Tip na výlet?

Apr 12, 2021 | Čtení přes týden

Něco pro milovníky vojenské historie na našem okrese.

Čas ubíhá a co byla včera realita, dnes je už historie. Tentokrát bych Vás pozval na toulky po stopách Československé armády v našem nejbližším okolí. Ano, přestože Radim není a nebyla nijak úzce spojena s žádnou vojenskou posádkou, je i v našem okolí možné narazit na stopy vojenských útvarů z dob jejich aktivní služby. Navíc armáda a vojenská služba vepsala nesmazatelnou stopu do života mnoha generací a proto je možná dobré se podívat i na tuto historickou kapitolu.

Zřejmě nejviditelnější byla armáda přímo v našem okresním městě. V Kolíně působila od roku 1918. V roce 1937 se Kolín stal dokonce velitelstvím 13. divize. V padesátých a šedesátých letech v Kolíně působil dělostřelecký a později tankový pluk. Od sedmdesátých let se kolínský útvar postupně specializoval na radiotechniku a v roce 2000 uzavřel historii kolínských kasáren 1. smíšený pluk pro rádio-elektronický boj. V té době v kasárnách sloužilo asi 400 vojáků. Areál stál při západní výpadovce na Prahu, vedle Lučebních závodů, tam kde dnes najdete obchodní centra a nové bytové sídliště. Další kasárna se nacházely ve Velimi, kde sídlilo výcvikové středisko, zde branci absolvovali svůj přijímač. Malá strážní jednotka potom byla lokalizována v Liblici. Ta měla za úkol hlídat stožárové vysílače.

Nám nejbližší vojenský objekt, dosažitelný pešky, najdete od Radimi 5 km západně. Mezi obcemi Chotouň a Chrášťany, uprostřed polí, stále stojí opuštěný objekt 541. radiotechnické roty. Stavba je to vcelku nenápadná, ale díky své poloze na kopci viditelná ze širokého okolí. K objektu se dá vystoupat polní cestou z Chotouně, nebo po asfaltové silničce z Chrášťan. Objekt byl v provozu od roku 1977 do roku 1990. Sloužilo na něm asi 50 vojáků. Jejich úkolem bylo radiolokátorem nepřetržitě monitorovat dění ve vzdušném prostoru republiky. Objekt je dnes přístupný, opuštěný a naprosto zdevastovaný. Všechny budovy se pomalu hroutí k zemi, ale pro milovníky vojenství je tento prostor pořád dostatečně čitelný. Stále tam najdete budovu pro radiolokátor, ubikace pro posádku, jídelnu, kotelnu, autopark, požární nádrž i chráněný strážný domek.

V dosahu z Radimi máme ale ještě jeden, asi nejzajímavější vojenský prostor. Na tento výlet se Vám bude už hodit kolo, protože se vydáme 12 km jihozápadně. Pro fajnšmekry pod azimutem 245°. Jedná se o bývalý utajovaný bojový útvar, raketovou základnu protivzdušné obrany státu. Konkrétně se jedná o 6. protiletadlový raketový oddíl zařazený do sestavy 71. protiletadlové raketové brigády Praha. Jeho úkolem bylo chránit, společně s dalšími oddíly v kruhové sestavě, naše hlavní město. Bojový útvar se nacházel v hlubokém lese, v katastru obce Přehvozdí, zhruba na půli cesty mezi Českým Brodem a Kostelce nad Černými Lesy. Jeho výstavba začala v roce 1960 a nepřetržitou pohotovost držel od roku 1963. Útvar byl vyzbrojen nejprve raketami typu země-vzduch PLRK AS-75 Dvina, protiletadlovým raketovým komplex s dosahem do 30 km. Od roku 1973 byl přezbrojen na komplex S-125 Něva s dosahem do 50 km. Na nízko letící cíle byl oddíl vyzbrojen několika protiletadlovými dvoj-kanóny ráže 30milimetrů. Vojenský prostor byl rozdělen na dva objekty, tzv. objekt B a objekt C. V objektu B byla hlavní budova se zázemím pro ubytování, sklady, garáže, dílny, výcvikový prostor a palebné postavení 30mm kanónů. V objektu C bylo 6 okopů s rampami na odpalování raket, sklady pohotovostních raket, radiolokátory a velitelské stanoviště, ukryté v podzemním bunkru.  Mezi objekty B a C byla umístěna strážnice. Objektu C byl ohrazen několika ploty včetně elektrického ohradníku s napětím 3kV, kolem kterého ve dne v noci obcházela ozbrojená stráž. Vstup do C byl možný pouze na speciální povolení.

U útvaru sloužilo 100 vojáků základní služby a 25 vojáků z povolání. Samotný útvar se skládal ze tří rot a týlového zabezpečení. 1. rota, tzv. „palebňáci“ zajišťovali činnost kolem raket, jejich údržbu, nabíjení a přípravu k odpálení. 2. rota byla radiotechnická. Zde pracovali spojaři, operátoři, navigátoři, pátrači. 3. rota zajišťovala ochranu útvaru proti nízkoletícím cílům.

