Bítem, jedním z prvních doložených chalupníků v Radimi. Chalupník měl vedle domu i malou výměru polí a jako drobný zemědělec stál společensky mezi sedlákem a baráčníkem. Jan Bít obhospodařoval asi 17.500 m2. Jeho chalupa byla postavena z nepálených cihel a měla doškovou střechu. U chalupy byla přistavěna i malá dřevěná stodola.   

Po otci Janovi, převzal chalupu jeho syn Pavel. V první polovině 17. století se v chalupě vystřídal rod Bedrnů a Novotných. Následně se na více než 100 let a na čtyři generace usadili v chalupě Dudlovi. V druhé polovině 18. století se objevuje na čísle 37 jméno Jonáš. Zřejmě zde se 21.11.1896 narodil otci Františkovi malý František Jonáš a o tři roky později 28.11.1899 jeho bratr Václav.

Zatímco Václav vystudoval reálné gymnázium v Kolíně a po návratu ze zákopů první světové války i Vysokou školu technickou v Praze, kde získal následně také doktorát v oblasti mikrobiologických aplikací v průmyslu. V roce 1925 nastoupil jako chemik drožďárny v Libáni a později se stal jejím vedoucím. Od roku 1950 vedl jako ředitel, Výzkumný ústav kvasné chemie v Praze. V roce 1952 se stal lauerátem státní ceny za vyřešení problému biologického čištění odpadních vod. Jeho starší bratr František naopak prožil většinu života v Radimi a stal se jedním s hlavních hybatelů obecního dění. František byl prvním obecním kronikářem, když v roce 1925 založil obecní kroniku do které sepsal vzpomínky svého otce, ten zemřel již v roce 1918. František se živil jako hostinský, vedl hostinec v čísle popisném 47, ten stával na místě dnešního obchodu s potravinami Bala. V rámci hostince vedl František i první radimskou knihovnu. František se stal také prvním předsedou radimské kopané, později byl zvolen jejím čestným předsedou. František byl i u založení JZD. Zemřel 15.3.1968 u své dcery. Chalupa Jonášů či Bítů, zažila opravdu mnoho. Jak se v chalupě žilo, je vidět na několika unikátních fotografiích, které byly pořízeny někdy v průběhu druhé světové války. Z fotek je patrné, že žádná velká idyla to nebyla. Standardy bydlení se za 3 století výrazně změnily, a tak není divu, že poslední obyvatelé, pan Petrák a rodina Čepelákových v roce 1947 chalupu opustili a přestěhovali se za novým životem do pohraničí. Od té doby chalupa už jen chátrala a její technický stav dospěl až k obecní demolici v roce 1964. Za zmínku stojí snaha vedení obce chalupu zachránit a udržet poslédní památku původního bydlení v Radimi. Zvažovaly se možnosti přesunutí chalupy do některého z okolních skanzenů, nebo odborná rekonstrukce a konzervace na místě. Bohužel, ani jedna z variant nebyla pro obec finančně únosná, a tak po 312 letech skončila nenávratně jedna kapitola naší obecní historie.

DALŠÍ ČLÁNKY

Tip na výlet?

Něco pro milovníky vojenské historie na našem okrese. Čas ubíhá a co byla včera realita, dnes je už historie. Tentokrát bych Vás pozval na toulky po stopách Československé armády v našem nejbližším okolí. Ano, přestože Radim není a nebyla nijak úzce spojena...

Velikonoce, svátky jara

Jsou tu Velikonoce, pro křesťany svátky znovuzrození Ježíše Krista. Pro spoustu z nás krásné svátky jara. Přestože církevní význam Velikonoc je poměrně dobře známý, v současné době je jejich duchovní rozměr nahrazen spíše společenským a kulturním pojetím. Zřejmě je to...

Jonášova chalupa

vítám Vás u dalších toulek radimskou historií. Tentokrát se spolu vydáme na virtuální naučnou stezku, která překlene hned několik staletí. Stezka nám ukáže, jak se v Radimi žilo, bydlelo, a navíc se dozvíme trochu více o jednom rodu, který nejenom v Radimi,...

Malovaný most

Toto čtení bych rád věnoval našemu kamennému mostu U Čtyř svatých. Jeho minulost i význam pro naši obec jsem již zpracoval v jedné kapitole Živé kroniky. Zájemce o podrobnosti tedy odkazuji na tento příspěvek. Osobně jsem přesvědčen, že se jedná o objekt, který...

Pohledem dravce

Je ráno, předpověď počasí slibuje další pěkný letní den. Na pražském Kbelském letišti se chystají dva mladí muži. Pomalu se strojí do letecké kombinézy a volným krokem míří k připravenému letounu na travnaté letištní ploše. Jedná se o stroj Letov Š-328 a dva...

Horní rybník

Téma dnešního článku rozhodl malý, ale velmi pěkně malovaný obrázek Dobřichova. Namalovám byl někdy na přelomu 19. a 20. století. Kromě dobřichovského kostela a vesnice pod ním je v popředí krásně vidět hráz velkého, tehdy již vypuštěného a vysušeného, radimského...

Historický poklad

Kdo bych nechtěl najít poklad. Jeden takový jsem nedávno objevil a chtěl bych se o něj s Vámi podělit. Dopředu přiznávám, že asi zklamu všechny ty, kteří se těší na zlaté mince nebo šperky zakopené v lese pod velikým kamenem. Můj poklad se sice neblýská, ale...

Alžběta II. a vánoční poselství

Během vánočních svátků jsme měli možnost vyslechnout hned několik vánočních projevů. Většina politiků má potřebu využít tento čas k vyjádření svých myšlenek. O jejich obsahu a kvalitě můžeme dlouze diskutovat, nicméně jeden projev bych rád zmínil a vyzdvihl. Kupodivu...

Sbohem 2020!

Čas neúprosně odpočítal dalších dvanáct měsíců a my můžeme opět balancovat právě uplynulý rok, aspoň ten rok kalendářní. V mnohém to opravdu bylo neobvyklých dvanáct měsíců, na které budeme jistě dlouho vzpomínat. Bohužel tyto vzpomínky asi nebudou většinou...

Ladovské Vánoce v Radimi

Kdo by nechtěl prožít Ladovské Vánoce? Pro mnohé z nás to jsou nejkrásnější svátky roku, ke kterým patří spousta bílého sněhu, teploty pod bodem mrazu a za okny spokojené rodiny choulící se u bohatě nazdobeného vánočního stromku. Vánoce nejvíce prožíváme...