Velikonoce, svátky jara

Mar 31, 2021 | Čtení přes týden

Jsou tu Velikonoce, pro křesťany svátky znovuzrození Ježíše Krista. Pro spoustu z nás krásné svátky jara. Přestože církevní význam Velikonoc je poměrně dobře známý, v současné době je jejich duchovní rozměr nahrazen spíše společenským a kulturním pojetím. Zřejmě je to tím, že velikonoční období, jako oslava vítání jarní rovnodennosti tu byla zakořeněna daleko dříve, než se u nás křesťanství prosadilo. Především původní slovanské kmeny žijící v úzkém vztahu s přírodou a okolní krajinou, která jim dávala obživu, velmi uctívaly kult jarní rovnodennosti. Velikonoční svátky jsou jediné, které nemají přesně stanovené pevné datum. Jejich pohyblivý termín je úzce spjat s přírodními zákony. Velikonoce připadají na první neděli po prvním jarním úplňku. Pro první usazené a ne příliš vzdělané zemědělce toto odpozorované časové určení bylo vcelku jednoduché.

Těžké zimní měsíce končí, přichází nová naděje, rodí se a probouzí nový život. To byl hlavní a původní smysl oslav jara. Vesničané hojně používali symboliku. Dívky z vesnice vynášely Smrtku, někdy nazývanou taky jako Moranu, v průvodu a z vesela ji schazovaly do vody. Tam, kde to nebylo možné, schazovaly Smrtku aspoň dolů ze skály. Na cestě zpět trhaly napučené větvičky, kterými potom ozdobily ves. Sedláci čestvými proutky zdobili svá pole. Nejvíce se používalo vrbové proutí, které v tuto dobu má již pěkně narašené pupeny a navíc je dostatečně pružné a plné síly.

Další symbolikou byla voda. Pro odvážlivce v podobě studené přírodní koupele. Pro méně odvážlivé přišly na řadu aspoň tzv. oblévačky. Voda, jako symbol očisty, mládí a krásy. Později se přidala pomlázka jako symbol zdraví a nové energie. Za zmínku stojí, že dříve se šlehali jak ženy tak i muži! Velikonoce bylo období i velkého domácího úklidu a vymetání všeho špatného z chalup. Po šedivé zimě bylo třeba rozzářit vesnici pestrými barvami, snad proto se začala barvit vajíčka, kterých bylo z potravin největší dostatek. Kdo mohl, ozdobil svoji domácnost barevnými pentlemi. Svůj prostor našla i symbolika mláďat, která se začala rodit a líhnout, ať to byli beránci, kuřátka nebo malí zajíčci. Ať již budete letošní Velikonoce slavit více z té duchovní nebo více z té pohanské stránky, přeji Vám, ať se Vám podaří v sobě najít sílu, naději a energii udělat za letošní zimou dostatečně zřetelnou čáru a na chvíli souznít s přírodou kolem nás, potěšit se pohledem na probouzející se život. Potěšení a radost z prostého bytí je dostupná pro každého. Veselé Velikonoce!

DALŠÍ ČLÁNKY

Sníh k zimě patří

Začátek prosince 2023 se zapíše do historie střední Evropy intenzivním nástupem zimy. Po relativně teplém podzimu převzala zima nadvládu pořádnou nadílkou sněhu s to hned během prvních dvou dnů. Trochu jsem zapátral v historie a podíval se, jak to bylo se...

Goodbye Bedřich!

Když jsem v roce 2019 začal dávat dohromady první podklady k plánovaným obecním oslavám 700 letého výročí, nenapadlo mě, že postupně přepíšeme obecní dějiny tak trochu od základu. Jedním z prvních nálezů bylo ve své podstatě šokující zjištění, že přes sto let udávaný,...

Masopust

Na 21. 2. letos připadá tzv. Masopustní úterý. Jedná se o hlavní den masopustního veselí, které vždy předchází Popeleční středě a následující postní době. Jedná se o slovanský svátek s kořeny, které sahají až do raného středověku. Během posledních tří dnů před...

Svatohavelské posvícení

Uplynulá třetí neděle v měsíci říjnu, byla provázena tradičním Svatohavelským posvícením, které připravilo pro své návštěvníky muzeum lidových staveb v Kouřimi. Kdo si našel čas a zavítal do kouřimského skanzenu, rozhodně neprohloupil. Skanzen...

Nad starými fotografiemi

Tento příspěvek navazuje na již na publikované články o historii v naší obci. Více než čtení, to ale dnes bude o unikátních starých fotografiích, které si mi podařilo dohledat. Hned první fotografie v záhlaví je zajímavá tím, že i přes špatnou kvalitu...

Stalo se před 665 lety

Historie je natolik rozmanitá, že je obtížné vyzdvihnout jeden „nejvýznamnější“ moment. Přesto se většinou významné události úspěšně drží v obecném povědomí po mnoho generací. Občas se však může stát, že nějaká opravdu významná událost postupem času upadne...

Sousedi v akci

Na konci roku 2019 jsme si přáli lepší rok 2020, bohužel nepřišel. V prosinci roku 2020 jsme si přáli lepší rok 2021, ani toto přání se nám nesplnilo, ale v posledních měsících jsme aspoň uvěřili, že lepší po-pandemické lepší časy by mohl přinést ten s dvojkami,...

Bedřich nebo Slavibor

Tímto článkem se vracím k samému začátku Radimáčku, kdy jsem se díky předpokládanému výročí obce v roce 2020, věnoval otázce, jak stará je naše Radim. Co se zpočátku zdálo jako jednoduchý úkol, skončilo překvapivým zjištěním, které jsem detailně rozebral v první...

Zlaté prasátko

Čas je neúprosný, ale spravedlivý dirigent našeho bytí, poctivě odpočítal další rok a na jeho konci nám servíruje nejkrásnější svátky, Vánoce. O významu Vánoc, jako o druhém nejdůležitějším křesťanském svátku připomínajícím narození Ježíše Krista, je známo mnoho, ale...

Letadla nad Radimí

Tento příspěvek je určen pro milovníky letectví, především pro obdivovatelé jeho průkopníků. V naší obci by se asi dnes již těžko hledal soused, který ještě neviděl letadlo. I dnes, v době, kdy cestovní ruch dramaticky zabrzdila přítomná pandemie, se stačí...