Služba u takovéto bojové jednotky nebyla lehká. Nepřetržitá bojová pohotovost byla náročná jak na psychiku, tak na fyzickou kondici každého vojáka. Do služby, která trvala 24 hodin, se chodilo často ob dva dny. Vojáci na vycházkách nebo opušťáku museli být neustále k zastižení pro případ předčasného povolání zpět do kasáren. Minimálně dvě rakety byly nepřetržitě připraveny k odpalu. Z archivu oddílu víme, že ostrý poplach byl vyhlašován obden a to díky pravidelnému nalétávání strategického průzkumného letounu SR-71 Blackbird na hranice tehdejší Varšavské smlouvy, tedy na Česko-Německé. Takto připravené rakety k odpalu hlídaly Prahu až do 31. prosince 1992, kdy v důsledku změny politického uspořádání následovala postupná redukce a likvidace útvaru. Naštěstí za celou dobu existenci tohoto utajeného bojového oddílu, k samotnému odpalu raket nikdy nedošlo.

V Přehvozdí sloužili minimálně dva  Radimáci. Dnes je areál částečně přístupný. Budova kasáren je již zbouraná, ale pořád je možné navštívit opuštěné odpalovací okopy, strážnici, zbytky skladů pro rakety a garáže pro raketové tahače. V lese jsou stále znatelné ohradníky a zbytky okopů, krytů a podzemních bunkrů. Část areálů uzavřely Lesy České republiky novou oborou a tak pokud budete mít štěstí, můžete dnes za plotem místo rakety spatřit třeba divokou zvěř.

Jozef Růžička

DALŠÍ ČLÁNKY

Nejvyšší stavba v republice a počasí

Počasí je vděčné téma k diskuzi, protože je zásadní a neoddělitelnou součástí našeho života. Přímo ovlivňuje náš aktuální komfort, stejně tak jako rozhoduje o úrodě či neúrodě a o kvalitě dané lokality pro život. Nejinak je tomu u nás v Radimi. Většinou...

Pivovarnictví

Pokud se půjdete v těchto dnech pozdního léta projít do okolí radimského háje, určitě narazíte na keř, jehož plody výrazně připomínají svým vzhledem chmelové šišky. Ve skutečnosti se jedná o tzv. divoký nešlechtěný chmel otáčivý, žijící připomínka naší bohaté a...

Stále ve hře!

Nejrozšířenější kolektivní sport v Radimi je a vždy byla kopaná. Místní fotbalový klub Viktoria Radim, po vynucené pauze opět ožil aktivní činností a to napříč všemi věkovými kategoriemi. Přes omezení kvůli probíhající rekonstrukci sportovního areálu obnovily...

Pouť

Na konci června, poslední neděli v měsíci, se v Radimi každoročně slaví pouť. Většina si pod poutí představí kolotoče, houpačky a další atrakce určené především pro děti, střelnice a stánky se všemožným zbožím, hlasitou hudbu a světelné blikající efekty....

K2CO3

V tomto příspěvku bych se rád vrátil k jednomu zaniklému řemeslu. Řemeslu, které bylo dobře známo už od starověku. U nás v Čechách zažilo svůj největší rozmach v 18. století. Poměrně rychle ale zaniklo a to hned v první polovině 19. století, kdy...

Osvobození

Před 76. lety prožívali Radimáci, stejně jako většina Středních Čech a Prahy, jeden z nejvíce dramatických týdnů v celé historii. Zatímco většina Evropy již slavila konec válečného utrpení, v našem regionu se přeskupovaly německé bojové skupiny včetně...

Románová Radim

Pokud máte rádi historický román, je tento příspěvek určen především Vám. Téma literatury v naší obci můžeme pojmout různě, navíc historie naší radimské obecní knihovny je bohatá a určitě o ní zpracuji jednu samostatnou kapitolu. Tentokrát bych Vám ale rád...

Tip na výlet?

Něco pro milovníky vojenské historie na našem okrese. Čas ubíhá a co byla včera realita, dnes je už historie. Tentokrát bych Vás pozval na toulky po stopách Československé armády v našem nejbližším okolí. Ano, přestože Radim není a nebyla nijak úzce spojena...

Velikonoce, svátky jara

Jsou tu Velikonoce, pro křesťany svátky znovuzrození Ježíše Krista. Pro spoustu z nás krásné svátky jara. Přestože církevní význam Velikonoc je poměrně dobře známý, v současné době je jejich duchovní rozměr nahrazen spíše společenským a kulturním pojetím. Zřejmě je to...

Jonášova chalupa

vítám Vás u dalších toulek radimskou historií. Tentokrát se spolu vydáme na virtuální naučnou stezku, která překlene hned několik staletí. Stezka nám ukáže, jak se v Radimi žilo, bydlelo, a navíc se dozvíme trochu více o jednom rodu, který nejenom v Radimi,...