Stále ve hře!

Jul 6, 2021 | Čtení přes týden

Nejrozšířenější kolektivní sport v Radimi je a vždy byla kopaná. Místní fotbalový klub Viktoria Radim, po vynucené pauze opět ožil aktivní činností a to napříč všemi věkovými kategoriemi. Přes omezení kvůli probíhající rekonstrukci sportovního areálu obnovily svou činnost všechny týmy a ve zkrácené sezóně odehrály aspoň přátelská utkání. Nálada hráčů, hráček i fanoušků je více než dobrá. Letošek je pro Viktorku opravdu významným rokem a zaslouží si patřičnou pozornost. V roce 2021 se v Radimi slaví plných 100. let organizované kopané.

Podle dochovaných záznamů se fotbal v Radimi hrál již na konci 19. století. Hrálo se s hadrákem, tedy míčem vyrobeným z punčoch, vycpaných všemožnými, již nepotřebnými hadry. Hrálo se tzv. na boso, a to na návsi a školním dvoře. Podle vlastního hodnocení prý hráči dosahovali kvalitní hry, na kterou mohly navázat další generace. Na opravdový fotbal si ale Radim musela ještě několik desetiletí počkat.  První pořádný kožený míč se ve vsi objevil o prázdninách roku 1920. Ještě téhož roku se pak při tehdejší tělocvičné jednotě Sokola zformovala první fotbalová jedenáctka, která začala trénovat a hrát na panské louce. V následujícím roce 1921, inspirován sousedním klubem AFK Pečky, oficiálně vznikl fotbalový klub AFK Radim, který se o rok později přejmenoval na SK Radim. V témže roce vznikl na tři sezóny i druhý radimský klub kopané nazvaný Rudá hvězda. Obě mužstva dostala k užívání hřiště, které se prostíralo u řeky za hospodářským dvorem, tam kde dnes stojí domy č.p. 143, 292 a 299. Svými rozměry 70x40m patřilo k nejmenším na okrese, a proto si získalo přezdívku „plivátko“. Malé hřiště nebylo v počátcích jedinou slabinou. Ze zápisů je doložena neznalost pravidel, která ústila leckdy v úsměvné situace. Při jednom z prvních zápasů s SK Plaňany oslavil radimský brankář svůj úspěšný zákrok dvojitým oběhnutím tyče s míčem v rukou a nechtěně tak skóroval do vlastní brány, která v té době ještě neměla žádné sítě. V roce 1928 triumfovala Viktoria Žižkov ve fotbalové lize, a protože v Radimi hrála spousta jejích příznivců, prosadili změnu názvu místního klubu na FK Viktorie Radim. Tento název pak s drobnými úpravami vydržel až do dnešních dnů.

Hybatelem v oblasti kopané a spoluzakladatelem klubu byl František Jonáš, radimský kronikář a hospodský, který se zároveň stal prvním a později i čestným předsedou. Protože kabin tehdy ještě nebylo, umístila se klubová místnost do hostince „U Jonášů“. Krátce před druhou světovou válkou přišly sportovní neúspěchy a s nimi zároveň výměna vedení. Novým předsedou se stal Jaroslav Vrabec a klub se přestěhoval do jeho hostince „U Vrabců“. Ještě během války klub prošel další krizí, vedení se znovu změnilo a nový předseda Jaroslav Bauer, opět hostinský, přestěhoval klub do své pronajaté hospody „U háje“.

Po válce darovala obci paní Bukovská pro sportovní využití pozemky za mostem. Krátce na to zde mimo jiné vznikla i nová, dostatečně velká hrací plocha. První kabiny se postavily v roce 1947 na severní straně hřiště u silnice. Prkna, ze kterých byly kabiny postaveny, přivezli skauti z brigády v pohraničí. Zděné kabiny na jižní straně se vybudovaly v roce 1965. Ty prošly několika přestavbami a sloužily až do loňského roku, kdy ustoupily nové stavbě.

Nejenom nový sportovní areál ale především skutečnost, že fotbalový klub vydržel u své nepřetržité činnosti celých sto let, je velkým závazek do budoucnosti. Po celu dobu svého působení vychovával a kultivoval generace hráčů a zároveň přispíval ke společenskému a kulturnímu dění v obci. Dnes se Viktoria Radim těší obrovskému zájmu o mládežnický fotbal, fotbalovou školičku a přidružený regionální dívčí tým. Věříme, že toto je správný recept na další úspěšné fotbalové století. Viktoria je sice stoletá dáma, ale rozhodně neztrácí svůj sportovní půvab!

DALŠÍ ČLÁNKY

Sníh k zimě patří

Začátek prosince 2023 se zapíše do historie střední Evropy intenzivním nástupem zimy. Po relativně teplém podzimu převzala zima nadvládu pořádnou nadílkou sněhu s to hned během prvních dvou dnů. Trochu jsem zapátral v historie a podíval se, jak to bylo se...

Goodbye Bedřich!

Když jsem v roce 2019 začal dávat dohromady první podklady k plánovaným obecním oslavám 700 letého výročí, nenapadlo mě, že postupně přepíšeme obecní dějiny tak trochu od základu. Jedním z prvních nálezů bylo ve své podstatě šokující zjištění, že přes sto let udávaný,...

Masopust

Na 21. 2. letos připadá tzv. Masopustní úterý. Jedná se o hlavní den masopustního veselí, které vždy předchází Popeleční středě a následující postní době. Jedná se o slovanský svátek s kořeny, které sahají až do raného středověku. Během posledních tří dnů před...

Svatohavelské posvícení

Uplynulá třetí neděle v měsíci říjnu, byla provázena tradičním Svatohavelským posvícením, které připravilo pro své návštěvníky muzeum lidových staveb v Kouřimi. Kdo si našel čas a zavítal do kouřimského skanzenu, rozhodně neprohloupil. Skanzen...

Nad starými fotografiemi

Tento příspěvek navazuje na již na publikované články o historii v naší obci. Více než čtení, to ale dnes bude o unikátních starých fotografiích, které si mi podařilo dohledat. Hned první fotografie v záhlaví je zajímavá tím, že i přes špatnou kvalitu...

Stalo se před 665 lety

Historie je natolik rozmanitá, že je obtížné vyzdvihnout jeden „nejvýznamnější“ moment. Přesto se většinou významné události úspěšně drží v obecném povědomí po mnoho generací. Občas se však může stát, že nějaká opravdu významná událost postupem času upadne...

Sousedi v akci

Na konci roku 2019 jsme si přáli lepší rok 2020, bohužel nepřišel. V prosinci roku 2020 jsme si přáli lepší rok 2021, ani toto přání se nám nesplnilo, ale v posledních měsících jsme aspoň uvěřili, že lepší po-pandemické lepší časy by mohl přinést ten s dvojkami,...

Bedřich nebo Slavibor

Tímto článkem se vracím k samému začátku Radimáčku, kdy jsem se díky předpokládanému výročí obce v roce 2020, věnoval otázce, jak stará je naše Radim. Co se zpočátku zdálo jako jednoduchý úkol, skončilo překvapivým zjištěním, které jsem detailně rozebral v první...

Zlaté prasátko

Čas je neúprosný, ale spravedlivý dirigent našeho bytí, poctivě odpočítal další rok a na jeho konci nám servíruje nejkrásnější svátky, Vánoce. O významu Vánoc, jako o druhém nejdůležitějším křesťanském svátku připomínajícím narození Ježíše Krista, je známo mnoho, ale...

Letadla nad Radimí

Tento příspěvek je určen pro milovníky letectví, především pro obdivovatelé jeho průkopníků. V naší obci by se asi dnes již těžko hledal soused, který ještě neviděl letadlo. I dnes, v době, kdy cestovní ruch dramaticky zabrzdila přítomná pandemie, se stačí...